Djuprengöring av avtrycksmekanism.

Normal rengöring är oftast det som gäller när rengöring av vapen diskuteras och oftast är detta helt tillräckligt, men minst en gång per år, så  behöver man gå lite djupare ner i rengöringen och då framförallt när det gäller avtrycksmekanismen. De övriga delarna klarar sig ganska bra utan denna årliga djuprengöring, vad jag då menar…

Svar och frågor från rättsavdelningen polisen om nya vapenlagen.

Uppdaterat den 24 / 2 Jag beslöt för ett par veckor sedan att kontakta RPS  numera rättsavdelningen  Enheten för förvaltningsrätt  polisen.och försöka att få till mera uttömliga svar, om vad som kommer att hända med våra vapenlicenser nu och i  i framtiden. De senaste åren har retroaktiva regler varit en regel  i Västra Götaland, som i stort sett varit…

Vinterträning av fältskytte hemma.

Oftast är ju vintern ganska lång på våra breddgrader, men en del söderboende kan ändå hålla igång nästan hela vintern och träna skytte ute. Men för oss andra så gäller det oftast inre träning och det vill ju till ganska mycket fantasi för att kunna konstruera en fältbana avsedd att användas inomhus! Men vi får…

Fältskyttestationer del 6

Även här så har vi tvingats att hoppa framåt i tiden, men detta ger enbart belägg för  en bra aktivitet, även under den kalla årstiden. Detta är en vid första åsynen ganska enkel station, men skenet bedrar den kräver sin attribut av skytten. Samtliga mål är på inget sätt nära utan har en respektingivande avstånd…

Fältskyttestationer del 8

Vi har kommit till den sista skjutstationen på vår fältrunda, förvisso har vi hoppat över 2 stationer som kanske kan ersättas i framtiden, vem vet? Till den sista stationen så borde svårighetsnivån kanske dala ner något så är dock inte fallet här, men det är ändå en ganska hygglig skjutstation. En del av de beskrivna…

Fältskyttestationer del 4

Jag beslöt att komplettera med station nummer 4 förvisso många månader senare men ändå stadion nummer 4 som uppstår som en fågel Fenix några månader senare! I vanlig ordning befinner vi oss på Vallebygdens pistolskytteklubbs hemma bana, ja här kan man verkligen prata om en hemmabana där det byggs en ny fältbana varje lördag höst…

Fältskyttestationer del 7

Nu börjar stationerna kanske dels påverka koncentrationen, men i vissa fall kan patrullstigen vara ganska lång så att man rent fysiskt känner av ansträngningen. Nedanstående station är svår att kommentera på grund av att den är en träningsfält med en mycket svår station, nedanför på bilden kan vi ta del av hur den är byggd.…