Skadade vapen.

Ibland kan man drabbas av att favoritpistolen blir skadad eller på annat sätt obrukbar. Det kan röra sig om att vapnet blivit taget vid ett inbrott eller att det sonika har tappats ner på ett hårt cementgolv och vitala delar har blivit skadat. Vad jag då menar med skada är att detaljer har rent visuellt…