Avtrycksmekanismens upphak.

För er som har följt mig genom åren vet att jag har en vurm för just detta med tryckmekanismer och vad är då speciellt viktigt om inte just upphaksytorna.
Både vad som gäller deras utförande, konstruktion och skötsel. men det hjälper inte om allt detta är perfekt utfört om inte ett tillräckligt stort upphak finns att tillgå, då faller allt som ett korthus rasar.

Naturligtvis är jag medveten att jag under åren har på ett mycket grundligt sätt redogjort för vad som är viktigt och hur det ska göras, för att få till ett bra upphak och inte minst en säker avtrycksmekanism  tillsammans, ger detta en säker pistol eller revolver, ett vapen vi kan lite på och inte något som fungerar i bland.

Därför så börjar jag ifrån början och ger en mera komplett redogörelse för vad jag menar och hur det kan se ut och vad som kan hända” Om inte haspen är på”

Våra tryckmekanismer är i stora drag mera än 100 år gamla, men visst har det kommit små förbättringar genom åren som gått, men grundprincipen är tveklöst mera än 100 år gammal. Egentligen är våra tryckmekanismer avsedda att vara en tryckmekanism i en kulspruta, men genom en utveckling från denna kulsprutemekanism har vi fått en HALVAUTOMATISK avtrycksmekanism. Det är just en sådan som klåfingriga byråkrater inom EU vill förbjuda!

Men låt oss snabbt återvända till verkligheten och fjärma oss från okunniga byråkrater klåfingrighet inom EU.

twostage

1 Avtryckare
3 Länkarm
5 Sear ( tryckfördelare )
6 Hane eller hammare
10 lagring slagfjäder konsol.
21 Lagring sear.
22 Lagring avtryckare
23 Avtryckarestopp
31 Förtryck inkl. justering
32 Sluttryck inkl. justering.
33 Förtryckets längdjustering. OBS mycket viktig
34 Låsning av mekanism
35 samma låsning
OBS mellan 5 och 6 vår upphaksyta OBS .

Detta är en ganska typisk avtrycksmekanism för ett finkalibrigt vapen. (Walther tror jag det är )Denna mekanism skiljer sig egentligen bara på en enda punkt från ett automatvapen , att hanen hakas upp efter varje skott och att skytten måste dra in avtryckaren för att avlossa nästa skott. Men andra ord så hjälper det inte ens att hålla inne avtryckaren, endast ett skott kommer att kunna avlossas i taget.
Men en mekanism som denna kan på grund av en felaktig inställning, bringas att avlossa automateld. Vad man då närmast tänker på är att justeringen utföres så att förtryckets längd minskas, i samma sekvens så minskar också upphaksytornas överlappning och automatelden är ett faktum.

Mer om detta kommer i nästa sekvens,

Upphaket.

tryckpunkt_4

På bilden ovanför kan vi direkt se förhållandet när det gäller upphak mellan hane och sear.
Bilden ovanför ger ju direkt en stor farhåga för att upphak är alldeles för litet. Vi kan se justeringen som tyvärr inte bara förändrar förtryckets längd, samtidigt så ändrar vi upphakets storlek och ger oss in på farligheter.

Absolut minimum av upphak anser jag vara 2 mm, gärna lite mera.  Jag kan redan nu höra protester men då får jag ju öka förtryckets längd? Detta är korrekt, men genom att vända på avtrycksmekanismen så fås ett mycket bättre tryck avsett för fältskytte, med ca 300 gram i förtryck och drygt 700 gram  i sluttryck så är detta fixat med en gång. Tro mig jag har prövat detta länge nu.
Jag har testat detta i snart ett år och är lyrisk över resultatet.
Jag skrev en artikel om detta för ca 1 år sedan.

Injustering upphak.

 

tryckpunkt_2
A  Har ett rejält upphak, kanske lite väl stort.

B  Har ett mera normalt upphak.

C  Däremot har ett alldeles för litet upphak ett farligt upphak!

tryckpunkt_5

Vi kan på bilden ovanför se hur ett ganska normalt tryckmekanism är uppbyggd.
Vi kan se en av de viktigaste komponenterna sear, som är lagrad i sitt nedersta läge och justeringen av denna sear påverkar i högsta grad upphakets storlek.
Bra att veta är att upphaksytan mellan sear och hane (syns dåligt på bilden) är det som avgör kvalitet på avtrycket. OBS att ett litet släp i förtrycket automatiskt ger en för liten upphaksyta mellan hane och sear!

 

sig_226_14
Sig 226 en ganska enkel pistol, med en lika enkel avtrycksmekanism.

Bild ovanför: Ett ganska typiskt tjänstepistols tryckmekanism..

avtryck101
Här kan vi se ( lite slarvigt ritat) avtrycksmekanismen och dess båda upphaksytor. Sear och hane.
Längst upp på bilden har vi slagfjädern för hanen.
Vi kan också se att det finns en tunn oljefilm mellan sear och hanes upphaksytor, det är förödande om dessa ytor är helt torra utan olja eller fett, risken är då stor att man på sikt får ett så kallat krispigt tryck. Trycket är då inte rent längre utan har karaktären av att bryta av ett Mariekex, sprött och krispigt.
Det är också viktigt att det verkligen finns ett upphak värt namnet, tyvärr är det vanligt idag att förtryckets längd justeras så kort som möjligt, detta ger då ett alldeles för dåligt upphak, där man tummar på säkerheten och mycket väsentligt förkortar livslängden på både sear och hane.
Det tar ca 5 minuter att åtgärda detta med rengöring efter ett skjutpass, väl värde 5 minuter.
Vad krävs? Gör rent upphaksytorna och på med tunn olja vintertid och tjockare olja på sommaren, ändra inte upphakets storlek.

Arne Nohlberg 2016 05 20, detta nådens år.

 

 

 

nde