Föreningsintyget i Västra Götaland, del 2

Polisens agerande i Västra Götaland har enligt RPS varit ett stort misstag som nu tydligen har rättats till? Detta kan också polismästaren i Göteborg Morgan Orvenholt intyga att detta med vapenlicenser i Västra Götaland har gått käpprakt åt skogen, Men tyvärr har dessa fanatiker till vapenhandläggare allt för länge tillåtets att efter eget huvud agera…