Säkerhet vid hantering av vapen, även på SM

Detta är den hela versionen av vad som skickades in till tidningen NP, en version som tyvärr drabbades av vissa förkortningar i flera vesäntliga stycken. Där av har jag beslutat att publicera originalet. Jag kan också konstatera att de svar eller rättare sagt de utblivna svaren i NP tar jag som en intäckt på att min redogörelse för det…