Mera om ammunition.

Jag får oftast frågan om jag inte har någon kanonbra laddning för just en kaliber, oftast 9 mm. Jag måste alltid till frågarens stora besvikelse svara nej på denna fråga. Detta  av två anledningar: 1 Dels är varje vapen och pipa unikt, så det som fungerar på mitt vapen kan ge en helt annorlunda träffbild med…

Hylsor

Ingressen kan förmodligen låta lite enahanda och tillika ganska intetsägande, men detta ska vi råda bot på i denna artikel som kommer att handla om en verkligt nyttig komponent, nämligen  vår hylsa. Detta rör sig naturligtvis om hylsor i grövre kaliber än kaliber .22 storleken, dom vanligaste hylsorna  är förmodligen kaliber 9 mm och kanske även…