Vapenkontroll, utan värde?

Jag har under många år kämpat för att vi måste få till en bättre vapenkontroll, för det är inte nog med att själva kontrollen är undermålig eller rättare sagt obefintlig, även själva vägningen är ibland undermålig och direkt felaktig, mer om detta senare.

För att kunna kalla något en vapenkontroll så måste någon form av vapenkunskap finnas i hos den som utför kontrollen, så är dock inte fallet i dag,  den av förbundet stipulerade kontrollen är definitivt ingen vapenkontroll, värd namnet.
Vi som tävlar måste kunna lite på att avtrycksvikten mäts på ett acceptabelt sätt och att kontrollvägda vikter användes. Hur ska vi annars uppfatta denna vägning om den utföres på ett felaktigt sätt och med en vikt som inte håller måttet??

Denna kontroll av vapnet hoppas jag på inget sätt ger brukaren en känsla av att nu är mitt vapen säkert, att både hantera och använda.
Ett av den enklaste och mest primära kontrollerna är att konstatera om det sitter fast en kula i till exempel en pipa, detta kan få förödande konsekvenser för både den tävlande och medtävlande.
En annan lätt sak att kontrollera är om tryckmekanismen har ett för litet upphak! Det är ganska vanligt att så är fallet och detta kan ge automateld, inget bra för varken skytten eller de medtävlande.
Men om dessa båda exempel  låtsas det inte om att dom existerar, utan  det har alltmer blivit ett accepterande att vapnet avtrycksvikt ska vägas in och inget mera.
Men vi kommer att se senare i denna artikel att även detta inte fungerar som det ska.

När jag kommer fram till vapenkontrollen  så ser jag att de flesta kontrollanterna, drabbas av en viss nervositet och inte vet riktigt hur dom ska agera, detta resulterar då oftast i ett planlöst tittande på mitt vapen, men  ingen konkret kontroll utföres.
I stället så verkar kontrollanten mer eller mindre kasta sig över vapenvikten och försöka att väga in mitt vapnen, helt utan någon adekvat vapenkontroll utföres.

Det är egentligen just detta min artikel ska handla om, följande scenario har ägt rum:

IMG_3860

Min vikt är en hemmagjord vikt, som väger 1008 gram och med tillägget 1375 gram, detta är då kontrollerat på en krönt våg. På bild finns även en varierbar belastning i form av blykulor.
Detta är egentligen en hantel som är bearbetad och ändrad till vapenvikt.

Min vikt är så konstruerad att det går lätt att öka vikten vid kontroll av avtrycksmekanismen, jag brukar använda blykulor för att ytterligare skapa en större vikt.
Under detta år så har jag varit ute på två tävlingar med en slutvikt på min finkalibriga Morini CM 22, s avtryckare på först 1050 gram, denna inställning gav vapenkontrollanten en hel del problem innan ett godkännande kunde ske. OBS med 50 gram för mycket i avtrycksvikt.
Detta gav mig blodad tand så jag ökade avtrycksvikten till 1065 gram testade på en helt annan tävling,  exakt samma problem, pistolen var på gränsen till ICKE godkänd!!
På båda ställen så frågade jag vapenkontrollanten när avtrycksvikten senast kontrollerades, svaret var, det är många, många år sedan detta gjordes!!!

Själva vägningen utfördes enligt de direktiv som finnes, det vill säga att vikten placerades på halva den synliga delen av avtryckaren.

vapenvikt2
Säkerhets kontroll/Vapenkontroll av idag..

Detta är då på inget sätt representativt för just dessa båda tävlingarna utan problemet har ökat  trots min ganska höga avtrycksvikt, (ligger normalt på 1050 gram, så har svårigheten att få igenom mitt vapen varit signifikativ för hur avtrycksvikten kontrolleras och hur vikten på mätutrustningen kontrolleras.
Du kan med andra ord åka många mil och bliva helt utan den utlovade vapenkontrollen och dessutom underkännas med en väl godkänt avtrycksvikt!!

vapenvikt7
Vanlig vikt på tävlingar.

Förbundets avtrycksvikt.

Detta är definitivt inte bra och till att börja med så borde det utgå en rekommendation om kontroll av avtrycksvikten, som kan ske på vilken krönt våg som helst, dessa vågar finns i alla tänkbara affärer, ICA Coop mm.
Detta vore en bra början på ett rättvisare pistolskyttetävlande.

Epilog.

Jag tillhör definitivt inte dom som tror att en förändring på 50 gram mer eller mindre kommer att avgöra placeringen i en tävling, långt därifrån. Men i mångt och mycket så strävar förbundet efter en millimeter rättvisa, jag tänker då speciellt på regel om anslagsenergi i A vapen klassen, där man medvetet skapat en regel som knäcker det som finns kvar ute på marknaden av våra fina gamla unika Neuhausen pistoler, detta på grund av att man kräver en för hög utgångshastighet som då ger ett alldeles för högt tryck i vapnet..
Vi har samma rättvisa bedömning som gäller var skottet i målet träffar, men när det gäller vapen så verkar andra undantag gälla.

DS Norma rekommenderar en utgångshastighet på runt 320 – 335 M/sek. Detta är enigt min erfarenhet ett ganska bra utgångs värde att börja med, vid handladdning.
Men samtidigt är detta enligt mitt sätt att se det en maximal laddning.Läs mera  om detta

Läs mera om vapenkontrollantens roll.

Arne Nohlberg detta nådens år 2016 04 05