Varför klickar min finkalibriga pistol?

Detta är ett ganska vanligt fel på en finkalibrig pistol och kan tyvärr bero på flera olika problem, men andra ord kan det vara ganska svårt att diagnostisera problemet, men lugn bara lugn åtgärden för att lösa problemet kan vara ganska enkel!
Hur gör man för att hitta detta problem som är oftast av temporär karaktär och kan till och med försvinna tillfälligt för att sedan återkomma. Oftast helt sporadiskt.

Men låt oss först börja diagnostiken med att göra en riktig vapenrengöring, som bör föregå all diagnostik.

Ett annat mycket värdefullt tips är att varje gång du får en klick så spara denna hylsa, varje hylsa är en spegel för hur ditt vapen fungerar, en klickande patron är lika värdefull att spara på och utgör grunden för en adekvat felsökning.

En klickande patron kan då jämföras med en fungerande hylsa, vi kan oftast direkt se skillnaden på den yta där slagstiftet träffar patronen.
Alla finkalibriga .22 vapen är ju kantantända, oftast är det lätt att upptäcka att intrycket från slagstiftet är mindre eller annorlunda på den klickande patronen.

patronlaget111

När gaserna strömmar ut i avskjutningsögonblicket så är den främre delen av patronläget den detalj som får ta emot mycket smuts, så som krutgaser, krut och mycket mer.När gaserna strömmar ut i avskjutningsögonblicket så är den främre delen av patronläget den detalj som får ta emot mycket smuts, så som krutgaser, krut och mycket mer.

Då har vi kunnat komma ganska långt i vår felsökning, antingen är det ett slagstift som är defekt eller till och med har gått av, men den troligaste förklaringen är att vapnets patronläge är fullt av smuts. Detta innebär att patronen inte når fram i patronläget utan stannar upp kanske några tiondels millimeter från kanten på patronläget. När sedan slagstiftet slår mot tandsatsen så försvinner den mesta kraften genom att flytta in patronen i patronläget och klicken är ett faktum.

slagstiftmorini_cm22
Slagstiftet från Morini är som de flesta slagstift sätthärdade eller så kallade ythärdade. Detta innebär att själva ytan är stenhård medans kärnan är mjuk.

Det finns en stor risk med denna härdning, om den misslyckas så blir hela stiftet stenhårt och håller inte mera än en kortare tid . Viktigt är också att kontrollera slagstiftet, det ska inte ha stuckat upp sig i den ände som påverkar patronen, utan denna yta ska vara ren och fri från skador, ibland ser man slagstift där det har gått flisor ur!
Det är bara att byta ut sådana slagstift.
Tänk på att ett slagstift som är uppstuckat i den delen som agerar mot patronen, ska vara befriad från uppstuckningar och ha en ren fin yta.

Byta slagstift.

Men tänk på att slagstiftet nästan alltid är fastsatt i mantel med ett stålstift, ett stift som måste demonteras för att kunna byta ut slagstiftet, använd ALDRIG en spik eller dylikt föremål vid byte av slagstift, investera i en drivdornsats, se bild nedanför.
För drygt 300 kr så har du en drivdornsats som alla skyttar borde ha.
OBS att all drivdorn har en diameter som är lite mindre än vad den stålsprinten som låser fast slagstiftet har oftast en stålpinne på 2 mm, låser slagstiftet, då använder man dornstorlek 1,8 mm. Lätt som en plätt!

drivdornsats

OBS att det finns flera tillverkare av drivdornar. Här är en  som kostar 333 kr

Men viktigt är att informera om att de flesta av oss skjuter med en riktigt billig ammunition typ CCI, då får man kanske acceptera en eller två klickar per 1000 skott, på grund av att tändsatsen i patronen har kommit fel eller har helt uteblivit.
Därav är det mycket viktigt att spara den patronen som orsakade en klick, vi kan då direkt se att intrycket från slagstiftet är helt korrekt och behöver inte misstänka vapnets funktion.

1352-29-dmb0138p

Men låt oss återvända till ett smutsigt patronläge där vi har smuts i övergången mellan patronläge och pipa. Jag använde nästan aldrig en mässingsborste vid rengöring av pipan, men just vid detta problem så har mässingsborsten ett berättigande. men skillnaden är nu att jag inte drar denna mässingsborste fram och tillbaka, det funkar inte alls.

Utan jag mäter upp längden på en patron och har detta mått som utgångspunkt, när jag mycket försiktigt, stoppar in denna mässingsborste i pipan lika långt som en patron är och sedan vrider denna mässingsborste, fram och tillbaka, för att komma åt och göra rent i själva övergången mellan patronläge och pipa.
Lösningsmedel är som vanligt fotogen.
Detta gäller också i högsta grad för grovkalibriga vapen.

Arne Nohlberg 2016 12 01 detta nådens år