Fältbanans regelverk, eller hur det ska se ut på en regelrätt fältbana ?

Jag tillhör dom som under många år har harvat runt med ett vapen i hand och med en förhoppning att den fältbana som jag skjuter ska vara helt kompatibel med den regelsamling som ligger till grund för vårt tävlande, i SHB (skjuthandboken).
Men tyvärr är det inte så!
OBS att samtliga bilder inte på något sätt har med artikeln att göra.

I helgen så var det vår premiär för en lokaltävling som kallas Skaraborgspokalen, en tävling där regelverket stipulerar en maximal svårighetsnivå på max 70% av vad skjuthandboken anger. Detta på grund av att vi ska kunna ta ut våra nya medlemmar och även dom ska ha en chans att slippa gå hem med en tanke att detta klarar inte jag av, jag lägger av..

 

IMG_2475
På bilden SM 2016 skjuttid 10 sekunder C vapen!!

 

Personligen har jag deltagit i flera skjutningar som har blivit den definitivt sista för nytillkomna medlemmar. Detta har vi definitivt inte råd med ,att först utbilda medlemmar och sedan direkt ut med dom på en fältbana, vars svårighetsgrad ligger betydligt över till och med 100 % av skjuthandbokens regelsamling.

Men tillbaka till helgens fältbana.
Med på denna fältrunda fanns det en blandning av skyttar, en skytt elit mycket duktig och en C3 också mycket bra + en medlem som var att betrakta på väg upp och så jag då.
Alla dessa medlemmar där merparten varit aktiva skyttar de senaste 15 åren, var helt övertygade om att dom kunde regelverket för en fältbana beskaffenhet.
På tävlingen fanns bara C vapen.

Vår resonemang utgick från att vi hade ett C30 mål på enligt arrangören 40 meter och enligt stegning var det 45 meter, Stationen var utan stödhand.  Vi var lite osäkra på avståndet och tyvärr missade jag att ta med min kompis  Bresser. avståndsmätare.

Här kommer utdrag ur det resonemang  som fördes under skyttets  gång:

1 Det är svårighetsgraden på hela stationen som ligger till grund för procentsatsen på svårigheten. Inte ett enstaka mål?

2 Ett enstaka mål kan stå 50 meter bort även ett  C 30 mål,  sedan kan de andra målen kompensera genom att vara lite närmare. Detta skulle då andra svårighetsgraden i procent?

3  Varje mål ska naturligtvis innefattas av en maximal avstånd och en stipulerad skjuttid beroende på avstånd. Detta var min ståndpunkt.

Målet var ju ett vanligt C 30 mål, där maximalt skjutavstånd är enligt SHB 40 meter, enhandskytte och c vapen..

Skjuttiden är då 1,5 sekunder.
Ett skjutavstånd eller svårighetsgrad med ett mål enligt Skaraborgspokalen skulle då vara C 30 målet på 40 meter är 100% och sjuttio procent är då 40 meter x 0,70% vilket blir 28 meter!
Med andra ord skulle skjutavståndet om det vore maximalt avstånd vara 28 meter på vår lokala tävling.

Följande gäller då på en normal fältbana i klass C vapen.

IMG_4065att varje mål har en maximalt skjutavstånd som då kan anges med svårighetsgraden i procent. För att ta detta C 30 mål igen så är maximalt skjutavstånd 40 meter och då ska också skjuttiden vara på just detta mål i C klass  vara 1,5 sekunder.
Men C 30 målet kan inte vara på 60 meter!

Skjuttid per skott anger ju SHB  till MAX 1,5 sekunder. Om hela stationen består av tex 5 mål så kan enligt SHB Skjuthandboken samtliga mål vara på maximalt skjutavstånd.
Då gäller följande tider
lyft 3 sekunder
första skott 1,5 sekunder
förflyttning max 1,5 sekunder
nästa skott 1,5 sekunder,
nästa förflyttning 1 sekunder
nästa skott 1,5 sekunder,
nästa förflyttning 1,0 sekunder
nästa skott 1,5 sekunder,
förflyttning 1,0 sekunder och 2 skott 3 sekunder.
Tillsammans 17 sekunder, när såg du den skjuttiden senast?

Förr i tiden så fanns det alltid på plats fanns en inskjutning station, den har sedan länge upphört att finnas till och då var man noga med att svårigheten på fältbanan började och slutade på en ganska låg nivå, exempelvis 60 %, detta för att kunna justera in vapnet sedan kunde svårighetsgraden öka upp till station 5,6 eller 7, där då max svårighetsgrad fanns.
För att trappas ner till ca 60 % på den sista stationen.
Detta ska gälla fortfarande enligt SHB i dag, men efterlevnaden är mycket låg.
Detta var mycket trevliga fältbanor.!

I dag gäller tyvärr att allt för många stationer har en svårighetsgrad högre än  SHB stipulerar, ett ganska typiskt exempel är att merparten av målen 6 stycken är på max avstånd och skjuttiden på 10 sekunder. Detta går ju inte ihop.

För naturligtvis så påverkas sjuttiden av målens placering ute på stationen, men varje måls skjuttid kan påverka den totala skjuttiden per mål med max 1,5  sekunder, om till exempel alla  mål är på maxavstånd i C klassen utan stödhand.
Vad som dessutom är utmärkande för just fältbanebygge är att kunskapen hos de flesta fältbanebyggare är verkar vara  bristfällig, jag har ett flertal tillfällen efter att ha mätt med en Bresser avståndsmätare och kunnat konstatera att ett eller flera mål är långt utanför maximalt avstånd. Bara fått kritik som svar därav är jag helt övertygad om att detta är en typisk okunnighetsfråga!
Jag är övertygad om att denna okunnighet inte var tillfällig utan är i stället representativ för många utövare av fältskytte!
Att denna artikel till stor del handlar om ett C 30 mål är ingen tillfällighet, det kunde lika väl vara något annat form av mål, lika felaktigt monterad!

Till sist så hoppas jag slippa se skjutstationer med lika stora mål på samma avstånd.
Vad är det för mening med en sådan station??

För avhjälpa detta så krävs det banläggarutbildningar på många ställen i Sverige och detta bör hända skyndsamt.

Hör gärna av dig med dina synpunkter, men ring inte, maila gärna.

Detta nådens år 2017 03 26 Arne Nohlberg