Trimning av avtrycksmekanismen.

Enligt vår skjuthandbok så är en viss trimning av avtrycksmekanismen tillåten. Vem som skulle kunna avslöja att ett par steg till har tagits i trimningen, vet jag inte, när  nu endast avtrycksvikten kontrolleras inför en tävling.
Men redan i ingressen kan jag avslöja att med lite kunskap kan man direkt avslöja när tex en ”skruvare” har tagit bort det mesta av upphakets längd för att få till ett kort förtryck, på en pistol. Men detta förfarande är  inte alls enligt regelboken!
Eller med andra ord direkt farligt!!
Jag har vid ett flertal tillfällen som vapenkontrollant kunnat iakttaga att en avkortning av förtrycket s längd  har skett och följaktligen ska ett sådant vapen INTE deltaga i tävlingen.
En avkortning av förtryckets längd, är att minska upphakets storlek, eller med andra ord  att verkligen tumma på säkerheten.
Men kunskap kan detta upptäckas utan att på något sätt demontera vapnet!

Men låt oss så snart som möjligt ta oss bort från den obefintliga vapenkontrollen och raskt återvända till vad rubriken lovar, nämligen trimning av avtrycksmekanism.
Men denna beskrivning  av trimning  ska vi hålla detta på en regelrätt nivå.
Men först lite allmän kunskap i ämnet, som är ganska omfattande.
Låt mig första börja med en revolver, utgångsläget är då en Smith & Wesson modell 16 som har samma mekanism som en Smith & Wesson modell K 38.

IMG_1738
Smith & Wesson modell 16

 

 

I vår regelbok finns följande text:  Viss trimning av vapen får ske. Denna får dock endast  omfatta putsning av glidytor, ingreppsytor, fjäderlägen, etcetera för att minska onormal friktion och får inte medföra att ingreppsytan storlek, form eller vinkel ändras. Ändringar på komponenter i mekanismen som skulle minska säkerheten hos vapnet får inte utföras.
Likaså får man inte demontera komponenter, här är hanuppfånget tyvärr ganska vanligt bortmonterat på en revolver, den egentliga enda säkerhetsdetaljen på en revolver.
Mera om denna komponent senare i artikel.
Denna form av trimning ska utföras vapenteknisk utbildad personal. Efter trimning skall vapnet alltid provskjutas för kontroll av den halvautomatiska funktionen.
Detta var ett utdrag från SHB, (skjuthandboken). Men ej ett citat.

Var är då vi kan vinna på en så kallad trimning?
Vår avtrycksmekanism oavsett om det gäller pistol eller revolver, utvecklades för mera än 100 år sedan. Men naturligtvis så har förbättringar gjorts men grundprincipen är den samma.
Fortfarande är det glidytor som gäller, kullager verkar vara bannlysta, just dessa glidytor ställer höga krav på rengöring och användning av ett bra fett.
Därför är en sådan mekanism helt beroende av fina polerade ytor  kombinerat med ett tunt lager fett.

Våra vapens avtrycksmekanism innehåller  ganska gott om glidytor, trots att dessa ytor slipas fram så finns det ett ganska kraftigt mönster av denna slipning, i mekanismens glidytor. Detta går fint att åskådliggöra i en lupp eller i ett mikroskop.
Men även om man använder de allra finaste slipskivorna, finns det fortfarande ett mönster kvar i mekanismens glidytor. Just detta ger lite beroende på hur slipningen har utförts och på kunnigheten på sliparen, ett ganska krispigt tryck.
Det är just detta som vi ska försöka att förbättra genom trimning.

 

s&w_32-2 020_artikel_rebounder
Rebounder med returfjäder

 

Jag vill också ge ett exempel så här i början Smith och Wesson K38 en mycket prisvärd och väl använd revolver har följande grundvärde på avtrycket. DA (Double action), trycket först 4,2 -4,3 Kilo är normala värden, medans då SA (Singel action) trycket normalt ligger på omkring 1, 7  kilo. Det är med andra ord ganska ok.
Medans då för den som skjuter mest DA funktion, verkligen får det lite onödigt svårt.
Men jag kan väl redan nu avslöja att ett DA tryck på under 2,0 kilo, är mycket svårt att få till.

Men låt oss återvända till  trimningen igen, Jag har berättat att trots att ögat uppfattar våra mekanismytor som nästa spegelblanka som finns där ett ganska grov mönster och tyvärr har slipningen allt utförts av praktiska skäl nittio grader mot den rörelser dessa ytor gör. Så normalt så tar det ca 1500 i bästa fall upp till 4500 avlossade skott innan ytorna har slitets in mot varandra.
Detta beroende på ytans beskaffenhet och ytans hårdhet!
Detta är då en stor nackdel för den som investerar i en ny revolver eller pistol.
Detta går att åtgärda med ett mycket fint bryne och sedan putsa upp ytan med en dremel så att den är spegelblank.
Viktigt är att poleringen och bryningen utföres i samma riktning som detaljen arbetar i!
En naturlig inslitning genom att skjuta många skott, går ändå inte upp mot en trimning.

Just här kommer vår trimning in, låt oss börja med en Smith & Wesson revolver.
Bild 1 En avtrycksmekanism på en mod 16 S&W revolver

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rebounder

Här finns den kompletta mekanismen, på bilden kan vi också se den viktiga hanuppfånget. Det fungerar så att om vi tappar vårt vapen så förhindrar hanuppfånget att skottet avlossas, det kräver att vi samtidigt som vi kramar in avtryckaren  samtidigt tappar vårt vapen i marken, detta lär inte hända.
Var rädd om hanuppfånget och demontera det INTE.
Bilden är en bra referens för den som aldrig har demonterat en revolver förut.
Här kan vi också se handen, som matar fram trumman steg för steg

 

beg_rev26
Bild 2 avtryckare

Avtryckaren i en revolver har flera funktionen och speciellt i en revolver med både SA och DA funktion.

Polerad rundad avtryckare, detta är speciellt viktigt för den som skjuter DA mode, dragläget är långt och det kräver en förflyttning av trycksfingret under själva skottfasen.
En dremmel är bra till detta jobb.

Länk till reboundern, reboundern betyder ju tryckfördelare och är en viktig komponent som på ett mycket påtagligt sätt kan påverka framförallt DA trycket.

Anslutning handen, handen är den som flyttar fram trumman efter varje skott.

Trumman låsning kan vi ner eller mindre frångå här finns inga stora problem.

 

IMG_0735
Bild 3

 

Så här ser det ut, vi kan se rebondern i mekanismen, viktiga ytor är den delen av reboundern som vilar mot stommet ( själva revolverkroppen).

IMG_0738

Rebounderns ytor ska vara skinande och högglans skinande, både i botten och på sidorna. Bild 4

 

s&w32.56
Bild 5 Reboundern kolla polering hål för fjäder.

Det finns ett hål för en fjäder i reboundern, det är viktigt att polera både fjädern och hålet i reboundern för fjädern.
På ovansidan  av reboundern en bra yta krävs oftast ingen polering.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tomt stomme eller nästan tomt stomme.
Glidytor rebounder är viktigt att polera för ett bra tryck, rebounder är ju fritt översatt en tryckfördelare och tillsammans med tryckfjädern i reboundern revolverns motor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hane S&W i original utförande.

slagstift5
Hane S&W Modell 16 .

Här finns utrymme till stora förändringar, speciellt när det gäller DA tryck, sear är ju en mycket viktig detalj, även slagstiftet är en minst lika viktig detalj.

På bilden nedanför ser vi locket för mekanismen. här är inga konstigheter inget direkt att polera.

 

IMG_0722

Epilog 
Jag avsåg från början att kunna baka ihop revolver och pistol, men detta blir en alltför maffig artikel därför avslutar jag revolver delen här.
Har du några frågor så skicka ett mail ring inte!
Kanske det kommer en artikel om pistolers mekanism?

Läs mera om Rebounder.

Avancera service Smith&Wesson revolver

Smith&Wesson K 17

Läs mera om trimning av mekanism.

Mera om säkerhet

 

2017 10 10 Arne Nohlberg