Vapenkontrollantens roll

Före varje tävling där standardmedaljer delas ut ska samtliga vapen kontrolleras av en vapenkontrollant, detta är noggrant beskrivet i vår skjuthandbok (SHB). I utbildningen för vapenkontrollant trycks det speciellt på att vapenkontrollanten ska framförallt vinnlägga sig om att säkra vapen godkänns och får deltaga i tävlingen. För vapenkontrollanter finns en utbildning som ska genomföras före…

Slagstift

Med denna artikel ska jag försöka att spegla de problem som kan uppstå i denna lilla detalj, slagstiftet. Målsättningen är också att ge tips och förslag på åtgärder för att förhindra den under skjutningen så försmädliga ”klicken. Nu kanske man inte ska belasta slagstiftet för alla klickar som sker i ett vapen, det kan också…