Pardini PC en 9 mm pistol

Denna Italienska pistol omges av en hel del rykten, om dessa rykten är sanna eller osanna detta ska jag försöka att belysa och analysera.
För de flesta läsare kan nog Pardini förknippas med ursprungs landet Italien, ett land med månghundraåriga traditioner som vapentillverkare. Pardini är kanske mest känd som tillverkare av jaktgevär i en mellanpris klass, men har också ett ganska omspännande program av pistoler. Pardini PC har funnits på marknaden sedan i mitten på 90 talet och är därmed en ganska beprövad pistol.

Jag har under åren hört många rykten om just Pardini PC i kaliber 9 mm, det pratas om dåliga pipor och redan här kan det kanske vara på plats att påpeka att i Italien fanns inte denna pistol med kaliber 9 x19 mm! Den tillverkades i helt andra (läs större) kalibrar. Enligt vad jag kan förstå är pistolen tillverkad och avsedd att användas med kaliber . 45. Kanske därav dess storlek och tyngd. Detta ganska välkända problem ska jag ta upp med ett antal vapenägare av lite äldre Pardini PC och också försöka att presentera en
lösning på just detta problem. Denna artikel ska handla om just PC modellen, jag är väl medveten om att det finns både PC & GT och GT modellen, men jag måste av
ospecificerade skäl, nöja mig med just PC modellen.

Alla som någon gång har hållit denna pistol i handen, har, hoppas jag i alla fall inte kunna missa att det bakre siktet lutar snett åt vänster. Rent praktiskt har kanske detta inte så stor betydelse, men för mig och ägaren är det en ständig källa till irritation, detta problem ska jag försöka att presentera en relativt enkel lösning på. När jag ändå håller på med detta kan det kanske vara på plats att samtidigt göra en rewiew på pistolen och presentera den lite mera specificerat i ord och bild.
Ett stort Tack till Klas Svensson som välvilligt ställt sin pistol till förfogande för denna rewiew.

Pardini PC

Data Pardini PC i 9 mm

System: Singel Action
Slutstycke: Kort piprekyl
Magasinstorlek: 13 , 17 patroner
Säkring: Enkelsidig
Kalibrar: Från 9 mm till 45 ACP
Piplängd: 127 mm
Vikt: 1120, 1100, 1080 g
Kolv: Kolvplattor av trä
Riktmedel: Justerbart
Visirlängd: 176 mm
I leveransen ingår: Väska, verktyg, extra magasin.
Extra utrustning: 153 mm pipa med 220 mm visirlängd

På skärmen låter jag tre olika 9×19 mm pistoler gå en match:

Fabrikat Pardini PC Neuhausen P210-5 CZ 85
Vikt gram 1120 960 1000
Piplängd mm 127 ( 153) 150 120
Riktmedel Justerbart justerbart justerbart
Visirlängd mm 176 ( 220) 202 ?
Magasin antal patroner 13 , 17 8 15
Avtrycks vikt gram 1300 uppåt ca 1360 2500 – 3000
Exploded view
Pardini med 153 mm pipa

Som extra tillbehör finns också en längre pipa, denna är 153 mm lång och ersätter orginalets 127 mm. Man vinner en lite högre utgångshastighet och en längre visirlinje. (Visirlinjen är avståndet mellan korn och sikte).

Mekanisk uppbyggnad

Stomme

Stomme i Aluminium
Stomme i Aluminium

Detta är en konstruktion tillverkad i alluminum, med CNC-bearbetade ytor som håller hög klass. Det är ganska ovanligt att man kalibrar ner en pistol, betydligt vanligare är motsatsen. Men i detta fall har man använt en kaliber 45 pistol och stoppat i en 9 mm pipa. Detta ger ett mycket starkt stomme, kanske lite överdimesionerat, men följaktligen mycket stark. Inga rapporter om spruckna stommen har kommit in. Mycket lätt eller föredömligt lätt att demontera för lätt rengöring. Men en mera omfattande rengöring kräver att avfyrningsmekanismen demonteras från stommen, den sitter fast med två stålstift, kanske lite onödigt krångligt?

Till vänster på den undre bilden synes justerskruvar för trycket och i mitten utgången för avtryckarens länk

Avtryckare med låsning för mantel

Avtryckare bryggan är tillverkad i stål för att också utgöra en rekylupptagare. Snygga arbeten och en bra passning mellan de olika delarna Föredömligt med att alla fjädrar sitter på plats inget sprätter i väg vid demontering. Ett litet normalt glapp som kan åtgärdas finnes mellan stomme och mantel.

Mantel

Mantel är ganska konventionell utförd, med ett snyggt arbete men inga direkta nytänkande finns i konstruktionen, Jag har fått rapporter på att hålet för slagstiftet (tändstiftet) på vissa mantlar har varit mycket glapp och orsakat eldavbrott. ( gammalt problem)
På den pistolen som användes i denna rewiew var passningen slagstift och mantel perfekt, man kan se på slagstiftet att det är ythärdat längst fram. Ganska mycket skrymslen och vrån i mantel som är tillverkad av stål men en helt acceptabel bearbetning. Mantel saknar en pipbussning, pipan är lite glapp i mantel ( för att kunna demonteras).
Utkastare öppningen på mantel används som piplåsning, pipan saknar helt de för Browning systemet så karakteristiska låsklackarna. Inget onormalt glapp kan iakttagas i låsningen.

Utdragare

Kraftigt utförande lite knepig att byta men bör hålla i många år. Sitter fast i stommen med ett kort stålstift, Fodrar drivdorn för byte.

Slagstift (tändstift), med returfjäder (både dessa beteckningar användes).

Mycket bra utförande med föredömliga radier för att förhindra brott, ythärdat. Mycket lätt att byta. En del slagstift har varit så spetsiga att dom har slagit hål på tändhatten, går lätt att åtgärda.

Rekylfjäder med guide

Rekylfjädern är likformig i båda ändar och ska bytas med jämna mellanrum. Skjuter du mycket varje år annars minst var annat år. Tänk på att det kostar en spottstyver att byta en rekylfjäder men en mindre förmögenhet att byta ut eller svetsa ett sprucket stomme.

Pipor

Orginal pipor??? märkta Pardini 9×19 och kompensator.

Pipans lås system mot mantel är ett Browningsystem, men i stället för de så karakteristiska klackarna använder Pardini utkastare öppningen som piplåsning.
Browningssystem är väl beprövat genom många års användning, tyvärr har pipor som levererats till Svenska pistoler varit i fel kaliber, pga att vår 9 mm kaliber inte är godkänd i Italien för civilt skytte. Sedan har patronläget brotchas upp i Sverige. De pipor som levererades i PC modellen (och som ofta är för stora) tillverkades dessutom av en underleverantör till Pardini men sedan GT modellen infördes så skall man enligt uppgift tillverka piporna själva i Pardini fabriken. Angående den tyska fabriken som vi hört rykten om så handlar det om http://www.pardini.de alltså den tyska generalagenten. Karlslunde sport i Danmark som importerar Pardini till danmark brotchas inte sina patronlägen själva utan skickar sina pipor via Pardini i Tyskland för brotchas in. Om denna ersättnings-pipa kan det förmodligen skrivas en egen artikel, men jag ska i stället försöka att belysa vad vi vet eller kanske, tror oss veta om detta pip-problem. Helt klart är att pistolen inte har funnits i tillverkning med kaliber 9×19 mm som är den kaliber vi använder
oss av.

I stället har tillverkaren Pardini kunnat leverera denna pistol i kaliber 9×21, 40S&W and 45ACP. Helt klart är att detta på ett mycket allvarligt sätt drar ner både funktionen och värdet på pistolen. Pipan är något att verkligen se upp med vid ett begagnat köp av en 9 mm Pardini. Det finns flera sätt att lösa detta problem, dels genom att ersätta ”orginal pipan” fel namn på en ”pirat pipa”, med en polygonpipa eller att kontakta Defendor i Malmö och där inhandla en ersättningspipa 4000 kr inpassad och klar. Tyvärr är båda dessa lösningar ganska dyra, men är pistolen i övrigt bra är det en bra och nödvändig investering.

Till min förvåning kunde jag också notera att kompensator för den långa pipan helt saknar indexering, så varje rengöring med demontering av kompensator, innebär en ny inskjutning. Detta borde kunna lösas mycket enkelt, genom att tex borra in stoppskruv genom kompensator och sedan borra upp en mycket litet index hål i yttersta delen av pipan.
Dra fast kompensator mycket löst och dra fast indexeringen och följa efter med båda tills en bra passning erhålls. sedan låsa fast index skruven med loctite i kompensator, sedan borde detta problem vara löst.

Jag mätte upp dessa båda pipor som medföljde pistolen och kunde konstatera den den korta pipan låg klart över mått, medans den längre pipan låg helt inom CIP normen.

Sikte

Siktet är mycket lätt att justera, vertikalt medurs flyttar träffpunkten nedåt och horisontellt medur flyttar träffpunkten åt höger. Om detta sikte kan jag bara säga att det lämnar mycket i övrigt att önska, det är tillverkat med en för dålig precision, onödigt mycket glapp dessutom lutar siktet åt vänster, ganska störande. Förmodligen är siktet skottfast, men saknar mycket av en god tillverknings precison.

Med moderna maskiner ska inte ett sikte behöva glappa som detta gör.

Tillverkaren har försökt att fuska bort glappet med att fjäderbelasta alla ingående detaljer. Höjdjusteringen kunde med fördel suttit i mitten på siktet, dessutom borde en bättre indexering av höjdjusteringen finnas den lilla plåtbit som i dag fungerar som indexeringen är alldeles för vek. Går att lösa genom att låsa justerskruven med mjuk loctite.
Detta med en dåligt sikte är inte utmärkande för just Pardini, det är allt för vanlig på våra vapen, det är ingen tillfällighet att option tillverkare av sikte som Bomar finns till.
Hålet för stålstiftet som låser siktet ( bakre) är alldeles för glapp, lås detta stålstift med Loctite 243 som är en mjuk låsning, lätt att demontera.

Tryckmekanism

Trycket känns riktigt bra vid en första test och det är också en uppfattning som jag klart kan bibehålla. Mycket enkel uppbyggt och lika enkelt att justera in. I vanlig ordning gör jag en separat sida för just tryckmekanismen. Alla justerskruvar (4 stycken) är märkta med röd färg

Skruv 1 innerskruv Avtryckarens motstånd ( vikt) ska vara 1360 gram, medurs ökar vikten.
Skruv 1 ytterskruv tryckpunktens karaktär
Skruv 2 triggerstopp, skruva medurs för att tidigare lägga stoppet efter avfyrning och vise versa.

OBS Skruv 3 och 4 ska justeras av en kunnig person och ska justeras tillsammans, dom påverkar varandra.

Skruv 3 Längden på förtrycket, medurs för att minska tryckets längd OBS skruv 3 ska justeras tillsammans med skruv 4.
Skruv 4 Upphaket mellan hane och sear OBS det är mycket viktigt att ha ett bra upphak mellan sear och hane minst 1 mm gärna mer.

Skruv 3 och 4 rekommenderar tillverkaren att alla justeringar göres av en kompetent person..

Tryckmekanism behandlas separat

Modifiering av sikte

Alla som någon gång hållit en Pardini PC eller GT i handen och siktat med den har inte kunnat undgå att märka att siktet lutar åt vänster, för mig är sådana tillverknings missar inte acceptabla. Felet är att justerskruven finns på en sida av siktet och tryckfjädern på mitten. Se bild. Så jag beslöt på stående fot att detta ska jag rätta till. Det visade sig att just denna modifiering inte var så lätt som jag först trodde, jag började med att skimsa upp spelet mellan mantel och siktet, glappet var här 1,2 tiondelar, men det visade sig att stålstiftet som håller siktet var 2 mm och hålet borrat med ett borr som slängt lite, så hålet i siktet var 2,2 mm. Jag valde då en annan metod för att få ballans i siktet, borrade jag in en 1,5 mm tryckfjäder i siktesbladet och så rådde det balans. Se bild.
OBS om du lossar skruven för höjdjusteringen av siktet finns en liten index kula som gärna ger sig av, var försiktig med denna lilla kula. Kulan framgår inte av exploded wiew och saknar också partnummer. Kulan är 2 mm i diameter.

Modifierat sikte
Modifierat sikte

Magasin

Magasinet är inte mycket att orda om, helt konventionellt uppbyggt, lätt att göra rent enda justeringen är patronförare läpparna.

Epilog

Jag tycker trots alla problem som är relaterade till den svenska anpassningen av pistolen, är detta med den reservationen som gäller just pipans utförande, en riktigt gedigen och trevlig pistol. Trycket håller en hög klass och tyngden gör att den har en ganska låg rekyl. Relativt lätt att ta isär för rengöring. Pardini är ju en gammal fin tillverkare av vapen sedan många generationer tillbaka, kanske ska man inte belasta tillverkaren för vad som tydligen har skett med pistolen i Sverige. Jag kan också notera att i dag säljs pistolen i Tyskland i kaliber 9×19 med polygonpipa som standard. Jag kan också konstatera att det under en period har varit kvalitets problem med denna pistol men detta ska vara löst nu.
Det är kanske ingen tillfällighet att jag i dagarna såg en annons där följande önskemål angavs ” Pardini Pc eller GT med tät pipa köpes”. Vid ett eventuellt begagnat köp kontrollera pipan och mantel där slagstiftet kommer ut. Inga rapporter har kommit mig tillhanda om spruckna stommen.

+ Bra tryck, lätt att justera, välgjord, passar fint även för den med stora händer. Skjuter riktigt bra! Bra kvalitet i tillverkningen.
Mycket lätt att ta isär för lätt rengöring. Med lång pipa, lång och bra visirlinje, bra bredd på siktet.

Se upp med för stora pipor ( ligger över mått enl 9 mm specifikationen), mantlar har funnits som slagstiftet har glappat runt i. (ska vara borta nu)
Onödigt spetsigt slagstift har gjort hål på tändhattar. Går att justera bort. Tung konstruktion tillverkad för kaliber .45.
Generalagenten är mycket omdiskuterad och är känd för att ta tid på sig vid leverans.

Rev. 2012 10

Pardinis hemsida

Generalagenten BGK skytteservice hemsida

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s