Nygammal FAP 551-3 och EU vapendirektiv.

Återigen har polisen meddelat en ny FAP, som denna gång meddelar vilka regler som gäller vid dels nyanskaffning av pistol/revolver. Man har också delgett oss skyttar regelverket bakom denna FAP. Denna FAP ska då gälla i hela Sverige även i Göteborg, där har det genom årens lopp skapats den ena kravet efter det andra som på inget sätt korresponderar med vad lagstiftningen kräver.

Därigenom har polisen i Västra Götaland på ett mycket allvarligt sätt skapat egna lagar och egna krav, men till stor del har inte detta accepteras över hela Sverige utan i de flesta distrikt har en mera balanserad hantering av vapenlicenser utförts.
Den nygamla FAP,en finns att läsa här på vårt förbundssida.

Just ordet synnerliga skäl är fortfarande kvar trots att alla juridisk expertis sedan många år tillbaka har varnat för dess användning, vi har ju också kunnat se hur just denna lydelse ´har missbrukats av en polismyndighet.
Vad som är nytt i FAP,en ?
Den är indelad i föreskrifter och allmänna råd, föreskrifterna är tvingande och allmänna råd är inte tvingande.

Aktivitetskravet är uppe igen på bordet, det stipulerar träning eller tävling två gånger per månad i genomsnitt under de senaste 6 månaderna för nya skyttar, som i dag saknar vapenlicens.
En medlem som redan har vapenlicens och behöver förnya den eller dom, då gäller träning eller tävling två gånger per månad i genomsnitt under de senaste 6 månaderna.
Vad man äntligen har lagt till, är att vi skyttar inte är några maskiner, utan vi kan vara sjuka en längre tid eller vi kan få barn och på detta sätt inte kunna uppfylla kraven.
Detta kan då åberopas vid licensansökan.

Men observera att de gamla kraven om skjutskicklighet ( tex, tre 46,or osv ) och lokala krav från föreningen är kvar och berörs ej av de nya kraven.

Vid problem med vapenlicenser ska vi första hand ta kontakt med vårt förbund. Svenska Pistolskytteförbundet.

Loggbok, kravet på en sådan är egentligen både nytt och gammalt. Denna loggbok bör föras av skytten eller skyttens förening.
Lämpligt är då att utnämna några aktiva skyttar att vidimera vad som anges i loggboken.
Denna loggbok måste skötas gemensam av föreningen och den enskilde skytten.

Behovsprövningen av vapenlicens.

Loggboken ska ligga till grund när det gäller behovsprövningen. Men trots en korrekt iförd loggbok kan tveksamheter kanske uppstå, ta då kontakt med förbundskansliet på Svenska Pistolskytteförbundet.

Behovskriterier.

Se aktivitetskrav, det vill säga att skytten varit aktiv de senaste sex månaderna 12 gånger i föreningens verksamhet, detta gäller då den första licensen.
För  ytterligare handeldvapen gäller följande för det andra till och med det tionde vapnet.
Detta är vad som ryms inom den så kallade vapengarderoben och anses tillräckligt för en normalskytt. Sökanden ska visa att han tränat eller tävlat minst två gånger de senaste sex månaderna, med de vapnen han söker licens för, som vederbörande redan har.

Förnyelse av tillstånd.

Aktivt medlemskap ska uppfyllas skytten ska kunna visa att han eller hon  har tränat eller tävlat  minst fyra gånger per år de senaste två åren med det vapen som vars tillstånd ska förnyas.

Resten av skrivningen finns under förbundets hemsida och nås genom länken i början på artikeln.

Nytt vapendirektiv
Det kan väl också vara på plats att lite granna delge er läsare om det nya vapendirektivet som EU har varit skapare av. Man kan då direkt och tyvärr konstatera att de fruktansvärda terrorattackerna har skapat krav på att minska antalet vapen inom unionen. Tyvärr är man i vanlig ordning ute efter att reducera legala vapen som aldrig, ju just så vågar jag uttrycka mig användes för terrorbruk.
Det agerande som idag verkar bära frukt inom unionen och som kräver att antalet vapen måste minskas är helt ute och cyklar. Terrorister använder aldrig legala vapen och den kategorin av vapen vi använder i vår tävlingsverksamhet är inte acceptabla vapen för en terrorist. Dessa människor kräver helt andra vapen.

Anna Maria Corazza Bildt Europaparlamentariker och  ansvarig förhandlare för  vapendirektivet.

Har varit förhandlare för Sverige när det gäller det nya vapendirektivet, många olika rykten har varit förhärskande när det gäller detta EU dokument. Just nu är direktivet klart för en slutomröstning. De mest otroliga regelverket som i början läckte ut har enligt fru Bildt helt eliminerats och arbetats bort.
Direktivet har helt omarbetats för att inte drabba oss tävlingsskyttar och inte heller jägare eller för militär träning.   För Svenska vapenägare kommer det inte att påverka den nuvarande verksamheten, eller på nuvarande lagstiftning. Att inte acceptera detta direktiv är förenligt med risk att EU kommissionen då kommer med en nytt skarpare förslag.
Eftersom detta är en direktiv är regelverket minimikrav. Det är dock fritt fram för varje medlemsstat  att tolka direktivet hårdare!

Så låt oss ta del av vad detta innebär för oss skyttar: Tyvärr så återstår det att se vad som kommer att gälla i Sverige jag lär få återkomma flera gånger med min åsikt i frågan.

Men enligt fru Bildt så kommer detta INTE att drabba oss sportskyttar och jägare!

Men observera att de gamla kraven om skjutkunskap är fortfarande kvar! Det kan också finnas lokala krav, från föreningen..

Så fortfarande gäller att simma lugnt, ta det med ro, det brukar ordna sig till slut..

Artikel om det nya vapendirektivet

Mera om direktivet

Mera om EU direktivet

Detta nådens år 2017 03 27 Arne Nohlberg