2016 års SM Pistol

Mellan de två städerna Åhus och Kristianstad avgjordes årets SM tävlingar. ingressen till dessa tävlingar  var kantad av frågetecken och ett allmänt ointresse från arrangören att svara på mail.
På plats vid tävlingarna så bekräftades att denna ovilja till kommunikation med tävlingsledningen delades av flera eller många deltagare. Anmälningssystemet var i särklass dåligt och ingen visste om var startavgiften skulle betalas in? Det saknades svar på frågor ett fungerande anmälnings system och ett fungerande bankgironummer.
Mina farhågor uppstod tidigt vid tiden före anmälan och bekräftades tyvärr.

Vi gick tre varv på SM banorna och det är därifrån omdömen om beskaffenheten kommer att beskrivas. Första varv på torsdagen vet Ä, andra varv fredagen öppen C och tredje varvet på lördagen R vapen.
Men låt mig först av allt börja med något som var positivt, på varje skjutstation, möttes vi av positiva funktionärer som förmodligen satsade en semestervecka för att vi skulle kunna skjuta detta SM. Ni var trevliga kunniga och fick reda ut en hel del problem med att ni hade fått en Stations beskrivning och vi skyttar hade fått en annan! Men detta så löste ni på ett fördömligt sätt och en stor Eloge till alla ni funktionärer ute på stationerna.
Utan er inget SM.

Nytt för i år var att varje patrullstig var ca 5 km lång att gå, vid ett flertal tillfällen tvingades vi gå långa omvägar, mellan skjutstationerna, detta kunde kanske vara OK, för de yngre deltagarna, men inte för de äldre deltagarna, veteranerna. Med en hög luftfuktighet och en värme på bortåt 23 -24 grader, var detta inte något att se fram emot. Mera om patrullstigen veteraner senare!
Vad jag kan förstå så fungerade sekretariatet bra under tävlingen, upprop fungerade klanderfritt, men val av patrullstigar lämnade mycket i övrigt att önska.

Patrullstigen veteraner Yngre och Äldre.

Här var det så stora problem att jag ansåg att just denna berättelse krävde en egen rubrik.
Att vara ansvarig för att ett större antal äldre människor ska transportera sig ute i skogen under en hög luftfuktighet, ganska hög värme, det kräver planering , kunskap och omtanke! Samtliga dessa så viktiga funktioner saknades helt.
Tyvärr så saknades ett så viktigt föremål som en hjärtstartare.
I varje kommun finns numera hjärtstartare, som kan lånas ut av arrangörer, detta är ett helt unik hjälpmedel, som kan betyda död eller ej för den som drabbas, detta saknades helt!!
Naturligtvis så skulle patrullstigen för veteraner kortas av till max 2 kilometers längd, dessutom borde den ha röjts rent från ganska farliga nedfallna stockar i patrullstigen.

Arrangörens hade satt upp som krav att om någon blev sjuk under fältskjutningen så skulle denna deltagare ovillkorligen följa med patrullen under resten av skjutningen. Att gena tillbaka till Tävlingscentrum var inte tillåtet. Detta var arrangörens svar på säkerheten för deltagande skyttar!!!! Hjärtstartare NEJ !!!

För första gången på ett SM så kunde vi konstatera att patrullstigen veteraner var betydligt svårare än vad patrullstigen var rent skjutmässigt för klass öppen C.

Det fanns som exempel en långhålls station med ca 90 meters skjutavstånd, i klass veteraner med samma skjutavstånd samma mål så gällde 10 sekunder, i Öppen C samma skjutavstånd, samma mål,  14 sekunder.???

I klass öppen C kunde vi konstatera att den dels var betydligt enklare och betydligt lättare att skjuta, men trots detta så fanns ett par stationer som vida överträffar skjuthandbokens regelverk?? Varför på ett SM??
Om nu inte SM banorna kan hålla sig inom skjuthandboken, hur ska man då kunna påräkna att arrangörerna för regionala tävlingar ska göra detta?

Patrullstigen R som i Revolver.

Denna svårighetsgrad kunde ha passat fint för veteraner och med något avkortade skjuttider och halva dessa längd hade det varit en perfekt fältbana för veteran äldre.
Svårighetsgraden för R var mycket bra inga problem alls. En riktigt bra patrullstig.

Patrullstigen öppen C.

Den var märkligt nog betydligt lättare än vet stigen, annars inga problem väl avvägd och som vanligt bra funktionärer ute på skjutstationerna.

Epilog

Till sist så måste jag tillstå att jag är verkligen besviken på SM tävlingarnas hanteringen av veterangänget, vill ni inte att äldre skyttar ska finnas med i tävlingar och i SM tävlingar? Eller är det så att när man fyller 65 så ska det vara slut på tävlandet??
Pinsamt dåligt arrangemang för veteraner.

2016 07 12 Arne Nohlberg