Ny information angående vapenlicenser och förnyelse av 5 års licenser

Nytt från vårt Pistolskytteförbund. Citat Omarbetat kapitel 5 i Polismyndightens FAP 551-3  om vapenlagstiftningen Från och med 15 juli 2016 (vissa bestämmelser från 15 januari 2017) gäller ändringar i 5. Kapitlet, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 551-3) om vapenlagstiftningen. Ändringarna avser ”synnerliga skäl” för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Hela författningstexten finns på såväl förbundets som…