Colt 1911

Denna artikel kommer att handla om en mycket legendarisk pistol nämligen den amerikanska Colt 1911. För många skyttar världen över är denna pistol inte bara legendarisk den är mer eller mindre helgonförklarad. Till stor del så måste jag hålla med, en pistol vars konstruktion snart har ett hundra år på nacken och fortfarande ”still going…

Morini och IWA mässan 2005

Ronny på Interprodukter har skickat över lite nyhetsmaterail från IWA mässan i Nurnberg Morini har anammat det lättade slutstycket till alla sina standardpistoler. Detta slutstycke var i första hand tänkt för den nya snabbpistolsgrenen, men efter ett år av tester bland annat i Kina har det visat sig att skjutegenskaperna rent generellt förbättras med det nya…

Pardini PC och GT , tryckmekanismen.

Pardini använder en mycket konventionell och beprövad tryckmekanism, med andra ord inget nytt, men väl beprövat. Alla de ägare jag varit i kontakt med har berömt just trycket. Det är en lättjusterat och distinkt tryck utan egentliga problem. Kanske man ska vara lite varlig med justeringen av skruv 3 och 4. Både dessa skruvar hänger i…

Pardini PC en 9 mm pistol

Denna Italienska pistol omges av en hel del rykten, om dessa rykten är sanna eller osanna detta ska jag försöka att belysa och analysera. För de flesta läsare kan nog Pardini förknippas med ursprungs landet Italien, ett land med månghundraåriga traditioner som vapentillverkare. Pardini är kanske mest känd som tillverkare av jaktgevär i en mellanpris klass,…