Dyra vapen?

Oftast får jag frågan av oinitierade presumtiva skyttar är detta en dyr sport? Jag kan då oftast rabbla upp olika andra sporter/hobbies som är betydligt mycket dyrare än vad pistol och revolverskytte är. Naturligtvis kan vårt skytte också kosta ganska mycket pengar , men om vi utgår från det i Sverige vanligaste skyttet fältskyttet så…

Tesro TS 22 Pro

Nu har turen kommit till en på marknaden relativt ny finkalibrig pistol, nämligen Tesro TS 22 PRO. Tesro är ju tillverkad i Tyskland och detta borde då borga för en bra kvalitet, vilket det också gör. Men vad som är viktigt att framhålla redan i ingressen är att Tesro tillverkar en lätt växeltillsats så att…

Den politiska kraften, emot oss.

Jag vågar påstå att samtliga initierade skyttar har de senaste 10 åren kunnat ana att det i landet lagom, finns inte bara ett politiskt parti som vill slå undan benen  på skytterörelsen. Istället finns ett outtalat krav från flera av våra politiska partier att på sikt eliminera den Svenska skytterörelsen. Under ganska många år har man…