Tryckjusteringar för noviser och andra.

På mångas begäran kommer här en artikel om tryckjusteringar, det är ca 3 år sedan en likadan artikel publicerades och många nytillkomna skyttar finns,  som kanske kan och vill lära sig utnyttja de fantastiskt fina justeringsmöjligheter som finns på en modern tryckmekanism.

Trots att jag har skrivit artikel efter artikel om tryckjusteringar så är det endast ett litet fåtal skyttar som ”vågar” ge sig på och justera tryckmekanismen efter den egna skjutstilen.
Det är ingen tillfällighet att våra producenter har lagt ner hundratusentals kronor för att skapa en fullt justerbar avtrycksmekanism.  En tryckmekanism som går att anpassa helt efter ägarens krav. men där själva ägaren oftast behöver en knuff för att våga ge sig på en personlig justering av mekanismen.

Jag har personligen haft ett stort intresse för just avtrycksmekanismer, men är en självlärd autodidakt, men anser att jag behärskar tekniken till fullo.
Är du med nu? så kör vi basic justeringar och generella anvisningar med en del fallgropar beskrivna.

Upphaket.

 

tryckpunkt_2
Bild 1 olika upphak.

 

Låt mig först varna för ett problem som kan få ödesdigra former av problem och det är upphaket storlek.
Upphaket är oerhört viktigt det är just den delen som skiljer vår semiautomatiska pistol från att vara en kulspruta, uppgiften för upphaket är att haka upp hanen efter varje skott och vänta in en eventuell avfyrning av nästa skott.
Med andra ord ska upphaket blockera att mera än ett skott avlossas varje gång avtryckaren trycks in!
Jag vet att det är en liten del av våra skyttar, som har kommit på, att det går att justera ner eller nästan bort förtryckets längd!!! Men denna justering påverkar i högsta grad upphakets storlek och kan ge automateld.
Förmodligen har inte justerarens förstått vad som kan hända, med denna felaktigt justerade mekanism.
Därav en rejäl varníng är här på plats, minst en millimeters upphak  gärna lite till!

På bild 1 ovanför ser vi tre olika upphak.

A är onödigt stort och ger med automatik ett långt släp på förtrycket.

B Är ett helt OK upphak kanske på gränsen till stort och ger då också ett något längre
släp på förtrycket. Men ett helt säkert upphak.

C är helt förkastligt, ger ett mycket kort släp på förtrycket men en osäker och farlig upphak, risken är stor för automateld. Egentligen är det nästan bra detta upphak som skiljer våra pistoler från kulsprutor.
Risken är också stor för skadade ytor på Sear och på hanen.

I de allra flesta fall så är upphaksytorna sätthärdade ( uthärdade) dessa ytor är av stort värde att dom är fria från sår och smuts, hela tryckets karaktär kan på ett mycket menligt sätt påverkas av ytans beskaffenhet på dessa båda ytor.
Här är en liten varning på plats ha ett bra eller rejält upphak och lär dig skjuta med detta, det är en viktig säkerhetsdetalj.

Trycket inställningar från fabrik.

De allra flesta tryckmekanismer levereras med ett förtryck på ca 700 – 800 gram och ett sluttryck på ca 300 -200 gram. OBS att förtryckets vikt adderas till slutstyckets vikt.
Därav blir den totala summan rent teoretiskt ca 1000 gram eller 1340 för ett grovvapen.

Är då denna inställning ett bra tryck? Ja om du bara använder vapnet till banskytte så kan den här inställningen passa riktigt bra. Men om du bara kör fältskytte så är denna inställningen, en inställning där mycket fattas.
För tillverkaren har maximerat trycket för just banskytte.

Olika tryckinställningar förtryck.

Förtrycket är precis som det kallas ett första tryck från det att avtryckaren lämnar sin viloplats tills sluttrycket tar vid. Tänk på att sluttrycket vikt adderas till förtrycket.
Vi var inne på att banskytte är ett mera passivt skytte där är det OK med ett högt förtryck.
Men definitivt INTE i fältskytte. Fältskyttet är ett aktivt skytte, som kräver helt andra inställningar. För att kunna maximera tryckets inställning, så kan ett förtryck på ca 250 – 350 gram vara en bra början.
Sluttrycket skulle  då vara ca 770 – 670 gram.
I och med att fältskyttet är ett aktivt skytte så krävs att vi i alla lägen kan ligga på avtryckaren och vara säkra på att inte avlossa skott under tex en förflyttning.
Men en original inställning på tryckmekanismen  så vågar vi inte ligga på, utan skjuter en del skott genom att rycka av skotten.
Detta sker genom att vi, drar avtryckaren rakt igenom  mekanismen, tyvärr ger detta en riktigt dålig precision.

tryckpunkt2

På bild ovanför finns en hel intressanta redogörelser, men en sak saknas och det är karaktären på sluttrycket., mer om denna senare.
Men låt oss först knyta an till bilden ovanför som är representativ för mitt egen tryckinställning, jag har under ca 2 – 3 år testat denna inställning mycket noga och är följaktligen mycket nöjd.

tryckpunkt_5
Bild 2 Tryckmekanism.

 

 

Sluttrycket.
Låt oss med hjälp av bild 2 utröna lite mera om vad som händer i en tryckmekanism när vi trycker in avtryckarens sista del och aktiverar sluttrycket.
På bild 2 finns alla ingående detaljer  när det gäller vår tryckmekanism, saknas gör själva avtryckaren men den får representeras av länkarm som är ansluten till avtryckaren.
När vi drar åt oss avtryckaren så börjar först förtryckets fjäder att komprimeras och blir tyngre att pressa ihop ju längre avtryckarens dras, men naturligtvis till en viss gräns, men kom ihåg att det totala trycket är förtrycket+ sluttrycket.
När vi har passerat förtryckets gräns så återstår då sluttrycket. här sker den sista avtryckshöjningen innan SEAR släpper sitt upphak och frigörhanen och skottet går av.
men det finns en riktigt viktig inställning på bild 2, det är justering upphak. frestas inte att justera bort förtryckets släp genom att helt ta bort förtryckets släp!!

morinirf7
Bild 3 Tryckmekanism, med alla justeringar.

 

Tryckpunktens karaktär.
Nu är vi inne på det verkliga finliret, detta benämns tryckpunktens karaktär. det innebär att vi kan justera ett tryck som uppför sig såsom en glassträng brister, men vi kan också ställa in ett tryck där vi kan finna tryckpunkten efter en viss ökande belastning på den inställda vikten.
I mitten på den gängade hylsan finns en fjäderbelastad kula och här justeras sluttrycket som adderas med förtrycket.
Men observera att tryckpunktens karaktär och sluttrycket vikt är helt förknippade med varandra eller helt beroende av varandra.
Men det finns även en annan justering nämligen tryckpunktens karaktär, genom att justera den in och utvändiga hylsan som är justeringen för både sluttryck och tryckpunktens karaktär.
Sluttrycket höjs och sänks genom den inre justeringen och karaktären på tryckmekanismen justeras genom att vrida hylsan ut och in..
Bevisligen kommer dessa justeringar att också påverka det totala avtrycksvikten.
Därav så är det ett måste att alltid kontrollera avtrycksvikten efter en justering av avtrycksmekanismen.
Egentligen är det bara fantasin som begränsar vad man kan erhålla när det gäller karaktären på trycket.

vapenvikt5
Bild 3 en hemmagjord vikt som håller en bra vikt.

Hur ska man börja justera, vågar man?

Låt mig direkt påtala vikten av att skynda långsamt, märk gärna upp ordinarie inställningar med tex nagellack, vrid aldrig mera än ett halvt till trekvarts varv på någon justerskruv om du inte är fullt medveten om vad du gör.
Det är då lätt att återgå till den ordinarie  inställningen.
Börja aldrig med att börja vrida på inställningen helt planlöst!
På bild 3 kan vi se en hemmagjord vikt, men observera att det går lika bra med en petflaska fylld med en liter vatten ska väga omkring 1 kilo, eller rättare sagt minst ett kilo gärna ca 1040 – 1050 gram. Bättre att känna sig trygg med lite ökande vilt på avtryckaren.
Om du känner dig osäker, avstå!

Skruva lugnt och märk noga upp vad du gör både på ett papper och även på justerskruvarna, tänk också på att i ett kvalitetstryck så är alla justerskruvar låsta med små justerskruvar.
Låt mig ge dig ett exempel, du har för lågt tryck och är på gränsen att inte godkännas i ”vapenkontrollen” läs avtryckskontrollen.
Då kan du välja att justera på antingen förtrycket eller på sluttrycket justering, dra in justerskruven ett halvt varv och kontrollera vad detta gav. Kanske det är OK nu, grattis till din första justering av avtrycksmekanismen.

tn_walther_tvasteg
Bild 4 ett exempel på mekanism.

Detta är en Walther mekanism, träna att ta fram dom olika delarna i mekanismen, var är justeringen för förtryck?

Justering sluttryck?

Var är Sear?

Avtrycksstopp?

Upphak?

Länkarm?

karaktären ?

Hanen?

 

 

Detta nådens år 2017 06 20  Arne Nohlberg