Polisens så kallade myndighetsutövning.

Polisen har på eget bevåg, helt utan stöd från regeringen eller justitieutskottet skapat ett eget kraftigt skärpt regelverk beträffande handeldvapen för målskytte. Med dessa ändringar följer rent drakoniska krav på licensinnehavarens aktivitet, aktiviteter som tvingar licensinnehavaren att sluta med vad som och ska vara en sport och en fritidssyssla.

Man kan också notera att de nya reglerna verkar vara skräddarsydda för att kunna efterlevas i Stockholm och kanske någon av Sveriges andra storstäder. Men inte kunna gälla i landet i övrigt, för vem kan uppfylla följande krav: För att få licens måste den sökande ha deltagit i föreningens ordnade skjutningar minst två gånger per månad!

För att göra en enkel jämförelse så skulle vad bil beträffar införas ett krav på att bilen måste användas minst två gånger i veckan annars inget körkort!!

Man kan klart se att dessa krav är enbart avsedda för att få folk att INTE  ägna sig åt målskytte! Med enhandsvapen!

 

Men det absolut värsta är ändå att polisen helt saknar stöd för dessa ”Nya” regler, ursprungligen sammanställda av den gamla HA åklagaren Barbro Jönsson.

Nästa fråga man kan ställa sig är , varför gör polisen på detta sätt? Det finns absolut ingen önskan från riksdagen (lagstiftaren) eller från de andra partierna, eller från Svenska folket att regelverket för enhandsvapen och målskytte ska skärpas! Av årets debatt om EU,s vapendirektiv är det precis tvärtom. Vi har ju under många år varit förskonade från  att legala vapen användes illegalt.

Men polisen anför att denna förändring göres för  att bättre leva upp till vapenlagstiftningen???? Detta är en ren bluff och bygger på en medveten felaktig tolkning av av begreppet synnerliga skäl. Användningen av just begreppet synnerliga skäl, används inte i modern lagstiftning, på grund av att det ger en för stor tolkningsmöjlighet.

Enligt polisens tolkningar så skulle det vara nästan omöjligt att få vapenlicens men detta är på inget sätt avsikten som lagstiftaren har haft, tvärtemot..

Ansvaret för detta tillåts pågå och fortgå vilar på Rikspolisens chef Dan Eliasson och inrikesminister Anders Ygeman (S) axlar. Förmodligen vet de inte vad som pågår eller dom kanske inte förstår det. Det är kanske osannolikt men likväl är det möjligt.
Det vore i så fall ett åsidosättande av vad respektive ämbete kräver av dessa herrar.
Men om dom nu är medvetna så går dom stick i stäv mot både lagstiftaren, justitieutskottet och Svenska folkets vilja.

Det är nästan uppenbart att inte någon av dessa herrar tänker agera för målskyttarnas rättssäkerhet. Men detta kan riksdagen agera i och köra över polisen felaktiga beteende.
Det räcker med ett partiinitiativ från någon riksdagsman till justitieutskottet som tar bort skrivelsen synnerliga skäl och ersätter detta med till exempel särskilda skäl, då kan polisen packa ihop  hat-jakten på målskyttar.

DS den frekventa användningen av förstoringsglas med frågetecken beror  på vad jag skriver om, detta är ju undersökande artiklar.

Skriv ett brev till din riksdagsman och be att han eller hon tar upp detta och skickar ett lagförslag till justitieutskottet. Innan det är försent!

PÅ gång är en artikel om Tesro TS 22 -3 PRO.

2016 07 19 detta nådens år  Arne Nohlberg