Nygammal FAP 551-3 och EU vapendirektiv.

Återigen har polisen meddelat en ny FAP, som denna gång meddelar vilka regler som gäller vid dels nyanskaffning av pistol/revolver. Man har också delgett oss skyttar regelverket bakom denna FAP. Denna FAP ska då gälla i hela Sverige även i Göteborg, där har det genom årens lopp skapats den ena kravet efter det andra som på…

Skytteträning för nybörjare, del 1

Jag har medvetet utlämnat vilken disciplin jag avser att lägga grunden för, med andra ord så kan det gälla både ban och fältskytte, men artikel är speciellt designad för våra nybörjare och deras problem. Denna artikel är mer eller mindre designad för blivande skyttar. i föreningar där det saknas konkreta skjut utbildningar, eller där grönt…

Speed loaders

Detta är en mycket användbar produkt för revolverskytte, ja man kan nästa dra till med att den är en del av revolverns magasin. Den underlättar i högsta grad laddningen av revolvertrumman vid till exempel en fältstation, annars så måste hela patrullen stå och vänta på den som stoppar i  patron efter patron i revolverns trumma!…