Rengöring av pistoler.

Jag vet inte om detta är den femte eller den sjätte gången jag skriver ungefär samma artikel. Förmodligen är  inte detta den sista artikel i detta ämne heller.
Men artikel beskriver en mycket viktig detalj av vårt skytte, rengöringen av vårt vapen.
I dag så tenderar våra vapen att bliva dyrare och dyrare och det lönar sig ändå mera att sköta om sitt vapen.
Starten till en bra skötsel är tveklöst rengöring!

Jag använder aldrig solvent eller andra tveksamma rengöringsmedel, jag använder sedan många år tillbaka  endast fotogen ibland uppblandad med lite tunn olja.
Men även fotogen ska behandlas med en viss försiktighet, sörj för en god ventilation och om möjligt använd fotogenet utomhus.
Men jag måste tillstå att jag alltid använder fotogen inomhus.

Jag får många frågor om just rengöring så jag gör ett försök att beskriva vad jag anser har fungerar bra, under många års rengöring, både av enhandsvapen och gevär.

Men låt oss börja från början med:  gör och gör inte, vi börjar med gör inte.

Gör inte

Spraya aldrig pistolen med oljespray, detta är en dödssynd och kan bara sluta på ett sätt
att oljan drar till sig smuts och den förväntade funktionen eller funktionerna uteblir.

Använd aldrig olja eller fett på de två ytorna som jobbar mot varandra, i slutstycket och mantel.
Där ska det absolut vara helt torrt, ingen olja inget fett. Likadant med utdragaren ingen olja inget fett, den jobbar också i den smutsigaste delen av vårt vapen.

Låt aldrig vapnet ligga i månader innan du påbörjar rengöring av vapnet, det går betydligt lättare att ta tag i rengöringen direkt efter skjutningen, det blir inte bara enklare det blir också mycket renare, med en betydligt mindre insats.

Gör

Passa på att göra en kontroll av slagstift och utdragare när du ändå har isär vapnet.
Behöver du byta ut någon detalj som är låst med en stålstift, använd en drivdorn och inte en spik.

IMG_2985
Bild 1

Använd extremt lite olja och fett, tunnflytande olja så räcker det med 2 droppar olja till hela vapnet.
Samma sak med fett ytterst lite på glidytor.

Jag drar ut min pipa med en linnelapp efter varje skjutning, men använder aldrig en mässingsborste, eller nästan aldrig en mässingsborste vid rengöring av pipan. Mera än en gång eller två gånger per år, då jag rengör pipans patronläge, detta gäller finkalibriga vapen, grovkalibriga fodrar en annan skötsel vad pipan beträffar.
Lite beroende på valet av kulmaterial, blykulor kräver alltid mycket efterarbete, kopparplätterade kulor är betydligt bättre när det gäller att smutsa ner pipa och patronläget.

img_1561
Bild 2

 

 

Morinis pistol får vara mallen för var man inte ska olja eller fetta in ytorna.
På bilden ovanför kan vi se de delar som jobbar i den mest smutsiga delen av en pistol
Det är mycket viktigt att dessa ytor inte oljas eller fettas in!
Dom ska tveklöst vara helt torra.
Andra rörliga delar ska naturligtvis förses med tunn olja typ Break Free.

 

cz_trigger.85
Bild 3

När det gäller tryckmekanismen.

Så finns ju många olika sådana, jag rengör upphaksytor som är mycket lätta att komma åt på min Morini efter varje skjutning. Rengör max två gånger per år tryckes mekanismen i
ultraljudstvätt, samma lösningsmedel användes fotogen.
Men här är det mycket viktigt att de rörliga delarna i mekanismen ges en del av en droppen med tunnflytande olja, men kom i håg inget olja eller fett på de på
bild 2 visade  ytorna.

Epilog 

För mig som har hållit på med vapenrengöring i många år så har det inneburit ett riktigt lyft när vi kunde lämna in solventerna till kommunens kemistation.

Arne Nohlberg detta nådens år 2016 09 13

Här finns en liten film om rengöring.