Skytte och säkerhet del 2

IMG_1510
Jag har mycket medvetet utelämnat allt vad som står i det kompendium som den nya skytten tar del av inför det åtråvärda gröna kort som i verkligheten har blivit blått.
För min mening är att absolut inte konkurrera med de givna säkerhetsföreskrifter som förekommer i kompendiet för grönt kort. Men det är ändå några värdefulla detaljer som bidrar i högsta grad till en högre säkerhet, för både skytten och för andra medtävlande.

Det mesta av dessa råd har jag under de senaste 15 åren gång på gång framhållit vikten av, men råden är så viktiga att dom förtjänar att framhållas gång på gång, för säkerhet är det som gör att vi skyttar kan tillsammans och den är så värdefull att den förtjänar att
återupprepas gång på gång!

lärare

Så låt mig först börja med något som i högsta grad korresponderar med en hög säkerhet, vapenkontrollen, eller mera rätt på, avsaknaden av vapenkontroll värd namnet.
Det är lätt att invaggas i tron att nu har jag ett säkert vapen, det är ju kontrollerat!
Vad är kontrollerat?
Inget annat än avtryckets vikt!
Därav kan man med gott fog tro att mitt nyss kontrollerade  vapen är ett säkert vapen?
Inget kan vara mera fel!!!!!
Det kan finnas många fel i vapnet som på inget sätt upptäcks vid en så kallad
” vapenkontroll”.
Därav så invaggas många i tron att vapnet är ju kontrollerat och ska vara i säker funktion. Jag har under många år slagits på barrikaderna och krävt att förbundet inför en säkerhetskontroll på våra vapen värd namnet, men inget sker, man nekar att ta till sig kunskaperna!
I detta superkonservativa förbund.
Därav så tror jag att mera av detta säkerhetstänkande och säkerhetskontroll måste utföras av den enskilde skytten, annars blir inget gjort!

 

drivdorn4
Press för att demontera fastnade kulor på ett mycket humant sätt, utan att skada pipan.

 

En kula fast i pipan.

En mycket viktig och lätt kontrollerad säkerhetsdetalj när det gäller revolver är att kontrollera att pipan är tom, att ingen kula sitter fast i pipan, detta är gjort på någon sekund och kräver ingen utrustning alls. Denna kontroll kan utföras av vem som helst och kräver inga kunskaper alls. Detta fatala fel  kan förekomma också på en pistol, men det är betydligt mindre risk med en pistol. Kula fast i pipa är en av de allra farligaste felsituationer med en vapen!

En kula fast i revolver eller pistolpipan ger nästan ofelbart en vapensprängning med stor risk för stora skador, på både skytten och andra deltagare i patrullen.  På fältskyttebanan eller i skjuthallen.

Så här uppstår problemet, du är ute och test skjuter kanske kvällen före tävlingen allt verkar ok.
Men vad du inte vet, så är sista skottet (handladdat eller fabriksammunition ) utan krut och smällen från tändhatten driver iväg kulan en bit in i pipan.
Nästa patron  som är fulladdat med krut, skjuts  kulan fram till den fastnade kulan och ett mycket högt gastryck får pipan att explodera och metallbitar sprutar ut från vapnet!
Allt detta kunde ha undvikits, genom att bara avsätt en sekund och kontrollera att pipan är tom, utan blockeringar.
Men detta göres INTE i dag, kanske på grund av ren okunnighet, vad vet jag!
Ett finger i patronläget och en kontroll att du ser fingret och allt är klart.

Så ta för vana att ständigt kolla din pipas statur speciellt om det har känts konstigt att skjuta, avbryt då omedelbart skjutning och kontrollera pipan!
Jag har skrivit en artikel om kula fast i pipan, här finns den.

Förut har jag talat mig varm för att vi måste trygga en bra säkerhet, för vi kan ju aldrig blunda för att vi i varje fälttävlan eller banskytte, måste gång efter gång tänka säkerhet och efterleva en hög säkerhetsnivå.

tryckpunkt_2

Tryckjusteringar.

Jag har skrivit snart spaltmeter om olika tryckmekanismer  och dess injusteringar, för det är ingen tillfällighet att det finns många olika justeringar på en tryckmekanism. Alla dessa justeringar är ju något vi skyttar får betala för och är till för att kunna anpassa trycket till gällande reglemente och att anpassa trycket så att det passar skyttens sätt att skjuta. Jag vågar påstå att några flera skyttar i dag har tagit till sig dessa förmåner som   den personliga justeringen ändå innebär. Men det finns tyvärr vissa risker med denna justering, en del skruvar bort sig totalt och kan med hjälp, återställa trycket och kommer med stor sannolikhet, inte justera mera!

graf2
Ett stor fallgrop är följande scenario:
Skytten tycker att släpet i förtrycket är för långt och upptäcker att detta går fint att justera, men vad som de flesta inte tänker på,  är att detta påverkar hela UPPHAKETS storlek, se bild ovanför med delar A som är ett onödigt stort upphak. B som är ett bra upphak och slutligen C som är helt förkastligt.
Tyvärr finns det flera C tryck ute i skyttekretsar och en del blir lite gramse när man påpekar detta.
Förtryck kontra sluttryck, läs mera om tryckinställning.

Att rätt justera trycket kräver en kunskap och för den som saknar denna kunskap är det bara att avstå.

Naturligtvis finns andra problem i en tryckmekanism och då speciellt på en revolver där oftast hanuppfånget är borta eller rättare sagt demonterat av någon som ansåg att det skulle förbättra tryckmekanismen.
Läs mera om hanuppfång..

Även i en pistol finns det utöver ett för kort förtryck, många olika sker som kan förändra en säker tryckmekanism till en betydligt farligare mekanism. Viktigt är att de få säkerhetsdetaljerna som finns på ett pistoltryck, får vara kvar och vara intakta.
Känner du att detta klarar inte jag ta då kontakt med någon som kan.

Säkerhet är ju det som krävs för att vi ska kunna skjuta ihop, det är också något vi måste värna om, inte bara idag utan varje dag. Det får inte bli så att vi medvetet eliminerar säkerhetsdetaljer, för att tillgodose undermåliga detaljer i en tryckmekanism.
Läs om säkerheten på SM i Skövde, det är några år sedan men väl värd att ta del av.

Detta nådens år 2017 04 24 Arne Nohlberg