Vi fortsätter vår resa, i gamla vapens spår.

Denna gång träffar vi på den berömda halvautomatiska pistolen Luger P08 , en av de mest kända Tyska handeldvapen under första och andra världskriget. Vapen som än i dag fungerar och både samlas och skjuts med. För många år sedan så fanns i min förening en ägare av just ett sådant vapen. Men om sanningen ska…

Skötsel av vapnets träkolv.

Jag är helt övertygad om att de allra flesta kolvarna aldrig får någon som helst underhåll, trots att dom är gjorda av trä där risken finns för stora, dyra skador ,så verkar de flesta vapenägarna helt ignorera detta med skötsel av kolven? Jag har under åren hört den ena skrönan efter den andra: här kommer…

Blånering och oxidering.

Både dessa metoder är gamla och beprövade metoder, men blåneringen är definitivt den allra äldsta metoden att att skapa en rostskyddande yta som motstår rostangrepp. Eloxeringen har en helt annan uppgift att rent etiskt förändra ett vapens utseende. Men samtidigt så utgör denna form av ytbehandling en mycket värdefullt skydd av dessa ytor. Den stora…

DA eller SA, tryck.

Som de flesta redan har anat så är detta en förkortning av Double action och Single action, båda dessa uttryck gäller fältskytte med revolver. Av någon konstig anledning så går det som en icke markerad zon genom Sverige, på ena sidan så är det DA som gäller och på andra sidan zonen så är det…

Skytteträning för nybörjare, del 1

Jag har medvetet utlämnat vilken disciplin jag avser att lägga grunden för, med andra ord så kan det gälla både ban och fältskytte, men artikel är speciellt designad för våra nybörjare och deras problem. Denna artikel är mer eller mindre designad för blivande skyttar. i föreningar där det saknas konkreta skjut utbildningar, eller där grönt…

Speed loaders

Detta är en mycket användbar produkt för revolverskytte, ja man kan nästa dra till med att den är en del av revolverns magasin. Den underlättar i högsta grad laddningen av revolvertrumman vid till exempel en fältstation, annars så måste hela patrullen stå och vänta på den som stoppar i  patron efter patron i revolverns trumma!…