Kopparplätterade kulor från HN

Denna artikel bygger helt på mina egna erfarenheter om just HN,s Haendler & Natermans kopparplätterade kulor för handladdare av pistol och revolverammuniton. Mitt val av just kopparplätterade HN kulorna grundar sig på ett mångårigt användande av blykulor, kulor i kategorin billiga blykulor blandat med hög-kvalitets kulor i bly. Men alla dessa blykulor medförde åtminstoende enl…

Krympning av hylsor

Sedan mera än hundra år har vi handladdare kunnat återladda våra förbrukade patroner med krut, tändhattar och kulor. Lika länge har vi också krympt våra hylsor, kanske ibland utan att veta om det! Krympningen är oftast det sista momentet i laddningen av ammunition och kan vara ett viktigt moment i en bra laddning, men tyvärr…