Skadade vapen.

Ibland kan man drabbas av att favoritpistolen blir skadad eller på annat sätt obrukbar.
Det kan röra sig om att vapnet blivit taget vid ett inbrott eller att det sonika har tappats ner på ett hårt cementgolv och vitala delar har blivit skadat.

Vad jag då menar med skada är att detaljer har rent visuellt repats eller på annat sätt skadats, oftast så blir ägaren osäker på vad som gäller? Naturligtvis kan detta hela detta scenario, lika gärna vara en revolver, som en pistol.

1 Hur och när gäller garantin?

2 Vilka delar bör man kunna byta ut själv?

3 När ska vapnet skickas tillbaka till agenten?

4 Kan man återkomma om det uppstår felaktigheter i  framtiden?

1 Garantin gäller aldrig vid åverkan, normalt omfattas ett vapen av en tvåårig garanti för eller mot fabrikationsfel, normalt gäller 1 år men i praktiken så omfattar garantin 2 år.
Men aldrig vid åverkan eller slarvigt hantering eller direkt felaktigt handhavande.

IMG_3666

2 Den vapentillverkning som sker nu och har skett de sista 20 åren har men stor sannolikhet utförts med CNC maskiner. Detta innebär att samtliga delar i vapnet har en mycket hög precision och är till 100% utbytbara sinsemellan. Man kan med stort förtroende byta hela enheter eller förbrukningsartiklar  och vara säker på att få ett väl fungerande vapen igen. Den höga precisionen som i dag användes kan till och med vara en mycket liten nackdel och den nackdelen innebär att vi brukare måste rengöra vårt vapen lite mera frekvent än vad som krävdes för många år sedan tillbaka.
Men de olika delarna är helt kompatibla med varandra!

aw93_mekanism_art

3 Returneras ska ett vapen som trots försök inte får tillbaka sin förväntade funktion, eller ett vapen som fortfarande omfattas av garanti, men med tanke på dyra fraktkostnader kan det kanske vara en tanke om att ägaren kan återställa ett vapen som omfattas av Garanti, detta måste då överenskommas av både säljare och brukare av vapnet.
Vapen som skadats (pipsprängning eller dylikt) vid skytte ska alltid returneras till agent eller hänvisad vapensmed.
Större skador  på vapnet ska naturligtvis alltid returneras till säljaren eller till en anvisad vapensmed. Ta kontakt med säljaren eller agenten.

IMG_1799

4 Detta är en mycket svår avvägning, har den nuvarande skadan eller felet orsakats av den gamla skadan? Detta är mycket svårt att avgöra, dels för att säljaren vet inte hur vapnet har använts? Här måste ibland ARN komma in i bilden, ARN som står för att vara en neutral figur under en tvist. ARN är allmänna reklamations nämnden.

Ett bra tips kan vara att ta ett eller flera kort på skadan och skicka detta till företaget eller  vapensmeden.

Till sist vill jag belysa att de flesta vapen även i dag som för 16 år sedan när jag började skriva på min Hemsida/Blogg, fortfarande saknar en bra Svensk bruksanvisning, något som kommer att kunna belasta säljaren av det nya vapnet!

Arne Nohlberg 2016 10 19 detta nådens år.