Mera om handladdning av ammunition.

Den senaste tiden har till min stora glädje alltmera frågor om just handladdning dominerad frågeställningarna.

Jag får oftast frågan om jag inte har någon kanonbra laddning för just en kaliber, oftast 9 mm. Jag måste alltid till frågarens stora besvikelse svara nej på denna fråga.
Detta  av två anledningar:

1 Dels är varje vapen och pipa unikt, så det som fungerar på mitt vapen kan ge en helt annorlunda träffbild med ditt vapen.

2 Om jag lämnar ut laddningsdata så känner jag mig på sätt och vis ansvarig, trots att jag inte kan kontrollera vad som sker under laddningsförloppet.

Men jag kan riktigt höra att någon nu börjar muttra, men fabriksladdad ammunition? Ska inte den fungera då? Hur förklara detta!

 

Fabriksladdad ammunition.

Jag skulle fantisera om jag underkände denna ammunition, men generellt är den alltid ganska hård laddad och på inget sätt anpassad till det skytte vi bedriver.
För oss vanliga skyttar är denna hårdladdade ammo egentligen mera till besvär och genererar en hel del problem som man kan nästan helt eliminera med en handladdad ammo.
Naturligtvis har fabrikstillverkaren inte hittat en laddning som kan passa i alla vapenpipor, utan det är andra premisser som har skapat denna laddning från början.
Nackdelen med denna ammunition är naturligtvis att det viktigaste till ett bra skytte att kunna påverka utgångshastigheten den får vi tacka nej till.
I stället så ingår automatiskt en ganska kraftig rekyl med ett pipuppslag ( rekyluppslag) som bevisligen tar ganska mycket tid från själva skjutningen.
Jag skulle tro, utan att veta, att det rör sig om minst oftast mera än en sekund per station i en fältskjutning.
Så bara tidsvinsten borde motivera att handladda ammunitionen som användes för fälttävling..

Läs mera om Dillon laddpress.del 1  Del 2    Del 3

 

Bild 2 HN kulan applicerad för B vapen
HN kulan applicerad för B vapen

Tävlingsladdad ammunition.

Förutom i kaliber 9 mm så finns inga som helst restriktioner vad laddningen beträffar. men jag känner att jag måste uppehålla mig lite vid den restriktionen som finns i förbundets regelsamling. Ganska ofta så kontrolleras att ammunitionen har en rätt laddning ute på tävlingsplatsen, men tyvärr så skadar denna regel mera än vad den gör nytta.
Låt mig belysa vad jag menar, en av de största och bästa kämparna på tävlingsbanorna har tveklöst varit Neuhausen olika pistoler, konstruerat av en mycket duktig vapenkonstruktör vid namn Charles Petter för mera än 60 år sedan.

I manualen så anges klart och tydligt för Neuhausen pistolerna att maximal utgångshastighet är 335 meter per sekund, förbundets stipulerade utgångshastighet är betydligt högre och ligger en bit över ca  380 –  430  m sekund, beroende på kulans vikt..

Förbundets krav är 420 Joule.

Motståndare mot  denna regel är av kategorin, en sämre säkerhet, för både skytten och andra deltagare i tävlingen.
På marknaden finns ganska många färdigladdade patroner i både 7,65 och 9 mm som inte kommer att klara kravet, ska dom skyttar
som använder dessa patroner då diskas i efterhand eller före tävlingen?

Utgångshastigheten x kulans vikt delat med 2000 är lika med anslagsenergin i Joule, dessa faktorer är direkt beroende på inte bara laddningen storlek utan också pipans beskaffenhet och längd, kulans diameter och tyngd osv.
Mätresultatet ställer också höga krav på kvalitén på kronografen och till sist även på den som skjuter provskotten.
Har vi denna mätutrustning och kunskapen om den i dag i alla föreningar? Svaret är absolut NEJ.
Jag vågar påstå att vi ger oss in på verklig ”minerad mark” som inte kommer att utgöra basen för ett rättvisare tjänstepistolskytte
utan i stället tillför svårbedömda mätresultat vars uppgifter starkt kan och ska ifrågasättas.

De flesta gamla halvautomatiska pistoler typ Neuhausen fungerar både precisionsmässigt och säkerhetsmässigt med en ganska låg
utgångshastighet runt 320 m/sek. Regelverket kräver då att en tung eller mycket tung kula användes med följaktligen ett ganska eller
mycket högt laddtryck i pistolen.
Vi tvingas ladda upp gamla vapen till långt över vad vapnets  säkerhetsgräns stipulerar!!!!
Betänk att detta är gamla vapen som tvingas att utsättas för ett omotiverat högt tryck, av nostalgiska skäl!

Detta har jag påtalat till förbundet men inget har hänt, men andra ord så förkortats livslängden på världens bästa pistol, högst avsevärt på grund av denna mossiga regel, det finns också en olycksrisk att en så kallad pip-sprängning kan uppstå, med skador på utövaren.
Men detta har man i ren okunskap helt ignorerat och även sedan kunskapen fanns så struntar man i den och kör på i samma felaktiga fotspår.
Den kraft som påverkar pipan är direkt avhängig av utgångshastigheten, därav så är den av förbundet stipulerade utgångshastighet betydligt högre och ligger en bit över ca  380 –  430  m sekund, beroende på kulans vikt..

Fördelar handladdad ammunition.

Den största fördelen med tävlingsladdad ammunition är att man kan anpassa den till eget vapen, precis som jag påtalade i ingressen så är varje vapenpipa unik och skiljer sig oftast från en annan pipa från samma tillverkare, därav finns det inga universal laddningar utan laddaren måste testa ut vad som passar i just hans eller hennes vapen.
Att försöka gå förbi detta det bara funkar inte!
vectanba10444444

Krutsorter och kulor.

Man väljer krut och kula, här är det återigen ett val att göra som kan i högsta grad påverka resultatet, personligen så väljer jag alltid en mantlad/kopparplätterad  kula, jag har för länge sedan slutat att plocka i oskyddade blykulor. HN kulor är mitt val, men här finns många bra kulor, men undvik rena blykulor är ett bra tips, detta av hälsoskäl!.
När det gäller krut så har jag genom åren testat flera olika tillverkare, jag har skjutet med Vihtavouri, ett bra fungerande krut, men det ger mera föroreningar i vapnet är vad Vectan krut ger, därför har jag valt Vectan BA 10 och använt detta krut under många år.

Återigen så ska jag nu återkomma till att välja ut en bra laddning till mitt vapen, varje tillverkare av krut har som regel alltid en ladddatatabell, där det anges vad som är maximal laddning och vad som är minimal laddning av respektive krut sort.
De olika data tabellerna  finns för varje krutsort, låt oss ta del av Nobel sport vectan krut data laddtabell.

Vectan BA 10

 

Läs mera om HN kulor

Kul guide olika kulor.

Dillon Square Deal med vissa tillbehör.
Dillon Square Deal med vissa tillbehör.

Laddpress

Även här finns många val att göra personligen har jag använt genom åren Hornady, Lee och slutligen Dillon Square Deal, (SD) av den enkla anledningen att jag laddar numera bara pistolammunition därav valet av Square Deal  pressen.
Denna press är absolut att föredra för den som bara laddar pistolammunition, dessutom den billigaste av Dillons pressar. Läs mera om dillon och en laddbänk.

Läs mera om Dillon SD press

 

 

ladd_federal
Tändhatten.

Här är det utan tvekan ett enda märke som gäller och det är utan tvekan Federal smal pistol, tyvärr så försvinner dessa utmärkta tändhattar till och från på marknaden, så det gäller att ha ett litet förråd. Detta är en relativt mjuk eller kanske man ska beteckna den som mycket mjuk, den är tveklöst min favorit och kanske också din favorit.
Läs mera om tändhattar.

ransom3

Varför är den hemladdade ammunitionen oftast bättre?

Under förutsättning att den hemladdade ammunitionen är anpassad till vapnets pipa så är den mycket bättre, än fabriksladdad ammunition. Så här fungerar det:
När en kula passerar vapnets pipa, så tränger sig kulan igenom pipan och pipans bommar, bommarnas storlek varierar allt från några tiondelar och upp till kanske 5- 6 tiondels millimeter.
När kulan då tränger sig igenom pipan så måste materialet i pipan expandera annars skulle pipan brista.

När detta nu sker, så skapas vibrationer/svängningar i den metall som pipan är tillverkad i. (I dessa svängningar som man kan lätt jämföra med svängningar i radiosammanhang,)  i dessa svängningar finns det ” grundtoner” och ”övertoner”. När man då hittar en ”grundton” och använder denna som laddning nummer 1, så kan man finna både under och över denna ”grundton” mindre svängningar som harmoniserar med den så kallade ”grundtonen”.

Ju mindre svängningar som kulan genererar i pipan desto bättre träffbild får vi, framme i måltavlan.

Att man har hittat en bra ”grundton” är inget man kan mäta ut, utan framme i tavlan finns svaret.

Förklaring:
Hur vi hittar den absolut bästa laddningen? som exempel 4,5 grain, där har vi den absolut minsta svängningen i vår pipa när kulan passerar, har vi en riktigt bra träffbild.
Men vi kan ha en nästan lika bra träffbild på en laddning på exempelvis  4,9 grain.
Naturligtvis kan vi också ibland hitta en bra laddning på under 4,0 grain och då är denna laddning grundton, eller basladdning.

OBS Det finns en stor fallgrop och det är när vi börjar närma oss överljudshastigheten som ligger normalt omkring  450 m sekund, den varierar lite  på grund av olika lufttryck mm.
I denna hastighet får vi alltid problem med dålig precision.

ransom2Naturligtvis kan skjutstolen ersättas med ett bra stöd när man skjuter.

Hur gör man då?

Nu kan vi konstatera att alla komponenterna finns på plats och det är dags att hitta den ultimata laddningen för just min pipa i mitt vapen.
Vad vi behöver göra är följande, först av allt laddar vi ner en laddtabell från den tillverkaren som vi har köpt krutet av, därefter börjar vi ca 30 % under rekommenderad maxladdning.

Vi börjar med att ladda upp ca 10 patroner, sedan laddar vi upp 10 stycken nya patroner och adderar på 5 grain,krut.och fortsätter så tills vi har som exempel 30 st laddade patroner som
är separerade och märkta med laddningens storlek i Grain.
Tänk på att det går 15,4 grain på ett gram,
Anteckna nog på bifogad papper eller på plastpåsen som patronerna förvaras i, vilken laddning som ger bästa resultat, en bra lösning är att ta kort på varje skjutserie och addera till bilden laddnings storlek i Grain
Till slut får vi fram en optimal träffbild för just det vapen som vi skjuter med. Om inte gå lite lägre i krutladdningen och prova igen
Principen är ganska enkel men kräver lite jobb, sedan får man naturligtvis anpassa ammunitionen lite till vad vi ska använda den till, det bör finnas minst en laddning för långhåll,= hårdare laddad ammunition.
Tänk på att det kan finnas mål på upp till 100 meters avstånd på en fältskjutning.

En annan metod är att använda en skjutstol, för att utvärdera vår laddning.

Läs mera om skjutstolen.

Läs mera om den ultimata laddningen.

Epilog

Att handladda ammunition är en sport i sporten och ger utövaren inte bara bättre ammunition utan också betydligt billigare ammunition, men det första med bättre ammunition är tveklöst det bästa argumentet för att börja handladda.
Själv laddar jag numera enbart kaliber .32 och kan till min stora glädje notera att färdigladdad ammunition i denna kaliber börjar på 3,25 per styck, jag laddar för omkring en krona.
Men det viktigaste är ändå precisionen som uppnås av den egna  laddningen.
Välkommen in i handladdningens fantastiska värld.

Arne Nohlberg detta nådens år 2015 11 14 Rev 2019 03 22

:)