Den politiska kraften, emot oss.

Jag vågar påstå att samtliga initierade skyttar har de senaste 10 åren kunnat ana att det i landet lagom, finns inte bara ett politiskt parti som vill slå undan benen  på skytterörelsen. Istället finns ett outtalat krav från flera av våra politiska partier att på sikt eliminera den Svenska skytterörelsen. Under ganska många år har man…