Mera om våra myndigheters agerande beträffande vapenlicenser.

Under flera år har det varit en enda stor kalabalik när det gäller våra vapenlicenser, en del har fått licenser en del har tvingats att vänta, men oftast har dom som tvingats att vänta till slut fått sin licenser.Men tyvärr har en hel del licensinnehavare tvingats att skrota ut vapnet, det har försvunnet många goda S&W revolvrar på detta horribla sätt! Men naturligtvis också en hel del gamla fina pistoler!

Alltid har polisens krav varit att betrakta som klart avvikande från lagstiftarens intentioner/ uppfattning och på många sätt har en godtycklig praxis för dels nya vapenlicenser och dels för 5 års licenser uppfunnits av en polismyndighet som inte verkar förstå vad den håller på med.
Allt handlar egentligen om skrivelsen ”synnerliga skäl” som tillkom i 1934 års vapenlag och som på inget sätt har tolkats som polisen gör nu, under alla dessa 80 år.
Det har funnits ett samförstånd under dessa 80 år. Men polisen som tycks hata skyttesporten gör allt i sin makt för att försöka decimera denna vår sport.

Detta har fått till följd att fall efter fall har avgjorts i de olika rättsinstanserna förvaltningsrätten och kammarrätten, när då sedan dessa fall har avgjorts till polisens fördel, har detta fall sedan blivit ett prejudikat och har använts i fall efter fall som en likare. Detta på grund av att vi vanliga skyttar inte har besuttit en juridisk kunskap och blivit en lätt match för de olika rättsinstansernas, godtycklighet.

Detta har gett framför allt polisen i Västra Götaland  en trumf mot oss tävlingsskyttar, dom har kunnat tolka lagen helt efter eget huvud.
För hur kan någon tolka ut från vapenlagens skrivning att den sökande ska ha varit aktiv på klubben eller på tävlingsbanan under ett visst antal gånger?????
Detta låter sig bara inte göras!!!

Jag är helt övertygad om att hade följande hänt hade vi i dag varit helt befriade från den vårdslösa tolkningen av vapenlagen, som polisen har gjort. :

Vi eller vårt förbund skulle ha lämnat över detta ärende till en erfaren jurist/advokat, så att polisens  tolkning, inte skulle få ligga till grund för avgörande i kammarrätt och förvaltningsrätt, ärendet skulle stannat i en oklarhet och kanske en tvist  mellan polis och vårt juridiska ombud, eller med andra ord, skulle någon ta polisen i örat  och förklarat vad som gäller i denna lagstiftning.

Vår organisation är absolut inte utan pengar och jag är övertygad om att jägareförbundet skulle med glädje deltaga i detta korståg mot en inkompetent polismyndighet.

Det skulle då inte skapas några prejudikat hos vindflöjlarna kammar och förvaltningsrätten.

Mycket onödigt besvär och omak skulle aldrig ha uppstått.

Arne Nohlberg  detta nådens år 2016 09 11