Moderna vapen på vintern.

Vi går återigen mot en årstid som med stor sannolikhet innebär minusgrader snö och kanske trilskande tröga vapen.
Oftast kommer detta som en skott på posten, ja kanske är detta ett uttalande som inte längre platsar i verkligheten, för i dag klagas det på Postnord, så denna devis gäller kanske inte längre!
Men låt oss snabbt återvända till verkligheten för en stund.

Vår vapen som har gått perfekt hela sommaren visar sig fram på hösten helt andra takter.
Helt plötsligt så börjar vapnet att klicka och dålig matningar med resultat eldavbrott uppstår?
Vad har hänt detta vapen?
Det gick som tåget hela sommaren under många tävlingar.
795-29-clp-4
Break Free min absoluta favoritolja, mera än tillräckligt för året runt bruk.

Då kan det låta på följande vis, detta måste ju vara något svårare fel, dags att skicka ner vapnet till närmsta vapensmed/ vapentekniker för reparation. Trots dyra fraktkostnader så är detta enda chansen det finns ju flera tävlingar kvar i år.

När nu vapnet kommer ner till den vapensmeden vad gör han då?
Som jag kanske kunde gjort själv?
Jo efter en kort funktionskontroll, hittar han inga fel, då gör han en ordentlig rengöring och upptäcker samtidigt att vapnet är nersmetat med vapenfett och har mer eller mindre badat i vapenolja levererat av en sprayflaska.
Dessutom hittades gamla rester av ett segt oidentifierat fett!

Men jag hör redan att du opponerar dig, vapnet fungerade ju hela sommaren med samma fett och med samma olja.

795-29-clp-4

Här kommer förklaringen och lite tips

För ca 15 – 20 år sedan så börjar vapenindustrin att använda CNC maskiner, detta innebar att nu kunde en helt annan precision uppnås under tillverkning av delar till pistoler och till viss del även på vissa revolvrar.
Mer om detta med revolver senare i artikel.
Men denna nya precision var inte bara en fördel nu krävdes speciellt vid tillverkning med två olika material som ska kunna fungera ihop och var försedda med helt skilda utvidgningskoefficienter.
Nu var risken att det lilla avståndet mellan vitala delar i mekanismen helt enkelt blev för litet. För naturligtvis skulle möjligheten till en hög precision utnyttjas, tyvärr var detta på både gott och ont!

Våra gamla vapenmekanismer var av kategorin ” man kan kasta in hatten”. Det var inga problem om inte vapnet var rengjort på några år, glappet var så stort att vapnet fungerade ändå. Rengöring av mekanism var på den tiden inte så krävande.

795-29-clp-4

Men låt oss återvända  till vårt fettförsedda och sprayoljeförsedda klickande vapen.
Först av allt så måste jag återigen påtala att spraya olja in i ett vapen är helt förödande för mekanismen, en total rundsmörjning med olja så räcker max två droppar tunn olja!

Vad fett beträffar så ska detta användas med stor försiktighet och bara på sommaren!
Vinter tid så är en tunn olja mera än tillräcklig för en god funktion.

Men låt oss återvända till det fingerade fallet med pistolen som både klickade och missade matningar, vad gjorde vapensmeden?
Han gjorde en noggrann okulärbesiktning och en avfettning och rengöring av vapnet, han kunde inte konstatera några fel, utan han mycket sparsamt gav mekanismen en hel droppe olja av det tunnare slaget och skickade tillbaka vapnet till ägaren.
Detta resulterade i en ganska saftig räkning och dyra transportkostnader, som helt kunde ha undvikits om ägaren hade gjort följande åtgärder.
795-29-clp-4
* Om man använder fett så måste detta tvättas bort när det blir kallt, även om fettet numera är gjorda för att fungera under normal kyla så är det oftast just ett fett som under året kanske blandats med vattenånga och andra föroreningar som bidrar till den usla funktionen.

Frysboxen, vän i nöden.
Om du är osäker på det fett du använder, frys ner en klick i frysboxen och kolla upp konsistensen och funktionen.
Det går även utmärkt att lägga ner vapnet i frysboxen under uppsyn och kontrollera hur den kommer att fungera i kyla.
Sensmoral är att aldrig använda fett på vintern och kanske är detta med fett en passerad glid-påverkare numera, det räcker gott med tunn olja.

795-29-clp-4

Revolverdelen.

Alla som någon gång har hållit i en Smith & Wesson revolver känner att denna gamla konstruktion har inte så många förändringar gjorts under mera än hundra år sedan den konstruerades.
Under flera år så mejlade jag till en amerikansk vapensmed som jobbat på S&W under hela sitt liv och han kunde berätta om hur dessa vapen producerades, tyvärr är han borta i dag.
Han berättade om hejarsmidda stomme, i maskiner från ett sent 1800 tal, maskiner som fortfarande finns kvar på företaget i dag.

Smith&Wesson och Manhurin.

Man måste också ha i minnet att S&W inte på något sätt utgav sig för att tillverka revolver lämpliga för fälttävlan, det var istället en stor fördel om DA trycket kunde hållas på 4,5 kilo och SA trycket på mint två kilo gärna lite till.
Det var ett tryck som motsvarade det säkerhetstänkande som rådde då, för ett tjänstevapen.
Men vad som på ett mycket menligt sätt förändrade detta förhållande var Manhurins revolver MR 32 Match, för första gången presenterades ett mer eller mindre helt färdigt tävlingsvapen av mycket god kvalitet, här hade tillverkaren verkligen ansträngt sig för att tillverka en mekanism som var nästan helt klar för fälttävlan och kanske också banskytte.
795-29-clp-4
Men nästan klar så menar jag att ett helt nytt vapen tar ca 1500 – 2000 skjutna kulor innan allt är perfekt inslitet, detta kan man också åstadkomma med att bearbeta ytorna med ett mycket fint bryne utan att skjuta ett enda skott.

Epilog.

Noggrann rengöring och ett mycket försiktigt användande av olja gärna tunn speciellt då på vintern  och eventuellt mycket tunt fett på sommaren, detta är tveklöst receptet på en bra funktion.
Det är minst lika viktigt att byta olja på ett vapen som på en bil, den stora skillnaden är att ett vapen är en betydligt smutsigare tillvara än vad en bil utgör.
Under många år så laddade jag med det finska krutet som fungerade riktigt bra men smutsade ner vapnet, rätt kraftigt, vid byte till BA 10 så försvann dessa problem helt.

Lycka till i vinterfältskjutningen.

Arne Nohlberg detta nådens år 2016 10 26