Smith & Wesson K 17 Master piece

Detta är en relativt vanlig revolver i Sverige som tyvärr alltför sällan ses på tävlingsbanorna i fält eller banskytte. Utmärkande för denna revolver är att kaliber är .22 (rimfire) och att begagnat priset är oftast mycket förmånligt, ett bra exemplar brukar betinga ett pris på mellan 1000 och upp till 1500 kronor. Men lås oss…