Mera om våra myndigheters agerande beträffande vapenlicenser.

Under flera år har det varit en enda stor kalabalik när det gäller våra vapenlicenser, en del har fått licenser en del har tvingats att vänta, men oftast har dom som tvingats att vänta till slut fått sin licenser.Men tyvärr har en hel del licensinnehavare tvingats att skrota ut vapnet, det har försvunnet många goda…

Annonser

Ny information angående vapenlicenser och förnyelse av 5 års licenser

Nytt från vårt Pistolskytteförbund. Citat Omarbetat kapitel 5 i Polismyndightens FAP 551-3  om vapenlagstiftningen Från och med 15 juli 2016 (vissa bestämmelser från 15 januari 2017) gäller ändringar i 5. Kapitlet, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 551-3) om vapenlagstiftningen. Ändringarna avser ”synnerliga skäl” för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Hela författningstexten finns på såväl förbundets som…

Annonser