Motion till förbundet?

Jag har under många år tävlat ganska flitigt, normalt omkring 15 – 20  fälttävlingar per år, de flesta tävlingar är då externa tävlingar och ett mindre antal är träningstävlingar. Under denna långa tid har jag kunnat konstatera att svårighetsgraden på skjutningen  har ökat, ganska mycket. Jag tillhör dom som går omkring med ett utdrag ur skjuthandboken,…

Annonser

Ny FAP på gång.

Som väntat så är en ny FAP på gång eller kanske rättare sagt, en ny författningssamling av Polismyndighetens föreskrifter, om ändring i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 551-3 RPSFS 2009 : 13 om vapenlagstiftning. Gällande den 15 april 2016. Under en längre tid har jag vetat att det är nya föreskrifter på gång om…

Annonser

Häng med på nya inlägg i bloggen.

längst ner på sidan till höger  finns en klickruta för anmälan, då får du automatiskt reda på när ett nytt inlägg publiceras, Följ Arnes pistolskyttesida står det på rutan. Välkommen M V H Arne Nohlberg Annonser

Annonser

Världsensation från Moriniagenten.

Denna artikel kommer att handla om två helt fantastiska produkter, en från Morini och en sensationell helt ny avtrycksmekanism från Morini agenten, Interprodukter i Hässleholm. Morini  har förnyat den gamla fina luftpistolen 164 EI och i stället skapat en ny fantastisk luftpistol 162 E Titan, detta var en nyhet för mig. Men det allra viktigaste sparar jag till sist, det…

Annonser

Mera om EU förslaget om vapenrestriktioner.

När tiden på tisdagen gick tiden  ut för att lämna remissvar på EU:s förslag till ett nytt vapendirektiv, då  hade en lång rad organisationer, myndigheter och privatpersoner tagit tillfället i akt. De flesta remissinstanser är negativa till kommissionens begränsningar, men det finns också de som inte ställer upp för svenska jägare och sportskyttar. Inte oväntat…

Annonser

EU förslaget att förbjuda halvautomatiska vapen.

Jag tror att de flesta vapenägarna har noterat att EU kommissionen har haft ett förslag ute på remiss, om att förbjuda alla helautomatiska och halvautomatiska vapen,  detta ska genomföras på ett populistiskt sätt. För att bevisa att kommissionen starkt agerar terrorism och är beredd att offra den Europeiska skytterörelsen och jägarkåren, med hederliga målskyttar och jägare och…

Annonser

Varför träffar jag inte, där jag siktar?

Samtliga som någon gång hållit i ett vapen har säkert ställt sig denna frågan inte bara en gång utan många gånger. Alltför många har inte kunnat finna ett relevant svar, utan har oftast ursäktat det dåliga träffläget med ren otur. Denna artikel kan redan nu utge sig för att presentera en del av lösningen och…

Annonser