Skytteträning för nybörjare, del 1

Jag har medvetet utlämnat vilken disciplin jag avser att lägga grunden för, med andra ord så kan det gälla både ban och fältskytte, men artikel är speciellt designad för våra nybörjare och deras problem.
Denna artikel är mer eller mindre designad för blivande skyttar. i föreningar där det saknas konkreta skjut utbildningar, eller där grönt kort utbildningen är den enda  utbildningen som sker!
Målet i artikel är licensen för en finkalibrig pistol.

unique_des69u
En gammal trotjänare Unique, ett ganska vanligt och bra klubbvapen

För något år sedan skrev jag en artikel men rubriken Eld och Eld upphör, detta val av rubrik var ingen tillfällighet. Detta sätt att lära sig skjuta, finns på många klubbar, där någon egentlig kunskap inte förmedlas, utan var och en får lära sig under tid, kanske genom andra kamrater eller på annat sätt. Tyvärr är detta ett sätt som ganska ofta praktiseras och som gör att vägen till målet blir ganska lång, eller onödigt lång!

För även om skyttet är en repetitiv sport så finns det en hel del genvägar till ett bättre skytte, men tänk på att målet som hägrar, ger kanske en licens för ett finkalibrigt vapen.
Målet ska vara positivt och vara möjligt för de allra flesta att uppnå. Vägen till målet är oftast en verklig positiv upplevelse som de flesta minns många år senare.

Så låt oss ta de första kliven , eller kanske vi ska ta små steg mot den hägrade licensen.

avtryckare
Viktigt med avtryckarens rörelse.

Klubbvapen.

Oftast eller alltid så har skytteklubben ett eller flera klubbvapen, ibland gamla uttjänade pistoler, men  ibland finns det bra och moderna pistoler, detta är något vi måste acceptera och kan inte förändra, inte förrän vi får vår första egna licens och vår egen pistol..
Ibland är dessa vapen försedda med en anatomisk kolv en kolv som inte passar någon! Dessa vapen kan vara försedda med en kolv som inte på något sätt passar anatomiskt mot vår hand, även detta kan vi inte förändra utan vi tvingas att skjuta med det som finns att tillgå.
Men vi kan alltid se framåt när vi har den där pistolen med en perfekt anpassad kolv.
Oftast får vi nöja oss med befintlig status på klubbvapnet.
Men ibland så kan vi ha tur att längden på avtryckaren går att justera, denna justering är viktig och följande skillnader mot den perfekta inställningen att fingerleden på avtryckarefingret ska vara i 90 grader.Se bild ovanför.
Fråga alltid skjutledaren innan du börjar att skruva på avtryckaren!
Tanken bakom detta med avtryckaren läge, är att avtryckaren ska vara på ett perfekt avstånd för den skytten som just då använder vapnet. Är den för långt fram så ligger inte avtryckarefingret såsom bilden ovanför visar, skotten träffar till vänster och vice versa är den för långt bak så ger detta träffar till höger.

skjuttavla112
På tavlan ovanför så kan man direkt se vad som en dåligt inställd avtryckare ger för felutslag framme i målet. Vi kan också se vad andra felaktigheter ger för problem.
Låt mig redan här berätta att vi skjuter på en gammal siktesbild.

När vi anser att vi ligger rätt med siktet mot kornet och vi då bestämmer oss för att skjuta, då tar det en kort stund för hjärnan att kommendera till avtryckarefingret att utföra avtrycket, det finns också en fördröjning i våra vapen, från att hanen är frisläppt så tar det en kort tid innan den påverkar tändsatsen i vår .22 kalibriga patron.
Under tiden som detta sker kan vi med stor sannolikhet rikta pistolen mot en helt annan träffbild, kanske en tvåa.
Därför skjuter vi på en gamma inriktnings bild som inte existerar längre.

* Når ej fram till avtryckaren, detta ger ofelbart att vi träffar till vänster framme i målet, åtgärdas genom att flytta avtryckaren bakåt, men OBS fråga skjutledaren om detta är OK?
Vice versa så gäller att flytta fram avtryckaren.träffbild till höger på målet ( på bilden ovanför anges  tryck med tumme).
Vi trycker omedvetet pistolen med avtryckarens hjälp till vänster eller till höger.

* Trycker med tumme på bild kan med fördel ersättas med att avtryckaren är för nära och att inte avtryckarefingret är i 90 grader, samma som ovan fråga innan du ändrar.

* Rycker av skottet, är egentligen det vanligaste problemet, tänk på att du ska dra avtryckaren sakta, sakta tills du når tryckpunkten och sedan krama av skotten! Aldrig rycka av skottet även på fälttävlan där man skjuter i snabba följd aldrig rycka av skottet.

* Tar emot rekylen/ väntar på rekyl är också en mycket vanligt fel även om det är en försumbara rekyl i en .22 kalibrigt vapen så omedvetet så sker detta hos en del skyttar dock inte hos alla, kan ganska lätt avhjälpas genom en avspänning och att tänka på vid avfyrningen.

* Kramar fel? Detta är en stött och blött felaktighet, vad är rätt och vad är fel? När jag för många år sedan kom från gevärsskyttet till pistolskytte, så var jag helt övertygad om att detta skulle väl inte vara något problem med pistolskytte, men det blev tvärtemot jag var lika dålig som alla andra nybörjare var när det gällde skytte av pistol..
Det rådet vi fick då på den tiden var alltid en form universal råd” krama hårdare” Det gjorde jag så att fingrarna vitnade men träffade ändå sämre.
Så här kommer min förklaring är att ett grepp ska vara fast så att pistolen ligger stadigt i handen, men den ska inte kramas fast. Kramar man pistolen så infinner sig direkt en form av tremor ”skakningar” detta saboterar verkligen vår inriktning.

* Tryck med tummen, är också en lite diffus åtgärd men tummen är ju ofelbart där, det är klart att den ska vila från all inriktning och bara hålla fast vapnet, i ett stadigt grepp.

* Viker handleden avstår jag att kommentera, istället ger vi oss in på siktets underbara värld.

siktesfel
Typiska siktes fel med felaktiga träff resultat.

På bild ovanför kan vi direkt se orsak och verkan på att inte rikta in kornet i siktet, det vi använder kallas öppna riktmedel och består av ett korn ”längst fram på pipan” och ett sikte nästan alltid justerbart, ibland justerbart inte bara i höjd och sidled utan också justerbar siktes springa.
Om vi har ett något större avstånd på siktet mellan korn och sikte på båda sidor, så har vi ett sikte som tappar lite i precision men ger en snabbare inriktning och vice versa. Men tänk på att vi alltid skjuter på en gammal siktesbild.

korn_sikte
Den högra bilden, så ska det se ut!

Man kan aldrig fokusera på både korn och sikte utan man får välja var man vill ha det mesta fokuset bilden ovanför ger en korrekt siktesbild !

IMG_0776

På bilden ovanför så kan vi notera en riktigt bra träffbild och det är just detta vi ska träna för, att nu träffbilden ligger ute till höger och något högt. Detta är något som lätt kan justeras in med hjälp av pistolens sikte och utgör inga egentliga  problem.

Med en egen pistol ska kolven vara så anpassad att sikte och korn kommer upp rätt i förhållande varje gång vi för upp vårt vapen för att skjuta.

ogat

Jag har aldrig sett någon som siktat på 2 ans ring på måltavlan, jag har heller aldrig sett någon som glatt konstaterar att jag träffade en två,a. Därför måste det finnas något okänt samband mellan skytten och tvåans ring på tavlan!
Istället är det så här det går till, inte bara i början utan också gamla veteranskyttar drabbas i bland av att skjuta 4 st 10,or och en sjua. Detta får man räkna med som nybörjare att inte ens träffa sjuans ring utan mycket lägre valörer, kanske treor eller fyror i topp och en del utanför tavlan.
Så är normalt att börja skyttet.

Detta är naturligtvis inte önskvärt men helt naturligt, när sedan skickligheten börjar att gro i dig så träffar du mera åttor, nior  or och kanske tior, men oftast så uppstår en eller flera så kallade flyer, det vill säga träffar en bra bit utanför den svarta cirkel och detta är helt normalt. Alla skyttar drabbas av detta, men vad man är ute efter är att flera träffar ska träffa där man ska rikta och antalet flyer ska minska eller till och med upphöra.

ogat

Om vi tittar på vad som händer, så är det så att vi alltid skjuter på en gammal siktesbild, den nya siktesbilden hann vi inte uppfatta innan skottet lämnade pipan. Därför gäller det att vid inriktning kunna hålla  vapnet ganska stilla, men ingen kan hålla ett vapen helt stilla utan en rörelse finns alltid  och denna rörelse ska vi minimera.
Här kommer träningen in i bilden, hålla vapnet ganska stilla kunna manövrera avtryckaren utan att vapnets inriktning påverkas, aldrig rycka av skottet!
Det är den enkla,  grunden till ett bra skytte.

ogat

En annan vanligt fel är att man tror att man fokuserar på kornet och siktet, men i verkligheten så glider ögat över till måltavlan och vi tappar helt fokus på korn och sikte.
Resultatet är en kraftig miss i måltavlan!
Detta är helt normal  och kräver en hel del träning för att ögat ska kunna fokusera på korn och sikte. Det är kanske fråga om någon sekund så förvandlas den där perfekta inriktningsbilden mot en träff i tvåans ring och precis då skjuter vi!
Ögats förmåga att inrikta ett vapen utan att glida över till målet kan med fördel tränas upp med till exempel en luftpistol eller en soft air gun, eller en leksakspistol.liggande_atta1

Denna figur kan med fördel kopieras och hängas upp på en vägg hemma, med lämpligt avstånd och användas för att dels träna ögats förmåga att kunna fokusera på korn och sikte, men tänk också på att ett öppet öga inte klarar längre tider än ca 6 – 7 sekunder, sedan måste vi blinka och ge ögat en kort viloperiod kanske någon sekund..
Lämpligt är att kanske simulera att vi skjuter i de svarta strecken, i ett av dom eller alla tre.
Tänk på att ögat är det sinnet vi normalt aldrig utsätter för träning, i detta beskrivna förlopp så gör vi faktiskt det.
Du kommer ganska snart att finna att denna övning snart ger ett klart bättre skytte.
En väl tränad person kan fokusera på sikte och korn i ungefär 6 – 8 sekunder.
Sedan måste vi låta ögat blinka och koppla av även om det bara blir en sekund.

ogat
Men hur kan vi märka om det är just detta som är felet, jo vänd på din måltavla så att du har baksidan åt dig, skjuter nu fem eller kanske tio – femton skott och kontrollera resultatet, blir det en bättre träffbild nu så är det klart att ditt öga fokuserar på tavlan i stället för på korn och sikte.
Jag hade en gång två militärer som elever, en kvinna och en man, båda hade en mycket begränsad kunskap om just pistolskytte. Kvinnan lärde sig fort  eller rättare sagt mycket fort och klarade sin 46 or med glans på en ganska kort tid någon eller några månader.
Mannen tränade lika mycket men lyckades INTE med målsättningen, när utbildningen började att vara klar, de flesta var färdiga så var han kvar på 38 stadiet, detta gav ett resultat att båda två slutade skjuta pistol hos min förening!

Läs mera om varför träffar jag inte där jag siktar.

Läs mera om träning av ögat.

Arne Nohlberg detta nådens år 2016 12 20

Kanske kommer det mera information i ämnet senare.