Anpassning av pistolkolvar.

 

 

Om du kan skriva ja på en eller flera frågor då bör du absolut läsa nedanstående artikel.

Hör du kanske till den allt för stora skaran av skyttar, som varje gång du riktar in pistolen mot målet, måste vrida eller ändra på handleden för att få korn och sikte i rak linje?

Är det så illa att du kanske också måste böja ner handleden inför varje skott?

Pekar pistolen snett efter att skottet har avlossas?

Får rekylen ditt sikte att röra sig i sidled när skottet avlossas?

Om du inte är född med en pistolkolvs hand?

Då kan denna artikel vara något för dig.

Jag måste först av allt tillstå att jag aldrig någonsin, greppat en ny eller gammal pistol, vars grepp har passat mig perfekt. Vissa grepp har varit bättre eller sämre men inget har passat direkt.
Jag har gjort en liten egen undersökning av problematiken och det visar sig att alltför många inte anpassar sin kolv alls, utan bara skjuter  med kolven som den är.

Först av allt förstår jag inte hur en anpassning av kolven kan reducera värdet, för normalt sett passar aldrig den medföljande kolven dig ändå!

Trots att kolven ger en dålig passning och ger skytten ett ganska stort handikapp!
Kanske förväntar sig denna skytt att handen i stället med åren ska anpassa sig efter pistolen?
Vad vet jag!

Detta är också en avdelning inom skyttet som omges av lite mystik, nästan aldrig finner man någon form av information!
Kan det vara så, att väl hemkommen med den nyligen förvärvade dyrgripen, bär det emot att börja karva eller slipa i nyförvärvet?
Eller är förklaringen, det där dåliga försäljnings argumentet” Pistol säljes, orörd kolv”.
Märkligt att man kan vara beredd att betala kanske upp till 25 000 kr för något som inte passar alls, ändå märkligare är att man inte gör något åt detta förhållande?

Gör man lika dant när man väljer fru respektive man, man tar någon och hoppas att den blir bättre i framtiden!!
Man kanske gör som med kolven, väntar på att man växer ihop!

Nu vänder vi på kuttingen och kollar in vad vi kan göra, nämligen anpassning av kolven på vårt vapen.

Att skjuta med en rätt anpassad kolv ger en stor fördel, att varje gång kunna greppa pistolen på samma sätt, ger snabbt ett bra resultat, framme i målet.

Det är med andra ord ingen tillfällighet att det läggs ner ganska mycket forskning och arbete med att tillverka dessa anatomiska kolvar. Men likaväl passar dom inte alla skyttar knappast någon skytt alls utan modifiering!

Så låt oss titta på denna mycket viktiga modifiering av den anatomiska kolven till ett vapen. I denna artikel kommer jag att slå in öppna dörrar och framförallt slå hål på en massa myter och osanningar. Var beredd nu åker vi!

Varför ska vi använda en anatomisk anpassad kolv?

På samma grunder som en långdistans löpare använder välanpassade skor. I löparens fall utgör dessa skor den direkt ”kopplingen” mellan foten och marken.
För oss skyttar utgör då greppet den befintliga kopplingen mellan handen och pistolen och slutligen en anpassning att komma rätt i målet varje gång.

För självklart är det av stor vikt att ha en så bra anpassad kolv som möjligt.

Viktiga begrepp är att pistolen ” kommer rätt vid varje anläggning” andra viktiga egenskaper är att kolven kan förmedla och minimera rekylen rätt in i handen/armen.

Utan att siktet flyger i sidled bort från riktpunkten, men att pistolen /revolverns pipa rör sig i höjdled det måste vi acceptera.

Andra viktiga egenskaper är att kolven ska ge ett bibehållet bra grepp, utan att rubbas i inriktningen, när vi drar vår avtryckare.
Ett av de allra viktigaste egenskaperna är att ge oss ” ett så likvärdigt grepp som möjligt, varje gångmed ett bibehållet inbördes förhållande av korn och sikte.
Med andra ord, pistolen ska komma upp rätt i mål med korn och sikte i linje, utan att behöva vridas eller justera i efterhand.

Kontrollera din pistol

Ställ dig mot måltavlan i grundställning.
Kontrollera att du verkligen står rätt!
Fatta din pistol, slut din ögon, peka mot tavlan, utan att justera handleden och kontrollera, korn och sikte inbördes förhållande.
Ser ditt korn och sikte ut som på bilden ovanför, varje gång du lyfter din pistol?
Då är allt bra!
Då kan du sluta läsa här och återgå till en annan form av informativ litteratur!

Normalt sett lutar pipan åt vänster eller höger eller kanske också lite uppåt eller nedåt, en helt normal kombination av en felaktigt anpassad kolv.
Det absolut vanligaste felet är att pipan pekar åt höger. (mina pistoler, där pekar alltid pipan åt vänster?)
Detta fel kräver att du inför varje skott måste justera din handled åt vänster, för att korn och sikte ska ligga rätt i målet.
Lika vanlig och lika fel är att pipan pekar uppåt eller nedåt, speciellt för lite äldre skyttar är en mera rak kolv att föredra.
Hur noga du än är vid inriktning kommer din pistol med felaktig kolv, att omedvetet att peka fel i målet!
Hur ska då en rätt anpassad kolv kännas?

Förutom att korn och sikte ska ligga rätt ska det kännas SKÖNT/ bekvämt och säkert att greppa kolven.

OBS Pistolens pipa ska helst vara i linje med din arm. OBS Rekyltest

Lyft upp din OLADDADE pistol, rikta in mot ett fingerat mål, be en kompis eller dyligt att knacka till fram i pipan med en gummiklubba eller annan mjuk hammare för att simulera ett skott.

Kontrollera hur det känns i armen, kontrollera var sikte och korn befinner sig. Nu ska i ärlighetens namn direkt erkännas att en rekyl är mycket svår att simulera, det är en komplex sammansatt rörelse. Men vi får ändå en uppfattning om hur vår pistol ligger i handen.

Prova också med att skjuta med pistolen, kontrollera att allt känns rätt, rekylen ska kännas att den går rätt in i armen! Korn och sikte ska efter att skottet ha avlossats, naturligtvis ändra sig i höjdled, men INTE i sidled och när vapnet återgår till riktpunkten, ligga mitt för varandra, se bild ovanför.

Avtryckare finger.

Nästa viktiga test är att du med ett normalt grepp ska kunna röra ditt avtryckare finger utan att greppet i övrigt ändrar sig.
Det får absolut inte vara så att detta avtryckare finger släpar mot kolven, lika viktigt är att nå fram till avtryckaren, se nedanför rubriken Avtryckare finger.

Kontaktpunkter

Vad vi vill åstadkomma är en stabil grund att lägga kolven i handflatan. Vi är ute efter stabila punkter. Som passar till vår hand och som kan ta upp rekylen, på ett rätt sätt, skott efter skott!

Kolven måste vara bekväm för handen att hålla i och ge ett SÄKERT grepp.
Ett grepp som kan upprepas gång på gång!
En av dessa stabila punkter är tum basen, var främsta uppgift är att dels ta rekylen och dels utgöra en stabil plattform för pistolens inriktning.
En annan viktig anliggningspunkt är handflatans undersidas knogar, tänk också på att underhand stödet ( bild 4) inte får vara för trångt.
En annan viktig sak att tänka på är att de muskler som användes för att greppa pistolen och att manövrera avtryckaren INTE ska påverka vapnets grepp.
Det ska inte vara så att när du fattar ett något hårdare grepp att pipan åker iväg åt något håll.
Se bild 4

Bild 1. Omodifierad Morinikolv 162 MI.
Bild 2. Delvis Modifierad kolv vä sida. Morini 162 MI

Pistolen i rak linje med armen

Det är av stor vikt att din pistol verkligen ligger i linje med din arm.
Speciellt viktigt är detta med krut laddade, högladdade pistoler.
Rekylen ska gå rätt in i armen inte åt sidan utan rakt in i armen för att erhålla en god balans.
Vår första anpassning blir att ordna detta.
Ta din pistol i ett normalt grepp, blunda höj pistolen och sänk den sedan och kontrollera flera gånger att pistolpipan och arm är i linje. OM inte:

Bild 3. Morini 162 MI. Morinis Luftpistol OBS Skillnaden mellan kolvar speciellt den bakre delen
Bild 4. Morini cm 22 Alu. Visar en modifierad kolv. Tråden som sticker ut från kolven är en hållare för proppen

 

Tänk dig en linje mellan pil 1 och pil 2, hela denna kam, kan med fördel kapas av och rundas
Här syns sculpey leran på bakre delen av pistolkolven.
Denna lera kan härdas, slipas och lätt demonteras utan att skada kolven.

Slipas till passning ska alla tre främre uttagen för fingrarna, tänk på fingrarnas mitt led ska vara 90 grader mot pipan.
Det ska finnas gott om plats för fingertopparna. Dessa tre fingrar ska få plats utan att trycka på varandra.
* Börja med att ta bort material i den främre delen av kolven Bild 1 ( slipas vid behov) om inte detta räcker lägg på material i den bakre delen av kolven Bild 3, var noga med att kontrollera, att pistol och arm är i rak linje.
OBS gör inte alla dessa steg i en följd, börja med att modifiera ett steg och åk och skjut med kolven ta sedan nästa steg och känn dig för steg för steg.
Var förberedd på att det kan kännas lite konstigt i början, men när du väl har vant dig, får du en kolv du aldrig vill skiljas ifrån!
Ibland räcker det inte att ta bort material i den främre delen av kolven.
Då kan kanske en kompromiss genomföras, dels genom att ta bort material på den mittersta delen den del som ligger mitt i handflatan och sedan bygga på med nytt material i den bakre delen av pistolkolven.

Se bild 1 och 3. Även tumbasen där handen ansluter till kolven ger en värdefull justerings möjlighet, genom att lägga på sculpey här kan en bra finjustering erhållas.

* Korn och sikte. Se bild
Kontrollera nu igen att korn och sikte ligger rätt, vid högerkorn lägg på material i fram, eller ta bort material i bak.
Du har även en värdefull justerings möjlighet i där tumbasen ansluter till kolven, där finns en möjlighet att justera pistolen i handen så att den pekar rätt.
Det går utmärkt att lägga på sculpey även på denna del av kolven.
Pekar kornet uppåt, så måste detta justeras i bak på kolven.

Bild 4. Morini 162 MI

* Underhandens stöd
Kolvens stöd ska sluta där handledsvecket börjar, är kolven för lång slipa eller såga av den. Är den för kort, gör ett längre underhandsstöd.
Nästa fas är underhand stödets utförande, greppa kolven och markera var du har din muskel, se bild 4 skär eller slipa ut detta område.

* Rekylupptagning
Den huvudsakliga upptagningen av rekylen sker i bak på kolven, viktig punkt är tumbasen. Lika viktigt är att inte det får finnas vassa kanter som skär in i handen. Med fördel kan den kam som nästan alla kolvtillverkare envisas med att tillverka kapas eller slipas ner. Se bild 1.
Prova med gummiklubba och observera hur pipan pekar efter slaget, eller provskjut och kontrollera hur pipan pekar efter skottet. Justera i bakkant på kolven.

* Tyngdpunkten
Tyngdpunkten ( balanspunkten) bör på en pistol ligga ca 15 – 25 mm före långfingret för att få en bra balans, de flesta pistoler har i dag vikter så detta bör inte ställa till några problem.
Optimalt ska tyngdpunkten enligt alla normer vara ca 19 mm framför avtryckaren.

* Förtryck kontra sluttryck
Egentligen är detta med tryck en mycket personlig sak, men det kan ändå vara bra att ha vissa riktvärden. Förtryck 0.3 – 0.7 kilo, resten är sedan sluttryck upp till  1000 gram.
Kanske kan man gå upp lite med ett högre förtryck när tex sluttrycket är över 1300 gram kan ett förtryck på runt 600- 900 gram, vara mer lämpligt.
Man kan också ha ett förtryck på ca 300 gram och resten i sluttryck, detta ger ett tryck som man kan skjuta ganska offensivt med!
Viktigt är att just detta tryck passar dig!

Skära eller slipa

När det gäller kolvar av plast, återstår som regel bara slipning, antingen för hand eller med hjälp av tex en Dremmel.
Träkolvar kan bearbetas med både slipning och med hjälp av till exempel en kniv, viktigt är att kniven är riktigt vass och att man skär i rätt fiberriktning. slipa är oftast att föredra även i träkolvar.
Avsluta alltid med att lägga på kolven ett par lager med kolv-olja, till exempel Schaftoil.

Olika material Sculpey härdbar modellera finns i 40 olika färger

Pistolkolvar kan vara utförda i flera olika materiel eller en kombination av olika material.
De flesta kolvarna är i trä eller i plastmaterial.
Både två dessa material kan både bearbetas (slipas ner eller byggas på med nytt material).

 

Träkolvar

Ofta i valnöt, kan lätt bearbetas, en utfyllnad kan ske med både trä och plastmaterial, viktigt att kolven är ren och fri från fett före nytt material läggs på.
Även på träkolvar kan material typ : http://artistica.nu/shop/Super-Sculpey-/703#p601002
Finns i många hobbyaffärer runt om i landet i många olika färger.
Sculpey härdbara syntetiska modellera med fördel användas.
Glöm inte rengöring före.

Plast kolvar

Ofta har tillverkaren en liten dos med material för anpassning, även här kan Sculpey härdbara modellera användas. Sculpey härdbara modellera finns i de flesta hobby affärer, i Skövde tom Panduro Hobby. Pris ca 20;- per förpackning

Detta behöver du:

T sprit eller annan sprit, eller aceton för rengöring av kolven.
Slipmaskin eller handborrmaskin ( Dremmel)
Medium och fint sandpapper
Sculpey härdbar syntetisk modellera, finns i många olika färger.
Eventuell kolvolja för behandling av träkolv Schaftoil.

Anpassningen med sculpey

Efter flera års försök med att finna ett användbart kolvutfyllnads material, vågar jag nu rekommendera Sculpey fantastiska härdbara modellera.
Följande egenskaper finnes: Lätt att jobba med, finns i många färger ( 40 olika färger) , fäster bra på både trä och plastmaterial, den är härdbar, du kan blanda olika färger för att få rätt nyans och det bästa till sist, du kan ta bort den från kolven och den efterlämnar inga spår.
Där föll det sista argumentet mot en anpassning av din kolv, nu har du inget att skylla på längre!

Gör så här:

Börja med att rena göra kolven noggrann från gammal smuts och fett, vanlig T sprit fungerar bra. Slipa gärna trärent på de ytor du ska applicera leran på. det måste vara ett fett fritt underlag.
Om du behöver ta bort material gör det först, lägg sedan på Sculpey syntet leran, där du behöver den, prova och lägg på mer eller ta bort lera.
Behöver du, kan du med fördel åka ner på skjutbanan och provskjuta så är det inga problem, konsistensen är relativt hård. 
Ta gärna med lite mera Sculpey lera till skjutbanan
.
När du känner att allt är OK och du har bestämt dig för att nu passar kolven.
Kan du om du vill, nätskära i leran, så att den passar in med den eventuella nätskärning du redan har.

Men innan du härdar leran prova och prova återigen så att du är nöjd med passningen, leran är lätt att slipa i.
Konsistensen gör att du med fördel kan vänta med härdningen tills du är helt nöjd!
När du är helt nöjd kan du härda leran, tre olika sätt att härda finnes:
Genom att (ythärda) , värm upp kolven till ca 125 grader i bara några minuter.
Genom att lägga in kolven i en 125 graders varm ugn i 15 minuter.
Genom att värma upp leran med en varmluftpistol, ca 10 -12 minuter är ett bra riktmedel för att härda ca 5 – 6 mm djupt, detta är den metod jag har använt mest fungerar perfekt…

Om du nu vill ta bort leran, bryt försiktigt med en vass skruvmejsel, mellan lera och kolv och hela kakan lossar.
Jag har aldrig varit med om att påbyggnaden av lera lossnat av sig själv!
Bilderna ger en viss handledning i på läggningen av den härdbara modelleran, jag har med flit använt fel färg för att lätt åskådliggöra var jag lagt på fyllnadsmaterial.
Du kan blanda ljus och mörk lera för att få rätt nyans! Skulle leran släppa från greppet limma med ett par droppar CA lim. ( Cyano,  ackrylatlim), fungerar med de flesta lim.)

Ytterligare ett tips om Smältlim

Jag har också fått tips från den norra delen av Sverige där det tycks användas smältlim för att bygga på kolven, detta har jag inte provat själv, men det borde kunna fungera riktigt bra.
Fördelen skulle då vara att smält limmet binder bra i kolven och går att bygga på i lager efter lager, det kan även formas så länge det är varmt.

Bild 7. Tau vänsterkolv

På min Morinikolv har jag tvingats att lägga på ordentligt med Sculpey lera, för att justera in den korrekt. Jag har även tvingats att tunna ut tjockleken på kolvens trä längst upp.

OBS urslipningen som är gjord längst upp på kolven för att jag ska kunna nå fram med mitt korta avtryckarefinger. OBS pålägget med Sculpey. Morini CM 22 ALU.

Jag har en relativt bred hand med korta fingrar, därför måste jag använda en medium eller large kolv. Problemet är då att det blir långt fram till avtryckaren.
Den större kolven kräver en längre hand och längre fingrar, därför har jag i stort sett samma problem med alla anatomiska kolvar.
Jag får alltid minska tjockleken i mittdelen, slipa ner den främre delen så mycket jag kan och kompensera med att lägga på i material på bakdelen på kolven.

Bilder kolv Morini CM 22
Bilder kolv Morini CM 22

Avtryckarefinger

Det är av mycket stor vikt att inte avtryckarefingret berör kolven, skulle så vara fallet slipa bort material så att du helt frilägger fingret.
Ett finger som ligger an mot kolven ger ofelbart en dålig träff vid avfyrning!
Det är mycket mycket viktigt att du kan röra ditt avtryckare finger utan att påverka kolven. Se bild nedan

Tänk på att du ska ha avtryckarefingret rakt mot avtryckaren, eller 90 grader mot avtryckaren!
Modifierat skjutmått två små träbitar och tejp.

Bra för att kunna mäta inne kolven så att man undviker att slipa hål.

Främre grepp

Oftast en glömd region på pistolkolven, men en viktig region att ta hänsyn till vid modifieringen av kolven.
Viktigt är att du känner att du verkligen får runt dina fingrar och kan innesluta kolven i ett stabilt grepp.

Mittleden på fingrarna ska vara i 90 grader mot pipan.

Det får ALDRIG kännas som om du vore på väg att tappa pistolen, fingrarna ska omsluta kolven på ett anatomiskt rätt sätt.
Det är mycket viktigt att du verkligen når om kolven, långfinger, pekfinger och lillfinger ska ha mittleden i 90 grader mot pipan.
Det ska också finnas plats för fingertopparna, det får aldrig kännas som om du inte har ett säkert grepp om pistolen.

Propp fastsättning Morini CM 22 alu

Bild på propp fastsättning Morini CM 22 alu. Ej modifierad kolv.

  Arne Nohlberg  2018 12 23
Jag 
är som vanligt tacksam för dina tips idéer och konstruktiv kritik.
Maila gärna men ring inte.
Delar av denna artikel publicerades för första gången april 2004, men jag tycket den är så värdefull så den kommer åter nu uppdaterad.