Slagstift en förbrukningsartikel?

En av de mesta viktiga detaljerna är slagstiftet, som ligger väl förpackat inne i slutstycket, ja så ser det ut på de flesta pistolerna och även någon gammal revolver har samma lösning.
På mångas begäran så kommer det här ytterligare en artikel om slagstift.
Slagstiftet är tillverkat av sätthärdat stål av hög kvalitet, med sätthärdat stål så menas ythärdat stål. Anledningen till att härda bara ytan är att slagstiftets monotona hackade på  tändhatten kräver en viss smidighet, som då finns kvar inne i slagstiftet..
Skulle då slagstiftet vara genomhärdat( Detta händer) så smäller det av ganska fort, med ythärdning bibehåller man en seg innerdel och en hård yta perfekt för ett slagstift arbetsområde.
Men observera att det bara är spetsen som är ythärdad, den del som pekar mot hammaren är inte härdad alls.
Den viktiga spetsen på slagstiftet kan vara rund eller fyrkantig båda fungerar, men den får inte vara deformerad eller på annat sätt skadad!

sig_226_xl_17

Slagstiftets problematik.

Inför varje skott så kommer hammaren eller hanen (välj själv) och klipper till ordentligt på slagstiftets bakre yta, den som är vänd mot hanen.
Slagstiftet påverkan skapar en kraft riktad i pipans riktning och kommer efter en mycket kort färd att träffa på patronens tändhatt, som sedan får tändsatsen i tändhatten att detonera och krutet antänds och  patronen skickar kulan ut genom vår pipa och allt är bra.

slagstiftmorini_cm22
Skriv en bildtext

Detta är naturligtvis ett önskvärt scenario som ska hända varje gång avtryckaren trycks in, men ibland så sker något som saboterar denna rörelse och ett klick  blir resultatet.
Tyvärr är just dessa klick, ett av de allra vanligaste felen på en pistol. Jag tror fullt och fast på att varje pistolägare någon gång har haft en eller flera klickande patroner.
Jag får en hel E -mail om att själva spetsen på slagstiftet har blivit större och antalet klickar har ökat.

Många vapenägare drar sig för att byta ut slagstiftet och antalet vapensmeder verkar minska med en mycket stor hastighet i Sverige.
Hur svårt är det att byta slagstift och när ska det göras?
Med rätt verktyg detta innefattar en drivdornsats så är det ganska enkelt.
Men först en förklaring om just drivdornsatsen:
Det är vanligt att ett stålstift på ca 2 mm håller fast eller rättare sagt låser slagstiftet på plats, men medger en viss rörelse fram och tillbaka . Anledningen till att då använda en drivdorn på 1,8 mm är att då skadar man inte själva hålet, för stålstiftet, men man kan ändå ganska lätt demontera stålstiftet utan att skada varken stålstift eller stålstifts hålet.

På en fälttävling är detta  inte bara tråkigt (trots att en omskjutning får ske) utan en oroskänsla uppkommer som på ett mycket menligt sätt påverkar skyttet.

slagstift1

För dom som inte kommer ihåg den sekvens som slagstiftet är en del av kommer en repetition:  Avtryckaren frigör hammaren, den slår till på slagstiftets ena ände, slagstiftet andra ände träffar patronens tändhatt och patronen briserar och driver kulan framåt mot målet.
Hela detta förlopp kan vi kalla löptid, det vill säga den tid det tar för en kraft i detta fall hammarens uppladdade kraft att nå tändhatten. denna löptid är en anledning till att vi skjuter på en gammal träffbild. Ifrån att vi har bestämt att skjuta så tar det en viss tid att exekvera denna order så att kraften når tändhatten, denna löptid ska tillverkaren av vapnet  försöka att förkorta så mycket som är möjligt.

IMG_1027

Slagstiftets montering  inne i slutstycket är ett måste på en finkalibrig pistol, hylsan är ju kantantänd, därför kommer det mesta  i denna artikel att handla om just kantantänd ammunition och vapen för finkalibrig ammunition. Men det är lätt att omsätta detta till en grovpistol. som är centralantänd.
Slagstiftets lagring är ibland borrad och senare brotschad, detta ger en fin lagringsyta och är ett mått på kvalitet, att då¨spreja in tunn olja eller ändå värre fett in i hålet för slagstiftet är att be om problem, ytan mellan mantel och slutstycket är den absolut mest förorenade ytan i en pistol, att tillföra olja eller annat fett bygger upp en  deg av föroreningar som på ett mycket märkbart sätt påverkar slagstiftets funktion.
På bild ovanför så demonteras slagstiftet med en drivdorn på 1,8 mm, stålstiftet är ju på 2 mm.
En drivdorn med början på 0,9 mm stift och så vidare uppåt är ett måste om  man ska kunna sköta sitt vapen korrekt. Minst vartannat år så bör/måste slagstiftet demonteras och kanalen för slagstiftet i slutstycket rengöras med fotogen och tops. Se drivdornsatsen nedanför.
Det är av stor vikt att använda kvalitativa verktyg och INTE en spik.

IMG_1035

Här finns också en risk för en hydraulisk låsning, slagstiftet och gröten förvandlar slagstiftet till en hydraulisk pump, detta ger ofelbart klick och andra problem.
Slagstiftet ska hållas torrt helt utan olja eller fett!.

Här kommer en länk till en likartad drivdornsats med samma data: Pris endast 333 Kr.

Kan rekommenderas.

tandhatt7
Vi kan direkt på en avskjuten patron se hur statusen är på vårt slagstift. Förvisso är det i bild ovanför centralantända hylsor, men välj ut den eller dom som du anser vara skjutna i ett vapen med ett defekt slagstift, tänk då på att en förskjutning av intrycket i tändhatten inte behöver bevisa att slagstiftet är trasig eller defekt.
Detta är hylsor som ar avskjutna och plockade direkt på marken. Viktigare är intryckets storlek och djup det är oftast helt avgörande för en bra funktion.

marcus_hylsa2

Här har vi en typisk kantantänd hylsa i kaliber .22, vi kan också se intrycket av slagstiftet i hylsans kant,  varje hylsa är som en spegel av vårt vapens kondition och naturligtvis då också konditionen på vårt slagstift, släng inte alla hylsor gör till vana att då och då göra en kontroll av hylsans  utseende där finns mycket information för den som kan tolka denna information.

benelli406
Spetsvinkel är oerhört viktig och betänk att slagstiftets ythärdning oftast är bara några tiondelar djup sedan är materialet ohärdat och skulle kanske klara ett par hundra skott innan det stukades upp och blir för tjockt för att kunna tränga in i tändhatten och få den att detonera. Med andra ord är det en stor risk att försöka att med en diamantfil försöka att justera en skadad ände på ett slagstift, byt ut slagstiftet och rengör kanalen för slagstiftet noga.
Oavsett hur spetsen ser ut på slagstiftet så är denna spets helt avgörande för en bra funktion, oavsett om det är en spets eller en fyrkantig spets så är dess storlek och funktion helt avgörande för en bra funktion.
Ett slagstift med deformerad spets eller där material har delvis försvunnet ska man aldrig ens försöka att laga, byt ut slagstiftet mot ett nytt.
Den enda tänkbara anledningen till en reparation är om det inte går att få till sig ett nytt slagstift och nästa tävling är precis runt hörnet, då kan man kanske göra ett försök att forma slagstiftets spets, men för bara denna tävling!

Epilog

Slagstiftets funktion är helt avgörande för en pistols funktion, ett dåligt eller defekt slagstift kan vi trots dessa inbyggnad i god tid se på våra hylsor och allt verkar ok.
Skaffa riktiga verktyg, en drivdornsats som åter finns tidigare i artikel kostar inte en förmögenhet 333 kr , men bidrar i högsta grad till en framgångsrik reparation, eller demontering för rengöring.
Tänk på att olja är vapnets vän men också vapnets ovän? Att spruta på sprayolja på ett vapen är helt förkastligt, olja ska tillföras där den behövs i mycket små mängder och aldrig i ytan mitt emellan slutstycke och mantel där ska det vara torrt.
Begagnade vapen tenderar att följa med uppåt i pris , som dom nya vapen gör, det finns alltså en stor anledning att sköta sitt vapen. De flesta handlarna har en ganska god uppfattning om skillnaden mellan ett vapen som har misskötts och ett som har vårdats väl.

Lycka till med slagstiftet.

Detta nådens år 2016 08 16 Arne Nohlberg

Tändhatten allt som är värt att veta

Varför smäller det inte?