Tesro TS 22 Pro

Nu har turen kommit till en på marknaden relativt ny finkalibrig pistol, nämligen Tesro TS 22 PRO. Tesro är ju tillverkad i Tyskland och detta borde då borga för en bra kvalitet, vilket det också gör. Men vad som är viktigt att framhålla redan i ingressen är att Tesro tillverkar en lätt växeltillsats så att…

Ear Pro, en fantastisk hörsel-räddare.

  Min son och flera i min bekantskapskrets har under många år använt Ear Pro  från Hässleholm. Det ryktades att en ny typ av massa som utgör själva dämpningen fanns på marknaden. Sonen Marcus var efter många års användning av Ear Pro hörselskydd, mycket nyfiken på den nya mjukare dämpmassan. Marcus  har använt principen hängslet och byxor…

Rationell fältskyttetävling inom klubben.

I dagens Sverige med höga bensinpriser och med människor  som alltid eller nästan alltid får överväga om tiden medger den och den aktiviteten, i denna krassa verklighet befinner sig tyvärr många Svenska skyttar i dag. Inom många föreningar träffas man då och då och med stor möda bygger man upp en 8 stationers fältskyttebana för skytteträning. De…

Skjutstolen, mera info.

  Med en dåres envishet så fortsätter jag min  utvärderingen av olika laddningar testade i skjutstolen, i detta fall den hemgjorda skjutstolen, beskriven i en tidigare artikel. Jag har under två olika artiklar, skjutstol i stålfundament och Åkes Nordins skjutstolsgrund, belyst provskjutningar av olika laddningar, under olika förhållande i två olika revolver. Med dessa två…