Crimp eller ej

 

krymp7

 

Att crimpa en kula gör man för att säkerställa att den inte rubbas före och under avskjutning, av andra patroner.  För egentligen betyder crimp krympa. Så låt oss för enkelhetens skull använda den Svenska beteckning, nämligen krympa en rill (rand ) på kulan och att den yttersta delen på patronen tvingas ner i denna rand..
Vad är det då man krymper, jo både patronen och kulan, krymps mot varandra för att säkerställa att inte kulan ger sig av från det fixerade läget, när tex rekylen påverkar vapnet.

hn_kulor_4
WC kula

Tanken bakom denna fastlåsning är god, men tyvärr uppstår helt andra problem som inte går så lätt att lösa.
Min lösning har under många år varit att jag har kalibrerat ner måttet på patronhalsen så att jag har skapat en hårdare fastsättning på kulan, därav har jag löst problemet med kulor som inte sitter fast.

IMG_3669

En av de allra vanligaste felen med krympta kulor är att själva hylshalsen på ett mycket tråkigt sätt utmattas och spricker, därav så minskar mycket drastiskt antalet möjliga omladdningar.

krymp1
OBS krymp rillen på kulan

När det gäller kulor i allmänhet så figurerar det mängder av olika kulor de flesta med helt fantastiska egenskaper. Till och men Wadcutterkulor tillskrivs dessa fantastiska egenskaper.
Men i verkligheten så är det kanske inte så fantastiska egenskaper vi kan tillskriva våra kulor!
Kulor som modifieras.
Jag vet också att man svarvar ner kulans längd, för ett snabbare laddförlopp och nämnas kan också, att man kalibrerar ner diametern på kulor. Men andra ord finns det nästan outtömliga åtgärder för att finna just min perfekta kula.
Men kolla gärna att kultillverkaren är seriös och har funnits på marknaden en period.
Så att inte kulorna är borta vid nästa inköp!

Man kan naturligtvis också ställa sig frågan om inte denna krympning av hylshalsen utgör ett hinder vid avlossning av skottet, men jag vågar påstå att detta är mycket marginellt.
Men till slut, så har jag sedan många år slutat att krympa hylsan mot kulan detta förfarande har fungerat perfekt!

Detta nådens 2017 08 16 Arne Nohlberg