Dyra vapen?

Oftast får jag frågan av oinitierade presumtiva skyttar är detta en dyr sport? Jag kan då oftast rabbla upp olika andra sporter/hobbies som är betydligt mycket dyrare än vad pistol och revolverskytte är. Naturligtvis kan vårt skytte också kosta ganska mycket pengar , men om vi utgår från det i Sverige vanligaste skyttet fältskyttet så…

Ny information angående vapenlicenser och förnyelse av 5 års licenser

Nytt från vårt Pistolskytteförbund. Citat Omarbetat kapitel 5 i Polismyndightens FAP 551-3  om vapenlagstiftningen Från och med 15 juli 2016 (vissa bestämmelser från 15 januari 2017) gäller ändringar i 5. Kapitlet, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 551-3) om vapenlagstiftningen. Ändringarna avser ”synnerliga skäl” för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Hela författningstexten finns på såväl förbundets som…

Tesro TS 22 Pro

Nu har turen kommit till en på marknaden relativt ny finkalibrig pistol, nämligen Tesro TS 22 PRO. Tesro är ju tillverkad i Tyskland och detta borde då borga för en bra kvalitet, vilket det också gör. Men vad som är viktigt att framhålla redan i ingressen är att Tesro tillverkar en lätt växeltillsats så att…

Polisens så kallade myndighetsutövning.

Polisen har på eget bevåg, helt utan stöd från regeringen eller justitieutskottet skapat ett eget kraftigt skärpt regelverk beträffande handeldvapen för målskytte. Med dessa ändringar följer rent drakoniska krav på licensinnehavarens aktivitet, aktiviteter som tvingar licensinnehavaren att sluta med vad som och ska vara en sport och en fritidssyssla. Man kan också notera att de…

SM Pistol 2016

Mellan de två städerna Åhus och Kristianstad avgjordes årets SM tävlingar. ingressen till dessa tävlingar  var kantad av frågetecken och ett allmänt ointresse från arrangören att svara på mail. På plats vid tävlingarna så bekräftades att denna ovilja till kommunikation med tävlingsledningen delades av flera eller många deltagare. Anmälningssystemet var i särklass dåligt och ingen…

Avtrycksvikten och säkerheten

Alla som någon gång har varit på en pistolskyttetävling har förmodligen sett att samtliga tävlingar föregås av att det göres en så kallad vapenkontroll, men i verkligheten så utföres ingen vapenkontroll utan allt som sker är en rutinmässig vägning av vapnets avtrycksvikt, på finkalibrigt vapen ska denna vara 1000 gram, grovvapen 1340 gram. Detta är allt…