Skytteträning för nybörjare del 2

Jag förutsätter att du nu har hållit på och övat skytte ett par månader eller en kort period.
Förmodar att du redan nu har upptäckt dina egna svagheter och vet ungefär vad som felas eller fattas.
Nu är det dags att gå vidare från det första nybörjarstadiet till nästa stadium som i slutfasen innebär ett förtroende att själv ha tillgång till en finkalibrig pistol.
Det är ett stort ansvar att och förtroende med att inneha ett vapen, så låt detta vapen låsas in och hanteras med största försiktighet.

Men nu har vi lite facit i hur det ser ut på måltavlan när vi skjuter, måltavlan är som en spegel av den mentala sidan av varje skytt, om du känner dig nere så skjuter du betydligt sämre och ungefär som en temperaturmätare mäter feber , så mäter måltavlan din mentala status vid just detta tillfälle.
Naturligtvis kan vi nöja oss med att träffa tavlan med spridda skurar, men det är ju inte detta som har fått oss att börja som pistolskyttar!

Likaså är det med den mentala statusen vi kan konstatera att den är dåligt i dag eller riktigt bra idag, men anledningen till att gå in och förändra denna mentala status ligger mycket längre fram i utbildningen.

RIKTA ALDRIG PISTOLEN MOT ANNAT ÄN MOT MÅLET!

Den viktiga analysen.

Analysen är tveklöst det absolut viktigaste kunskapen vi kan tillgodogöra oss. Låt mig ge dig ett exempel på vad jag menar, ponera att du varje gång träffar åttor och nior och till och med tior, med de tre första skotten, sedan tvåor och treor. Det är då ganska meningslöst att skjuta samma resultat, samma fel, gång efter gång, till slut så tror hjärnan att det är detta som eftersöks !

Det gäller att bryta ett sådant beteende så fort som möjligt och sätta sig ner och analysera, varför blir det så?
För det är inte bara meningslöst att hålla på och skjuta ett sådant scenario, risken finns och är stor att detta kommer att ta lång tid att reparera.
Så fort som möjligt kolla upp vad som är felet och rätta till det.
Ty hjärnan lär sig lika bra en felaktighet som ett rätt beteende.

Skytte är ju till 100% en repetitiv sport, det vill säga att om vi kan göra. exakt samma rörelse och att vi kan rikta på exakt samma sätt så borde vi träffa på samma ställe i måltavlan, gång på gång?
Tyvärr är vår hjärna så beskaffad att den lär in felaktigheter lika elegant som rätta beteende, men andra ord ska vi snabbt korrigera ett felaktigt beteende, innan vår hjärna
har absorberat detta som ett bra beteende!

Dra dig inte för att fråga skjutledaren eller kompisar som har hållit på med skytte en längre tid.

RIKTA ALDRIG PISTOLEN MOT ANNAT ÄN MOT MÅLET!

banskytte.bild
Sikta boll eller rakt in i den svarta cirkel?

Det finns två sätt att sikta antingen mitt i prick i den svarta cirkel eller också sikta boll?
Det första sättet förstår nog alla man riktar helt enkelt mitt i den svarta pricken på måltavlan resultatet 5 till och med 10 finns där. Detta förutsätter att vapnets sikte är inställt mitt i den svarta cirkel.
Nackdelen med denna metod är att pistolen skymmer det vi ska rikta i, den svarta mittfältet på tavlan. Det är svårare att få ett bra sikte mot den svarta ytan, den svarta färgen drunknar gärna i den svarta bakgrunden

Men man kan också sikta boll, detta innebär att siktet är ställt ganska högt och skytten siktar i nederkant av den svarta cirkel, fördelen är att man får en syftningspunkt mera, nämligen den den svarta cirkels underkant. Fördelen är att ytterligare en referenspunkt tillkommer, nackdelen är att man inte får vrida pistolen eller rättare sagt luta den, då kommer träffen att följa med samma som väg som du lutar åt.

En del skyttar älskar att skjuta boll, för ytterligare en fördel är att pistolen inte skymmer var du riktar. En aspekt är att det kan vara lättare att fokusera på siktet för ögat mot vit bakgrund. En annan aspekt är att det påverkar lite inför fältskyttet vad du vänjer dig vid. Mer om det i en annan artikel!

RIKTA ALDRIG PISTOLEN MOT ANNAT ÄN MOT MÅLET!

arne44

Stå rätt.

Det är också en förutsättning att stå rätt,om du blundar och ställer dig och riktar med ej öppna ögon så ska du komma rätt i måltavlan, du ska inte behöva vrida lite till, utan komma upp rätt i måltavlan, utan att börja justera, hur du står. När du en gång har fått en egen pistol då kan vi anpassa kolven så att även pistolen kommer upp rätt i målet.

IMG_3177-pro

Här provas hörselskydd in, hörselskydd som man skapar efter bärarens örongång och som sedan är ett mycket effektivt skydd mot hörselskador. Interprodukter i Hässleholm, utför denna inpassning.

RIKTA ALDRIG PISTOLEN MOT ANNAT ÄN MOT MÅLET!

Hörselskydd.

Oftast finns det på klubbarna gamla utslitna och i övrigt riktigt dåliga hörselskydd, om nu skytte ska bliva din sport investera i ett par aktiva hörselskydd. Att skydden är aktiva betyder att dom dämpar efter en viss nivå, med andra ord klipper dom av det höga ljudet som kan skada våra öron.
Men du kan höra samtal precis som vanligt.
Men även ett par bra vanliga hörselskydd utan att vara aktiva fungerar bra, ca kostnad omkring 2 -300 kr.
Men tänkt på, vad du än väljer att du behöver rengöra eller byta hygienen delarna på hörselskydden då och då..
Jag undrar hur många som gör detta??

Betänk att hörselskydden måste sitta bra, passa dig, vara hela och inte slitna för att faktiskt fungera. Hörseln kan du inte få ny, så unna dig ett par egna, fräscha, hörselkåpor av god kvalitet. Det räcker med några hundralappar. Var inte dumsnål!

Skyddsglasögon är också något som inte bör fattas, i många fall är vanliga glasögon tillräckligt, men ett par billiga skyddsglasögon är att rekommendera, för den som inte har faciliteten glasögon .

RIKTA ALDRIG PISTOLEN MOT ANNAT ÄN MOT MÅLET!

Läs mera om din första pistol. En betraktelse.

Vidareutveckla ditt skytte, eller steg 2 utbildning. Är kanske lite överkurs och för tidigt?

Grundläggande pistolskytte.

Epilog 

Skytte är en fantastisk sport eller hobby, du väljer själv.  Du kan börja i låg ålder normalt omkring 15 år. Men tydligen går det att få dispenser ner till 14 år. Detta är en sport som du kan ta med dig  genom hela livet.
Det är en mångfasetterad sport men många olika grenar och många olika möjligheter.
Vad som är allra bäst är att efter du har fått din licens, så kan du utöva denna sport så ofta du vill !
Välkommen in i Skyttesportens förlovade värld.

Arne Nohlberg 2016 12 23 detta nådens år