Blånering och oxidering.

Både dessa metoder är gamla och beprövade metoder, men blåneringen är definitivt den allra äldsta metoden att att skapa en rostskyddande yta som motstår rostangrepp. Eloxeringen har en helt annan uppgift att rent etiskt förändra ett vapens utseende. Men samtidigt så utgör denna form av ytbehandling en mycket värdefullt skydd av dessa ytor. Den stora…

DA eller SA, tryck.

Som de flesta redan har anat så är detta en förkortning av Double action och Single action, båda dessa uttryck gäller fältskytte med revolver. Av någon konstig anledning så går det som en icke markerad zon genom Sverige, på ena sidan så är det DA som gäller och på andra sidan zonen så är det…