Slagstiftet

unique_slagstift
Bild 1 Slagstift Unique.

Har under en längre period legat lågt med mitt skrivande, detta på grund av att jag ett tag ansåg att jag hade skrivit i stort sett allt som behövdes när det gäller våra mest frekventa enhandsvapen. Men så insåg jag att det kanske ändå finns några korn kvar att odla i eller på bloggen.
Så jag beslöt mig för att återigen ta upp skrivandet och då börja med slagstiftet, vara eller inte vara,  för naturligtvis är detta en helt nödvändig detalj i ett vapen. Att just detta slagstift oftast är monterat så att vi med viss kunskap kan relatera till det, gör inte det hela bättre eller sämre.
Oftast lämnas dessa små tingestar vind för våg och med en given förhoppning att månne det fungera. men i verkligheten är detta en komponent som förvaras och arbetar i den mest smutsiga delen på våra vapen, med andra ord ett riktigt skitjobb.

slagfjader8
Bild 2 Mekanismen

Men först av allt slagstiftet representerar den detaljen som med kraft får vår patron att detonera, detta genom att stiftet med en ganska god kraft trycket in tändhatten i våra grövre centerantända patroner eller tändsatsen i den finkalibriga hylsan.
Detta i sin tur får då krutet att detonera och utrymmet i vår patron försöker att expandera,  men lyckas inte,  då tvingas kulan ut genom  pipan. Lätt som en plätt, eller hur?

cz_trigger

Bild 3 en typisk centerantänd pistol

Men låt oss  första ta del av hur det ser ut och hur slagstiftet ska jobba under bra eller maximala förhållanden, först av allt så måste vi skilja på kantantända vapen där just vår finkalibriga .22 är överrepresenterade.
Men vi ska naturligtvis inte glömma av de centerantända patronerna och deras vapen här återfinns de lite mera grovkalibriga vapen.

benelli406
Bild 4 Slagstift Benelli WC . 32 och returfjäder, en centralantänd patron.

Helt klart är att samtliga vapen är i högsta grad beroende av ett fungerande slagstift.
Slagstiftet på bild  4 representerar en centralantänd patron.
Men du kanske väntar att det ska komma information om slagstiftet på revolver och visst finns det en form av slagstift även på en revolver, men jag har tänkt att återkomma till den konstruktionen och de speciella problem som återfinns med dessa slagstift, lite senare.

Så låt oss ta del av konstruktionen och tillverkningen av just slagstiftet:

Slagstiftet styrs ju upp av ett borrat eller rättare sag brotschat hål inne i vårt slutstycke.
Moderna vapen tenderar att tillverkas med en allt högre precision och just dessa bearbetade ytor utgör inget undantag.
Här finns dock en balansgång mellan en bra funktion och en bra precision. Jag nämnde i ingressen att slagstiftet jobbar i den absolut smutsigaste delen av vårt vapen, därav är det känsligt för en yttre påverkan av smuts.
Ponera att det dessutom oljas eller ändå värre appliceras fett för att ”trygga slagstiftets funktion”.
Vad som är ändå värre och som jag ett flertal tillfälle kunnat ta del av är dom som har haft problem med många klickar och på detta sätt belastat slagstiftet med olja så att det har uppstått en hydralisk låsning av slagstiftet.

Då är man verkligen ute och cyklar, absolut aldrig fett eller olja på eller i slagstiftets lagerläge. regelbunden rengöring, med tex fotogen är allt som behövs. nu sitter ju slagstiftet oftast fast med ett stålstift och utgör på så sätt ett mindre hinder vid demontering, så en normal användning av vapnet borde kunna fungera bra med en rejäl rengöring en gång per år.

Spetsen på slagstiftet korresponderar direkt med hur kraftigt vi påverkar tändhatten, ett trubbigt tändstift ger ett betydligt sämre anslag och klicken är ett faktum.
En trubbig spets på slagstiftet kräver en betydligt större kraft för att få till en tändning av tändhatten, men ta nu inte detta som en anledning i att slipa ner spetsen på slagstiftet.
Tänk på att det är ythärdat och varje försök till slipning ger obotliga skador på slagstiftet.
Men i en knipa med ett defekt slagstift så kan det för just en tävling vara värt ett försök!
Men sedan  sedan byta ut stiftet mot ett nytt!
Min .22 kalibriga pistol har skjutet över 70 000 skott utan att byta slagstifttn_walther1

Slagstiftet är oftast svarvat och ibland även slipat till sin form, det är dessutom sätthärdat, eller ythärdat. För att det ska tåla att ständigt slå mot patronens tändhatt eller patronens tändsats. Risken med denna ythärdning som egentligen endast ska vara på själva ytan på spetsen är att den är för djup och att slagstiftet går i två delar så småningom, detta är ett typiskt Garantifel.

Epilog

För många skyttar utger slagstiftet en knappast synlig detalj som bara ska fungera!
Om så inte är fallet så kanske just den här artikel kan ge dig tips och råd om vad som kan göras för att motverka och lösa problemet.

Arne Nohlberg detta nådens år 2018 11 18

Naturligtvis så svarar jag på eventuella frågor via mail men var vänlig ring inte.