Vanlig service på Smith&Wesson revolver.

De flesta revolvrar går år ut och år in utan några som helst problem. Men det börjar att uppstå en del problem på våra revolvrar, detta genom att en hel del revolvrar har använts flitigt under åren och tyvärr inte servats enligt gammal hederlig tradition.
Förr eller senare så kräver dessa revolvrar en insats av en vapentekniker eller kanske en  duktig amatör.
I artikel återfinns bara S&W bilder men den flesta revolvrar är mycket snarlika därav passar denna beskrivning de flesta på marknaden förkommande revolver.

arne1
Bild 1 Smith & Wesson modell 16, mera förklaringar och mera oljeställen, kommer senare i artikel

Men låt oss först av allt se hur vi i framtiden kan eliminera dessa fel genom att sköta vårt vapen  och få det till ett funktionsdugligt sätt.
Detta kräver inga avancerad utrustning den kräver inte dyra oljor, Break Free går bra på höst och vinter och vanlig motorolja fungerar fint på sommaren, eventuellt tunt fett på sommaren.
Låt mig först innan vi går vidare i smörjningen konstatera att ANVÄND ALDRIG OLJESPRAY, till att olja in en mekanism, det är förödande att sprida olja även till dom ställen som absolut inte ska ha någon olja.

s&w32.63

Ett faktum är att en trög trumma förstör totalt DA trycket på revolvern, en trög trumma är det som orsakar allra med moment i DA rörelsen. För den som bara skjuter SA mode är detta inte så viktigt!
Det finns även i frammatningen ett annat problem som ställer till stort förtret och det är när inte handen förmår att mata fram revolvertrumman så att den indexerar i sina låsta lägen. Trummans friktion mor yoke är helt avgörande för ett bra DA tryck, det minsta kärvning och det fina DA trycket är helt borta!
Under normala förhållanden ett bra vapenfett gör att friktionen blir försumbar här.
På vintertid tunn olja.

s&w_k-17_8
Bild 2

Extraktorn eller stjärnan, är ytterst viktig när det gäller revolverns funktion, samma sak gäller här tunn olja och kontrollera att det inte finns smuts mellan extraktorn och trumman. Smuts här ger oftast  klickar. Det rör som finns på extraktorn ska naturligtvis vara fast i extraktorn.
Extraktorns uppgift är att med hjälp av handen mata fram trumman steg för steg. Om då materialet i stommet (revolverhuset ) är slitet så kommer handen att gå längre och längre ut på extraktorn och följaktligen matas  trumman fram kortare och kortare väg.

s&w32.68
Bild 3

Så här ser den ut på nästan alla former av revolver, denna detalj är tveklöst den största anledningen till att trumman ej matar fram till indexlägena. Man skulle då kunna tänka sig att handen med tiden blivit av slitage för kort, men så är det inte.  I stället är slitsen i stommet sliten så att armen går ut en del från centrum och på så sätt sker en kortare frammatning.
Åtgärdas genom att inhandla en tjockare hand, som bättre passar in i det slitna spåret för handen..

trumma12
Bild 4

Här kan vi se dessa indexeringar som finns på en trumma, i dessa spår absolut ingen olja eller fett.

IMG_2344
Bild 5

På bilden ovanför kan vi se en piprensare en av de få underverken när det gäller rengöring av vapen. Där rensaren befinner sig finns en bussning som är utbytbar,
En flitig smörjning av tunt fett får denna bussning att leva åtminstone 10 år till.
Rengöring och återfettning gör underverk här.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På bilden kan vi spetsen på slagstiftet i hanen. Det är av stor vikt att just detta slagstift får regelbunden tillsyn och gärna tunt fett, jag brukar alltid runda av slagstiftet dels går det lättare in i tändhatten och dels skapar det inte så mycket problem i bussningen.
Dessutom har det lättare att tränga in i tändhatten.

beg_rev40

Så här ser den ut bussningen i en starkförstoring, den är ca 5 -6 mm i ytterradie. Men kan ställa till svåra problem genom att det slits upp en skåra i bussningen. Detta  åstadkoms genom att slagstiftet går i taket på bussningen och så småningom skapas det grader som tillfälligt stoppar hanen när den ska fram mot tändhatten. Det börjar oftast med oförklarliga missar, man kan se på tändhatten att slagläget från slagstiftet är inte lika djupt. Då är det tyvärr för sent att smörja då återstår bara att få tag i och byta slagstift och bussning.
Det tenderar att bli svårare och svårare efter reservdelar typ bussning.

beg_rev32
Den långa slitsen är där handen jobbar

De avlånga slitsen är den som slits när handen ska mata fram patron efter patron.
Lite tunt fett gör underverk här.
Tunn olja på vintertid.

 

slagstift6
Utbytbara bussningen/styrningen för slagstiftet

På bild ovanför så framgår det ganska bra var bussningen finns i stötbotten, genom  att sköta smörjningen av slagstiftet och bussningen kan man utesluta ett byte av bussning/slagstift.
Nu höll jag på att glömma avtryckarens indexering mot trumman, även om  man mycket försiktigt håller i mot trumman så ska handen få fram trumman till den låsning som avtryckaren presenterar i slitsen i stötbotten. Även här kan vi försiktigt droppa i lite tunn olja, jo jag sa LITE tunn olja

Epilog
Samtliga dessa åtgärder går att genomföra utan att demontera hela mekanismen, en enda skruv behöver lossas. Den som håller kvar trummans yoke i revolverns stomme.
Kanske återkommer jag med en beskrivning på  rengöring siktet och varför inte på hela mekanismen.

Detta nådens år 2017 11 15  Arne Nohlberg

.