Antalet legala vapen i landet Sverige.

Tyvärr så matas vi ju allt för ofta om skjutningar där den beskjutne ibland avlider, detta händer framförallt i våra storstadsområden, såsom Göteborg, Malmö och Stockholm. Men tråkigt nog  finns en tendens att detta olagliga skjutandet har en tendens att sprida sig likt som frö för vinden och på sikt även straffa andra mindre områden…