Avtrycksvikten och säkerheten

vapenvikt2
Alla som någon gång har varit på en pistolskyttetävling har förmodligen sett att samtliga tävlingar föregås av att det göres en så kallad vapenkontroll, men i verkligheten så utföres ingen vapenkontroll utan allt som sker är en rutinmässig vägning av vapnets avtrycksvikt, på finkalibrigt vapen ska denna vara 1000 gram, grovvapen 1340 gram.
Detta är allt som sker i den så kallade vapenkontrollen.
Det är mycket möjligt att någon kommer in med en kula fast i pipan på till exempel på en revolver, ingen skulle märka detta i vapenkontrollen, första skottet med detta vapen skulle med stor sannolikhet orsaka en pipsprängning, vad skulle hända på en fälttävlan med skyttarna tätt placerade?
Mer om detta senare.
Detta med vikt på avtryckaren kontrollerande utföres till absurdum av en del kontrollanter, vad dom förväntas upptäcka är för mig en gåta. Men någon egentlig vapenkontroll utföres aldrig, eller nästan aldrig. För när jag dyker upp och blir igenkänd då försöker den stakars vapenkontrollanten utföra en riktig vapenkontroll, men till 99% så misslyckas detta, på grund av att det kontrolleras fel saker, fel detaljer och missarna är mycket representativa för det som inte kan kallas vapenkontroll .

IMG_3860
Så här enkelt ser min egen vikt ut, tillverkad av en gammal hantel.
Kan väga luftpistol, 500 gram finkalibrig pistol 1000 gram och grovkalibrig pistol 1340 gram och grövre revolver, samma vikt.
Här finns chans att öka på vikten, med vikten på plats i avtryckaren. därav blykulorna.
Det går fint att hänga upp vikten i avtryckaren och sedan belasta, tills trycket löser ut, detta ger ett totaltryck i gram.
På bild inställd på 1000 gram + extra vikter.

vapenvikt8Bottenplatta förbundets vikt. Tolerans ????

Själva ordet vapenkontroll, säger en hel del och kan nog ge en hel del en falska säkerhetskänsla speciellt för nyblivna skyttar. För tyvärr så ökar inte säkerheten om vikten på avtryckaren är 1010 gram eller 980 gram, det är på inget sätt relevant för säkerheten. Utan är egentligen en ganska fånig regel som har tillkommit i ren okunskap. Förbundet är ju stockkonservativt så att förvänta oss en ändring  där är nog bara att glömma.
En anledningen till min artikel grundar sig på att antalet vapensmeder i Sverige , tenderar att minska år för år, därmed så är också chansen att få till en bra service på vapnet ganska liten.
Naturligtvis kan man skicka vapen till vapensmeder i Sverige eller inom EU, men detta tar tid och drar ganska mycket pengar i frakter. Därav så kan man med gott fog misstänka att statusen på våra handeldvapen är ganska dålig i dag. Tyvärr så utföres en del reparationer mycket provisoriskt och amatörmässigt.
Lika tråkigt är att tvingas konstatera att antalet vapensmeder minskar fortfarande  i oroande takt i Sverige.

lärare

För många år sedan så var jag i kontakt med vårt förbund och framlade min åsikt att en förstärkt utbildning av våra vapenkontrollanter, skulle ge ganska mycken värdefull kunskap om just vapen. Jag menar på inget sätt att man ska utbilda kontrollanterna till vapensmeder. Men en vapenkontrollant enligt mitt system ska kunna gå in och upptäcka följande fel:

* Felaktig avtrycksmekanism, för kort upphak, är lika med en farlig avtrycksmekanism. Mycket lätt att upptäcka utan att skruva. Dessutom tyvärr ganska vanligt förekommande.

* Sprickor i mekanism och pipa mantel och slutstycket, även detta ganska  lätt att kontrollera på en  kort tid. Åtminstone lite  större sprickor är lätta att upptäcka.

* Kula fast i pipa, ja du läser rätt inte ens detta livsfarliga fel kollas i dag, kan ge pipsprängning, eller sprängning av pipa och andra vitala delar.Kan på ett mycket menligt sätt  påverka och skada andra skyttar, vid en fältskjutning står skyttarna tätt intill varandra.! En pipsprängning här kan åstadkomma stor skada.

* Kontroll att att hanuppfång finnes på revolver och inte är demonterat, finns även på en del tjänstepistoler.
Hanuppfånget har  uppgiften att blockera hanen så att den inte når fram till tändhatten om exempelvis vapnet tappas så ska inte en uppspänd hane kunna nå fram till tändhatten och orsaka vådaskott. Hanuppfånget kräver att avtryckaren hålls inne innan skottet kan avfyras. Vi måste ständigt jobba för en hög säkerhet, vi får aldrig glömma att vi använder skarpladdade vapen

Detta är ett litet axplock ur vad en vapenkontroll bör innehålla, som tyvärr saknas helt i dag, omloppstiden vid kontrollen skulle kanske öka med max några minuter per vapen och säkerheten skulle ta stora kliv framåt och kunskapen om vapen skulle på detta sätt kunna föras framåt kanske minst ett par generationer.
Dessa utbildade vapenkontrollanter skulle kunna ge råd och tips om underhåll.

nojja_tryck4
Bild 4 Nojja tryck med hane uppspänd i säkerhetsupphak.

Världens i särklass bästa avtrycksmekanism, upphovsman Charles Petter, vapen samtliga gamla Neuhausen ( nojjor) pistoler.

En annan sak som också är totalt uppåt väggarna är regel om anslagskraft på tjänstevapen,  detta är också något påhitt från vårt förbund, naturligtvis är detta avsett att ge samma förhållande för alla skyttar och då främst dom som inte laddar själva, sin ammunition.  Men tyvärr så ger denna regel en kraftig överladdad ammunition för till exempel våra gamla trotjänare Neuhausen pistoler, där skadade pistoler oftast blir resultatet.
Dom nojjorna som överlevde 39 B, dom tar förbundets anslagsregel död på !
Skona våra gamla nojjor och låt var och en bestämma laddningens storlek.

Arne Nohlberg 2016 07 02