Slagstift revolver.

Detta är på ett sätt ett alldeles speciell form av slagstift, men å andra sidan så finns det mycket som förenar de två olika slagstiften för pistoler och för revolver. Tyvärr lika mycket som separerar dom åt, så låt os ta en en snabb kolla på slagstiftet för en revolver,
men egentligen är det bussningen för slagstiftet som oftast ställer till problem.
Men naturligtvis finns samma problem med ett slagstift för revolver och ungefär samma förhållande gäller när det gäller trubbigheten på slagstiftet. Till sist i artikel kommer det lite gör-det själv råd som är mycket användbara, för var och en.

slagstift11

Det finns dock en avsevärd stor skillnad som tyvärr oftast skapar svåra problem för den
oinvigde, mellan de olika typerna av slagstift, mera om detta senare i artikel.

Men låt oss först bena ut skillnaden, mellan slagstiftet för pistol och slagstiftet för revolver.  Slagstiftet i en pistol rör sig i en horisontell bana med en homogen lagring av slagstiftet oftast i slutstycket.
Slagstiftet på en revolver rör sig i en något radiell bana där slagstiftet oftast är fjäderbelastat och där slagstiftet tvingas att styras mot den övre delen i bussningen för slagstiftet.

beg_rev40
Bussningen obs uttaget som ska vändas uppåt. Det är i just denna del som grader uppstår och detta får slagstiftets väg mot tändhatten att stanna upp och förlora en stor del av sin kraft och resultera i ett eldavbrott.
Inte så där jättekul om man åkt 30 mil för att tävla!

Den absolut största skillnaden är att slagstiftet för pistol har en lång eller avsevärd lång lagring, oftast i slutstycket.
Medans revolverns slagstift är mycket kort och har en extrem kort lagring och dessutom en bussning för slagstiftet, detta är också vad som utgör själva problemet. när det gäller slagstift/bussning på en  revolver, mera om detta nedanför.

Det är tyvärr ganska vanligt att slagstiftet på en revolver studsar i bussningen på ett mycket omärkligt sätt.
Detta får då den negativa effekten att en stor del av kraften i slagstiftet, förbrukas i studsen i bussningen och saknas följaktligen när slagstiftet når fram mot revolverpatronens tändhatt och resulterar ofelbart i en klick.
Detta sker mycket sporadiskt och kan i början innebära  kanske ett enda klick på en fältrunda.
Själva uppbromsningen i hylsan för slagstiftet går så fort att det är mycket svårt eller nästan helt omöjligt att upptäcka.
Det går att se detta genom att studera tändhattens intryckning i patronen. men detta kräver en ganska  stor vana
Men även detta är svårt, kvar blir då en revolver som man inte kan lita på, tyvärr verkar problemet att med tiden att öka och ske oftare och oftare.

Bild 1 stötbotten revolver.

Vad finns då att göra?

Två åtgärder varav den första är den viktigaste och den andra mera kan ses som en underhållsåtgärd.

1 Byt ut slagstiftets  bussning mot ett ny och var noga med att inte det uppstår grader på slagstiftets yta som träffar tändhatten i så fall byt ut även slagstiftet och se punkt 2.

2 en liten klick olja på skälva tappen på slagstiftet så att det inte går torrt igenom bussningen gör att de olika detaljerna håller betydligt längre utan att bytas ut.

Epilog

Första gången som jag drabbades av detta problem med en Smith & Wesson modell 16 skapade detta en stor vånda och många sömnlösa nätter. Därav känns det skönt att kunna informera om detta svårlösta problem för den som inte är initierad.

Detta nådens år 2019 01 16 Arne Nohlberg.

Maila gärna om du har frågor men ring inte.