Crimp eller ej

    Att crimpa en kula gör man för att säkerställa att den inte rubbas före och under avskjutning, av andra patroner.  För egentligen betyder crimp krympa. Så låt oss för enkelhetens skull använda den Svenska beteckning, nämligen krympa en rill (rand ) på kulan och att den yttersta delen på patronen tvingas ner i…

Laddning av ammunition.

Dillon press Square Deal, med viss extra utrustning. Naturligtvis har det i många år funnits en ganska heltäckande sida om handladdning eller rättare sagt hemmaladdning av ammunition.  För många nytillkomna skyttar sä hägrar ju prisskillnaden mellan hemmaladdat och fabriksammunition, men detta är bara halva sanningen. Den stora fördelen med hemmaladdad ammunition är att det på…

Mera om ammunition.

Jag får oftast frågan om jag inte har någon kanonbra laddning för just en kaliber, oftast 9 mm. Jag måste alltid till frågarens stora besvikelse svara nej på denna fråga. Detta  av två anledningar: 1 Dels är varje vapen och pipa unikt, så det som fungerar på mitt vapen kan ge en helt annorlunda träffbild med…