Skytte och säkerhet. Del 1

Man kan aldrig överdriva betydelsen av att agera med en stor säkerhet, speciellt tillsammans med vapen.
Detta med säkerhet  är också något man måste förbättra och alltid leva med, att alltid agera med en stor säkerhetstänkande. Oavsett om du är ute på en tävling eller tränar skytte för dig själv, så är just säkerheten något vi alltid måste värna om.

Säkerhet är något vi skyttar måste jobba med varje gång vi skjuter och är ute på tävling eller träning. Det får aldrig bliva slentrian i detta förhållande som det ändå är, att alltid vidmakthålla bearbeta och stå för en hög och god säkerhet.

Vi började skjuta pistol/revolver  för ca 17 år sedan jag och min son, men dessförinnan hade  undertecknad skjutit gevär under många år så kallade kulstigar, skytte med gevär.
Då när vi började var det en stor skillnad mot vad som försiggår i dag ut på tävlingar och träningar.
Ett stort antal skyttar transporterade vapnet fullt synligt hängande i varbygel!!! Förvisso kontrollerade efter första skjutstationen, men ändå!!!

Redan då fanns en skjuthandbok som reglerade mångt och mycket, men det ovan beskrivna förfarandet med vapen var inte reglerat då i SHB (skjuthandboken).
Skjuthandboken finns att ladda ner på förbundets hemsida.

Men låt oss börja initialt med hanteringen av vapnet under fältrundan, för mig är det Självklart  att bära vapnet i antingen en väska eller i ett hölster, det är min förhoppning att vi ska slippa se vapen bäras i varbygel på en nutida fältrunda.

IMG_3859
Hemmagjord vikt med både 500 gram 1000 gram och 1360 gram, lätt att belasta med ytterligare vikt. Har varit en billig hantel en gång.

Vapenkontroll, detta är en direkt missvisande påstående att detta som kallas vapenkontroll skulle innebära att vapen kontrolleras, så är inte fallet. Vad som sker är en kontroll av avtrycksvikten och inget annat.
Du kan komma med en revolver med en kula fast i pipan sedan skjutningen före tävlingen och följaktligen på första stationen drabbas av en pipsprängning. En mycket allvarlig  säkerhetsrisk. Där både du och patrullen skyttar kan skadas riktigt allvarligt!
Naturligtvis kan andra allvarliga problem uppstå, problem som med lite mera kunskap kunde ha eliminerats vid vapenkontrollen!
En annan mycket viktig detalj är på våra revolver hanuppfånget, som tyvärr saknas på en del revolvrar, genom att ägaren har i ren okunnighet demonterat denna enda fungerande säkerhetsdetalj på en revolver.
Detta är bra två olika fel som lätt kan upptäckas på en riktig vapenkontroll, men inget händer med vapenkontrollen istället utföres en ren avtryckskontroll och inget annat!
Tiden för att kontrollera båda dessa viktiga detaljer, tar ca 10 15 sekunder och kräver ingen demontering.
Istället har man infört en kontroll av våra magasin??

Till vilken nytta har denna kontroll??
Jo jag vet naturligtvis att vissa eller några enstaka vapen kräver ett magasin för att kunna avlossas.
Men alla de andra vapen??
Men kan ju också ställa sig frågan om varför det är så här?
Det är en ren okunnighet i vårt förbund och en stor konservatism som ligger bakom det här, ödestigna beslutet!!
Jag har i många år slagits på barrikaderna för att få till ändring men inget sker!

avtryck101

Ett mycket vanligt fel på våra pistoler är att allt för många justerar bort en stor del av vapnets förtryck, men vad man inte förstår, är att man då också minskar Upphaket mellan sear och hanen, detta innebär att dels så slites denna mekanism upphaksytor ut ovanligt snabbt, men detta vapen utgör också en betydligt större säkerhetsrisk!

SM pistol Revolverklass

Då är vi framme vid första skjutstationen.
Här gör vi halt vid den så kallade haltpålen och inväntar stationschefens order om frammatch till station nummer 1.
Först på order ladda så ska vi plocka fram våra vapen och utföra laddning av magasin eller speedloader. Men tänk på att du som ansvarigt skytt ska försäkra dig om att det inte finns andra människor eller  djur i skjutriktningen. PÅ en tävling finns många ögon men på träning så kan det vara så att du är ensam eller ni är två eller flera skyttar, viktigt då att kontrollera skjutriktningen. Lika viktigt är naturligtvis att bygga en skjutstation som inte på något sätt kan drabba andra människor eller djur, T en titt ett kompendium som heter SÄK.

Efter skjutning.

 

Ska samtliga vapen kontrolleras och även trummor i revolver och magasin ska vara tomma, magasin ska vara riktat så att kontrollanten ser att det är tomt och vapnet ska riktas mot skjutmålen. Revolverns trumma ska också visas tom mot den som kontrollerar vapnen efter ELD UPPHÖR.
Vid elavbrott ska vapnet riktas mot målen och en hand sträckas i luften för att signalera för stationspersonalen att ett eldavbrott har skett.
Tänk på Att alltid rikta vapnet mot målområdet, ALDRIG vifta mot några andra skyttar.
Att alltid avvakta och följa stationspersonalens anvisningar.

Tänk på att alltid behandla ett vapen som laddat, aldrig peka mot någon, kontrollera att vapnet är oladdat.

Du kan också kontrollera att din revolver har ett hanuppfång.

Vapenkontroll
läs mera

Kula fast i revolverpipa

Det finns naturligtvis mycket att skriva om säkerhet, detta är bara en liten bris i ett stort hav.

Detta nådens år 2017 04 04 Arne Nohlberg