Den historiska Colt-revolvern

Om denna revolver så finns det massor av myter men också en hel sanningar, som exempelvis att Colt revolvern vann vilda västern.
Men hur många vet att företaget Colt var riktig illa ute omkring mitten av artonhundratalet då  Mexiko kriget, räddade Colt från en konkurs.

Samuel Colt uppfann revolvern i unga år och den stora uppfinningen var just möjligheten att kunna skjuta flera skott i direkt följd.
Revolvertrummans kapacitet var  5 till 6 patroner.

Samuel Colt tar sedermera patent på sin revolver år 1836 och börjar att producera detta vapen i stora kvantiteter. Men tyvärr var han lite för tidigt ute med sin uppfinning, detta resulterar i att Colt tvingas stänga företaget redan år 1842.
Den amerikanska armen står återigen inför ett krig mot Mexiko år 1846, nu får Samuel Colt ett erbjudande om större armen ska göra ett större inköp av  revolvrar.
En ny revolver ser dagens ljus, utvecklad tillsammans med den Amerikanska armen, ett vapen som mycket frekvent användes i det Amerikanska inbördeskriget omkring 1860.

Vad jag presenterar här är bara ett mycket litet axplock ur Samuel Colts produktion under 1800 talet

_Wells_Fargo__Colt_Revolver_MET_58.171.2_167260_jan2015

Colt Wells fargo revolver. 1849.

Colt 1849-fickrevolver är en  i serien av flera kommersiellt sålda fickrevolver  av  Colts produktion,  inklusive Colt 1862 Polis  och Colt Navy  båda är fickmodeller.
I dag har man svårt att se 1849 och kopplingen till en fíckrevolver, den för vapnet mycket korta pipan måste ha varit ganska ovanlig på denna tid? Men detta är ju några år sedan!
Colt 1849 är närmast relaterat till Colt Baby Dragoon pistolen.
När den då år 1849 byggdes första gången, liknade den ganska mycket en  ”Wells Fargo” Baby Dragoon.
När laddnings staken lagts till blir denna revolver  mycket populär som en dolt backupvapen.
Revolvern  var stor som en fíckrevolver och  på grund av dess storlek och dess 5 skottkapacitet på 0,31 kaliber.
Men den hade liten stoppkraft, men den  bättre än att vara helt utan vapen i en strid .
Den legendariska Will Bill Hickock var förtjust i denna revolver, som har varit med i otaliga Vilda Västen filmer
Men den naturliga användningen var som en backupp vapen.

Data
Tillverkning år 1849 – 1873
Typ    Revolver
Kaliber .31 kula
Vikt 740 gram
Längd 22.2 cm
Piplängd 10.2 cm
Kapacitet 5 skott i cylinder
Skjutning i SA Single Action

 

colt024px-Colt_Third_Model_Dragoon_Percussion_Revolver,_Serial_Number_12406_MET_DT3916

Colts dragon

Colt Modell 1848  Army Revolver är en .44 kaliber revolver utformad av Samuel Colt för amerikanska armen.
Revolvern  utfärdades också till arméns föreskrifter på hur ett vapen ska vara beskaffat, för att passa in i den amerikanska armen
Denna revolver utformades som en lösning på många problem som uppstod hos Colt. Även om den introducerades efter det mexikanamerikanska kriget, blev det populärt bland civila under 1850-talet och 1860-talet, och användes också under amerikanska inbördeskriget.
Här kan man se att den så kallade stoppkraften var tillgodosedd genom den grova kalibern.
Naturligtvis finns just denna revolver i många olika utförande, det kunde skilja ganska mycket på bara ett års äldre eller nyare modeller.
En febril utveckling skedde hos Samuel Colt, som nu kommit i ropet igen, tack vare det nu grasserande inbördeskriget i USA.

Data

Vikt 1,9 kilo
Längd 375 mm
Piplängd 190 mm
Kaliber . 44 kula
SA Single-action
Effektivt skjut avstånd 80 yards
Trumma med sex skott

coltnavy

Colt Navy

Colt revolver  modell Navy, senare känd som Colt 1851 Navy eller Navy Revolver, är en revolver som designades av Samuel Colt mellan år  1847 och 1850. Colt kallade först denna revolver Ranger modell men beteckningen Navy tog snabbt över.
Efter inbördeskrigets kom revolvrar på marknaden, revolver med användning av fasta metallpatroner kom till användning i stor utsträckning.
Colt Navy förblev i produktion fram till år  1873, ersattes i Colttillverkningen med vad som skulle bli en av tillverkarens mest kända handvapen, Colt Single Action Army (även känd som Peacemaker och Colt 45).
Sammanlagda produktionsnummer för Colt Navy Revolver överskreds endast av Colt Pocket-modellerna i samtidig utveckling cirka 250 000 enheter och cirka 22 000 producerade i Colts London fabrik.

Data

Vikt 1,9 kilo
Längd 375 mm
Piplängd 190 mm
Kaliber .44 kulor
Aktion SA single action
Utgångshastighet 850 – 1100 feet, beroende på laddningen
Trumma 6 patroner.
Effektivt skjutavstånd 80 yards

Epilog 
Att kunna presentera tre mycket gamla Colt revolvrar ut ur den omfattande produktion som har funnits och fortfarande pågår. Är på inget sätt mera än ett litet axplock ur denna gigants produktion. Vad som slår mig är att det inte så ofta finns Colt revolver på startlinjen i en fälttävlan? Varför vet jag ej.

I detta nådens år 2017 10 15  Arne Nohlberg