Antalet legala vapen i landet Sverige.

arne1

Tyvärr så matas vi ju allt för ofta om skjutningar där den beskjutne ibland avlider, detta händer framförallt i våra storstadsområden, såsom Göteborg, Malmö och Stockholm.

Men tråkigt nog  finns en tendens att detta olagliga skjutandet har en tendens att sprida sig likt som frö för vinden och på sikt även straffa andra mindre områden i landet.
Tyvärr har dessa skjutningar avslöjat hur lite samhället kan  åstadkomma för  att förhindra detta.

Jag kan känna en stor empati för den/dom som kommer som flykting till en av den ovan nämnda områdena, vars ursprung är en krigszon  Oftast kommer en del av dessa människor direkt från ett pågående krig och till nästa krisscenario i det ”trygga Sverige”.

tesrots22pro

Vi kan också gång efter annan läsa om dessa tragiska skolskjutningar som sker i USA.
I USA  finns ju en stor och stabil vapenorganisation NRA, National Rifle Assosciation.
En organisation som på många sätt har ett helt annat uppdrag än vad många andra vapen organisationer har nämligen att fördela antalet civila vapen över hela landet, detta  skulle omöjliggöra en väpnad insats mot kanske 350 millioner vapenägare, lokaliserade över hela landet, vem skulle ens komma på tanken att gå in med en väpnad arme i detta land?
Detta grundar sig på att inte detta scenarion ska ske, ingen ska kunna ta över USA.
Men tyvärr har inte NRA lyckats att få till ett mera säkert vapenhanterande i samhället.
Tyvärr ges mentalsjuka människor och ungdomar en chans att kunna beväpna sig och följaktligen kunna tillfoga andra människor och kamrater både betydande skador  och ibland förekommer rena avrättningar.
Jag är övertygad om att USA inom en snar framtid kan lösa även detta problem.
Men varje vapen är en stycket metall utan att på något sätt utgöra en fara för ägaren och andra människor, det är till syvende och sist alltid brukaren som är den svaga länken när det gäller säker  vapenhantering!

lärare

Svenska regler och svenska förordningar.

Trots att jag har medverkat på ett mycket litet sätt till den vapenlagen som i dag gäller i Sverige. Genom att vara en remissinstans.
Så anser jag att den nuvarande vapenlagen på ett bra sätt täcker upp vad som krävs av en vapenägare av handeldvapen. Visst är kraven ganska rigorösa och visst genererar detta för någon eller några vapenägare betydligt mera insatser än vad som förut var ett måsta när det gäller vapen.
Under många år hade vi i landet livstidslicenser, som men tiden har förvandlats till 5 års licenser.
Jag tycket detta är bra har man ingen nytta  av ett vapen ska detta naturligtvis inte ligga i en vapenskåp och skräpa.
Jag anser också att kraven för själva licensen är bra och rätt dimensionerade. Att först få Tillstånd till ett finkalibrigt vapen och senare ett Grovt vapen, är helt OK.

IMG_2946

Vem kommer inte ihåg hur detta med vapenlicenser och 5 års licenser behandlades i Västra Götalands regionen, ett stort svart hål i Sverige uppkom, genom mycket dåligt kompetenta poliser. Som tur var fanns det en lösning på även detta problem, men segt var det och naturligtvis spädde det på missnöjet och det bristande förtroende för polisen i hela Sverige.

Låt mig till sist få försöka att anknyta till artikelns ingress, antalet vapen i Sverige.

USA är som väntat allra värst, med de  flesta vapen 88,8 vapen per 100 invånare.

Sverige har 31,6 vapen per 100 invånare, här kan vi notera en kraftig minskning.

Finland har 45,3 vapen per 100 invånare, strax under Finland fanns Sverige för några år sedan.

Kanada har 15 vapen per 100 invånare.

OBS att antalet stulna och illegala vapen inte finns med i statistiken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det finns drygt en halv miljon registrerade vapeninnehavare i landet Sverige och antalet registrerade vapen är ca 1,9 miljoner.
Utslaget på hela landet är ca 6 procent av rikets invånare vapeninnehavare.
I Sverige kan man registrera ett vapen för ändamålen jakt, målskytte, samling och minne.
Majoriteten av vapnen i Sverige är olika typer av jaktgevär. Antalet armbortstar ökar år efter år just nu finns  1150 armborst och 69 kulsprutor  registrerade, enligt Sirens sammanställning.
Enligt verksamhetsansvarig för vapenfrågor vid polismyndigheten, ligger antalet registrerade vapeninnehavare på en stabil nivå.
Det har legat på en relativt stabil nivå de senaste åren, några faller av. Samtidigt kommer några till. Uppåt 80 procent av de som har vapen i vårt land innehar vapen för ändamålet jakt.
Det är den största anledningen.
Några slutar jaga för att de blir för gamla så kommer det nya som tar över deras intresse, säger verksamhetsansvarige.

Detta nådens år 2018 04 02 Arne Nohlberg