Val av kulor, ett val för handladdaren?

Alla som någon gång har handladdat ammunition, vet att både valet av kulor och valet av krut, kan vara nog så svårt. I denna artikel så ska vi närma oss de olika kulorna och vad som är bra och vad som är dåligt med respektive kulmaterial.
Kanske kommer en artikel om krut längre fram?

Hela denna artikel grundar sig på mina egna erfarenheter, dels som gevärsskytt och dels som pistol och revolverskytt. Många års erfarenheter ligger till grund för artikel, men naturligtvis finns det möjlighet att tolka olika utfästelser från tillverkarna i en egen anda.
Hur som helst här kommer mina erfarenheter och min uppfattning.

Då låt oss ta del av vad vi stoppar in i vår pipa och vad som på sikt ska träffa målet där framme. Men förvänta dig inte några förslag på superladdningar som är så bra att dom kan jämföras med målstyrda robotar. För dom finns inte!
Jag får oftast frågor om jag har en kanonbra laddning för te x kaliber .32 och det klart jag har, men att gå ut och delge bloggens läsare är inte bara olagligt dessutom kan det medföra risker för både mig och den presumtive handladdaren.
Men att genom prov efter prov finna ut den absolut bästa laddningen för just mitt vapen, det ger en guldkant på handladdningen och glöm inte att alla vapen är unika och att en bra laddning skulle passa mellan olika vapen det tror jag inte på.

Låt oss först titta på två olika frekvent använda kulor, som jag har en stor erfarenhet av, dessa är Blykulor och Kopparplätterade blykulor, så kallade H&N kulor.

 

Blykulor.
Men egentligen så är i grund och botten båda kulorna blykulor, men den ena har en öppen yta av bly och finns oftast i olika hårdheter. Ju mera tenn som blandas in i kulan desto hårdare materiel i den gjutna kulan, fördelen med bly är att det trots höga materielpriser är ett ganska billigt material.
Vårt vapen trivs nog ganska bra med blykulor, under förutsättning att rengöringen göres med stor regelbundenhet, annars finns det en inbyggd smörjförmåga i just blyet.
Förr så gjöt många skyttar sina egna kulor, då på den tiden var detta en viktig del av skyttet, en del som vi till stor del kan glömma i dag.

Men tyvärr är nackdelarna med öppna blykulor mycket större än fördelarna, bly är en mycket giftig metall och att hantera bly och blykulor är en viss risk för den som hanterar kulorna.
Medans däremot det larm som gick för ett tiotal år sedan om att alla skjutbanor skulle saneras.
Det larmet var vida överdrivet, en blykula som skjuts i en skjutvall omges mycket snabbt av en skyddande barriär (oxid) som förhindrar att blyet urlakas.

Jag var med i Skövde när försvaret kontrollerade/sanerade den sista skjutvallen. Till vår stora förvåning så var blyutfallet mycket  mycket litet ifrån  själva skjutvallen, knappt mätbart! Medans det på mindre bilvägar och naturligtvis också på större vägar fanns kvar stort antal rester av bly från den blybensin som vi under många år tankade våra bilar med!

En annan dålig egenskap är att ibland  är blykulorna lite för mjuka, att då skjuta en sådan kula i en revolver där avståndet från trumman och till där pipans bommarna börjar är relativt långt, det kan då innebära att den mjuka kulan helt kliver över våra bommar  och all precision försvinner. Vi har förflyttat  vårt vapen 120 år tillbaka i tiden.
Notera gärna att just S&W revolvrar har den längsta avståndet, mellan trummans patronläge och pipans  bommar.
Personligen använder jag aldrig blykulor, som inte är kopparplätterade.

hnkula1

 

Kopparplätterade blykulor, H&N kulor. Handler & Naterman sport GMBH.

hn_kulor_bvap

 

På bild ovanför en hylsa i kaliber.32 för B vapen med en något ovanlig H&N kula för just B vapen, fungerar perfekt på långa håll, med en ogival kula, detta är ju en mycket bra och väl fungerande lösning.
I denna specialpatron för B vapen, kunde lika gärna en ogival kula finnas.

Dessa kulor har blivit min favorit och då speciellt i kaliber .32 men jag har skjutet dom även i kaliber .38. Numera så är det bara kaliber .32 som gäller.
Fördelen är ganska stor, du slipper att ständigt ta i blyet som är inkapslat med en ganska rejäl hinna av koppar.

Därav så är dessa kulor ganska harmlösa att jobba med, dessutom tål dom en lite högre utgångshastighet än vad rena blykulor gör.
Men den stora fördelen är tveklöst att slippa blyet vid hanteringen vid laddningen av hylsorna och vid laddningen av vapnet.
Prisskillnaden är nästan försumbar mellan kopparplätterade och rena blykulor.

 

hn_kulor_4
Wadcutter kula i .32 kaliber

Detta är en kula som egentligen inte skulle fungerar på annat än mycket korta håll, rent aerodynamiskt är den en katastrof, men på något konstigt sätt fungerar dessa WC kulor åtminstone på korta håll.

Kulans bästa egenskap är att den ger tydliga hål där den träffar.

hn_kulor_2
H&N kula i kaliber .32

Genom att kulorna tål en högre hastighet så ökar helt plötsligt användningsområdet, ganska mycket. Men jag tror utan att vara säker att till dimensioner med högre utgångshastighet som .9 mm ska man kanske välja en traditionellt mantlad kula medans däremot kaliber .32 och .38 fungerar mycket bra.

hn_kulor_3
Skriv en bildtext

H & N kula i kaliber .32
En annan viktig sak är att kopparbeläggningen/plätering innebär att ammunitionen på ett mycket bra sätt minskar nedsmutsningen av pipan och av stommet, detta på ett mycket påtagligt sätt.

hn_kulor_2
H&N kula ogival

 

 

Epilog.

Förmodligen har det redan i min artikels början framgått att jag är mer eller mindre såld på kopparplätterade kulor.
Men för att ytterligare framhäva fördelarna med dessa kulor,  måste jag än en gång framhäva fördelarna med denna typ av kulor.
Genom sin konstruktion skapar dessa kulor mycket små avlagringar i pipan och ingångskonan i pipan.
Underlättar rengöringen.
En annan viktig fördel är att dessa kulor  tål betydligt högre hastighet än vad rena blykulor gör!
Dessutom är dessa kulor betydligt säkrare att hantera vid tillverkning av laddade patroner och vid all annan hantering!
Laddning i en SD press av kopparplätterade  blykulor del 1 

Det är ingen tillfällighet att det saknas blykulor på ovanstående bilder, jag är mer eller mindre allergisk mot dessa kulor, trots att jag har använt dom under många år. Men för mig är dom jämförbara med solvent och andra skarpa lösningsmedel när det gäller att minimera risker.
Laddning i en SD press av kopparplätterade kulor del 2

hn_kulor_1
H&N kula

Under de senaste tio åren är det dessa kulor som varit mitt val, Sportec i Malmö har dessa kulor i lager, kan rekommenderas.
Men dom kan finnas hos många andra vapenhandlare!

Tillverkaren i Tyskland

Sportec

 

Detta nådens år 2016 10 06 Arne Nohlberg.