High Standard Supermatic Citation 104

Att detta är en gammal pistol, råder det ingen tvekan om. men det finns fortfarande ganska många High Standard ute på pistolskytte-klubbar ute i landet, dels som eget vapen och som klubbvapen. enna pistol har för många skyttar varit första pistol i kaliber 22 och kanske den första kontakten med handeldvapen över huvud taget.
Under många års tid har skyttar med denna pistol lärt sig skjuta både bana och precisonskytte. Vi har i P4IF min klubb, fortfarande kvar flera High Standard pistoler i relativt bra skick som klubbvapen.
Detta är en pistol som tål att hanteras av nybörjare, som klarar det överdrivna justerande på siktet och ibland lite dålig vapenvård! Den finns i två modeller dels 104 som vi avhandlar i denna artikel och dels en variant mod 107.

Är då en High Standard något att satsa på? Eller ska man helt förbise denna pistol? Det beror på dels hur tjock plånboken är och dels hur mycket du orkar att lyfta! För att detta är en riktigt tung pistol (1345 gram med magasin och 6 skott ) råder det ingen tvekan om, följaktligen kräver denna gamla klenod en stark arm. Hur skjuter den då?
När det gäller precision, vid skytte så saknas inget mera än ett justerbar tryck, skjut precisionen är det absolut inget fel på. Hur är kvaliteten då ? De allra flesta i dag ute marknaden High Standard pistolerna har det skjutets kanske både 50 000 och 100 000 skott med och de allra flesta av dom fungerar fortfarande riktigt bra.
Jag vågar påstå med undantag av vissa små fel ( mera om detta senare) håller pistolen fortfarande en hög kvalitet. Den år också unik den gamla Vietnam veteranen High Standard, med att kunna tas isär helt utan verktyg. Tillverkad i USA och konstruerad för snart 40 år sedan, men ”still going strong”.

Historia om High Standard

1926 Bildades bolaget High Standard i USA, specialiserat på att borra långa hål till den starkt växande vapenindustrin i Connecticut Valley. 1932 leds bolaget av svensken Carl Gustav Swebilius och köper i de båda bolagen Hartford arms och Equipment Company och börjar att tillverka pistoler i kaliber 22.

Utvecklingen av dessa pistoler resulterar i en order till den amerikanska armen, pistolerna användes som tränings vapen för hundratusentals soldater inför det andra världskriget. under det samma krig tillverkar bolaget mängder av maskingevär för den amerikanska armen.
Detta tillsammans med mera grovkalibriga pistoler. 1950 Valdes High Standard framför de flesta konkurrenterna inför NRA pistoltävling. Åren efter 1950 avslutas tillverkningen av 22 kalibriga pistoler, i stället satsas på fick pistoler typ Derringer och på gevär i kaliber 22. 1960 Colonel William McMillan vinner olympiskt guld med en High Standard pistol, i grenen snabbpistol.
Detta är den enda guldmedaljen i ett OS som vunnits med en amerikansk pistol. Samma år ser ” vår pistol” dagens ljus. Med samma sinnrika pipmontage och mikrometer justerbart sikte som vår pistol.

1968 Säljs bolaget till Leisure Group. Nya lagar om handeldvapen i USA satte käpparna i hjulet för denna nya ägare av företaget.

1975 Rekonstrueras bolaget och flyttar till East Hartfor under år 1976.

1978
Ny ägare igen och fortfarande en lite nedgång i försäljningen.

1983 Expanderar försäljningen av pistoler igen.

1984 Säljs bolaget till Gordon Elliott, reservdelsdistrubitören i USA. Tillverkningen är nu på sparlåga mest reservdelar tillverkas.

1994 Finns nu bolaget High Standard i Houston Texas, där tillverkningen startar upp med full fart detta år och fortfarande pågår, en hel serie av nya High Standard pistoler finns framför allt tillgängliga i USA.

High Standard med original kolvsidor i valnöt
OBS den kraftiga pipan, lätt demonterbar utan verktyg

Pistolens stomme

Stommens vänstra sida, mycket rejäl byggd.

OBS pålägget på den bakre delen av stommen. För att anpassa till en stor hand. För tyvärr är inte avtryckaren flyttbar. Det går också med lite vilja och teknik att bygga en riktigt fin anatomisk kolv till High Standard pistolen.

OBS spärr för Upphaket av slutstycket demonterad, Mekanism ej spänd (upphakad).

Varning Var försiktigt vid demontering av den högra kolvsidan, spärren för slutstycket ramlar gärna bort och samtidigt försvinner en liten fjäder. En lösning kan vara, en liten klick fett både på fjädern och spärren gör underverk.
Tillsammans med stor försiktighet när den höga kolvsidan demonteras Hela mekanismen ja hela konstruktionen ger ett mycket bra intryck, mig veterligen har aldrig några spruckna stommen förekommit! Ingående detaljer och arbetet på dessa, ger inte mycket mera att önska, på denna 40 år gamla konstruktion.
Pistolen är utan tvekan något att slita på i många år. Naturligtvis är det en omodern konstruktion, med ytterst få anpassningsmöjligheter till olika skyttar, men å andra sidan ”man får vad man ser”.

Spärr för upphak med den lilla lilla fjädern som oftast ramlar bort.

Denna spärr försedd med en liten fjäder, ramlar oftast bort när den högra kolvsidan demonteras och försvinner.

Spänd mekanism ( upphakad)

Här finns det plats för lite tunn olja. Oftast är trycket riktigt bra utan släp och andra konstigheter, någon egentlig justering går tyvärr inte att göra. I stället måste då Sear och hanen demonteras och anpassas med ett bryne. Gör INTE detta om du inte är HELT säker på hur det ska utföras, ett felaktigt ingrepp kan påverka säkerheten.

Pipan och piplåsning

Pipan med sina rejäla mått, en anledning till tyngden.

Pipan är låst till stommen på ett mycket sinnrikt sätt. Genom att trycka in spärren på bilden nedanför här under frigöres pipan från stommen.

Piplåsning

Demonteringen är mycket enkel: Dra tillbaka slutstycket, spärra upp detta, tryck in den främre spärren och lyft upp pipan, demontera slutstycket, gör rent och återmontera i reverserad riktning. OBS ibland krävs det att man tar ett bord eller dylikt till hjälp för att trycka in spärren. Var noga med att olja in pipans låsning.

Slutstycke
Slutstycke utdragare

Slutstycket är ganska konventionellt uppbyggt, med undantag för att det också innehåller rekylfjäder. Slagstiftet är låst med ett stålstift, lätt att byta med en drivdorn och ett fast underlag. Rekyl fjäder behöver bytas med jämna mellanrum, I CAN AB i Strängnäs är generalagent för pistolen.

Utdragare eller rättare sagt patronutdragare, är enkel att byta utan något egentligt ingrepp, den är låst med en fjäder. En varning är på plats här, den numera obligatoriska proppen, har en viss förmåga att demontera denna utdragare. Utdragaren är så liten att den oftast bara försvinner och ibland försvinner också fjädern. låt därför ” skaftet ( handtaget) på proppen) gå ut på vänster sida, så skyddas utdragaren för ofrivillig demontering.
Slagstiften verkar hålla i många år, men vad som kan vara bra att ”ha” i reserv är kanske en utdragare detalj nummer 10270 och en reserv fjäder för slutstycks-upphaket detalj nummer 1255, en fjäder som lätt försvinner vid demontering av den högra kolvsidan. Mest frekvent reservdel är patron utdragaren 10270.

Demonterat slutstycke, med rekylfjäder och slagstift.

Båda dessa enheter är låsta på plats med rörstift. Du behöver en drivdorn sats och ett bra underlag. Rekylfjäder är något som måste bytas med jämna mellanrum, kostar oftast en spottstyver. När bytte du ut din rekylfjäder? Men tänk på att rekylfjäder och magasinets fjädrar arbetar i symbios, så kanske varannan, var tredje gång man byter rekylfjäder är det dags att också byta magasinens fjädrar..

Magasin

Magasin rymmer ca 11 skott.

Guntest i USA har en bra justerings anvisning magasin justering. engelska i PDF format. Viktigt är att magasinets patronförare är rätt injusterad för att erhålla felfri matning!

Justering och rengöring av magasin.

Demontering av magasinet, håll handen för öppningen, dra ner sliden och dra försiktigt ut låsningen genom det runda förstorade hålet . En 5 mm blompinne i trä eller plast som mothåll, underlättar både demontering och montering.
Det underlättar att vicka ur fjädern ur magasinet, som är lite snävt. Var speciellt noga med rengöringen vid patron styrningen ( måttet A och B ) , där brukar finnas lager av smuts, tops + Tsprit går bra att rengöra med. I bland tvingas med tom skrapa bort smuts här i patronföraren!
För att få en bra matnings funktion finns det ett par mått som är viktiga: A mått innermått ska vara 5,85 mm samma mått hela vägen på styrläpparna A. B mått ska vara 4,7 mm i innermått, samma mått hela vägen på styrläpparna B. Styrning B ger också en styrning i höjdled vid patronmatning, går patronen för högt ovanför patronläget, tryck försiktigt ihop styrläpparna A. Går dom för lågt gör tvärtom.
Båda dessa mått går ganska lätt att justera trots att magasinet är av härdat stål. Prova med en patron att den går lätta att föra fram genom styrläpparna, annars grada av eventuella märken i styrningen. Var noga med att slipa/fila bort eventuella grader vid styrläpparna.

Magasinets tjocklek ( yttermått ) ska vara 9,05 mm eller ( kaliber .38 ). Bra tips i USA om pistolen också om magasin. Mera tips om magasin justering Pistolen är mycket känslig på olika former av ammunition, Ibland krävs omfattande justeringar av magasinets patronförareläppar
För att få den att fungera. Tänk också på att ha magasin fjädrarna i gott trim ,byt gärna ut dom med jämna mellanrum. När patronen sätts in i magasinet ska den INTE peka uppåt dett ger ofelbart problem med matning. Patronen ska ligga helt jämn med patronförarens läppar i magasinet.

Demonterat magasin

Passa på att ta bort gropar och andra märken i den gröna sliden, när du har isär magasinet.

Justeringar

Tryckjustering (tryckets hårdhet) den nedre större hålet, medurs ger ökat tryck och vise versa.

Detta är en pistol för den som INTE gillar att skruva, egentligen finns bara en enda justering förutom siktes inställning, det är tryckjustering lätt åtkomlig i bak på pistolen. Inget mera finns att justera, men jag vill ändå framhålla att de exemplaren jag har kommit i kontakt med har trycket varit av hög klass, avsaknad av släp och andra konstigheter.

Sikte av relativt hög klass, justering kan ske utan verktyg, men en skruvmejsel underlättar.

Medurs riktar åt höger. Det finns en liten risk att man justerar ut siktet för långt till ändläge och då får en låsning. Jag har sett något enstaka sikte som lossat, lås med loctite, gärna Grön loctite. Var noga med att olja siktet. Det är rätt så komplicerat att helt demontera siktet som innehåller många mycket små detaljer som lätt ramlar bort. Är du det minsta ovan vid finmekanik, avstå gärna. Någon enstaka gång, lossar siktet mot stommen, utan att demontera går det fint att peta in loctite 270 ( grön) mellan stomme och sikte. Rengör först med tex T sprit. Se upp med sidojusteringen siktet, lätt att komma åt ofrivilligt vid repetering!

Sikte elevation, medurs sänker träffpunkten.

Underhåll

Efter ca 500 skott behöver denna ytterst lätt demonterbara pistol rengöras, jag använder mycket ofta lysfotogen vid rengöring av pistoler av flera anledningar, dels är det ett medel som är effektivt mot den smuts som samlas i pistoler och dels luktar det inte så farligt. men den kanske främsta egenskapen är att den innehåller olja. Därför påförs nya olja på de rengjord ytorna med ett tunn lager. Olja ? Ja jag är fortfarande lika förtjust i den tunna oljan Break free på vinter och under kall väderlek, kör sedan med Run Oil på sommaren. Glöm inte att dra ren pipan, ibland med solvent!

Epilog

Att denna pistol på många sätt var en föregångare för 40 år sedan står alltmera klart för mig, det är enl mitt sätt att se den, en fantastisk trevlig och säker pistol om man står ut med den stora vikten 1345 gram. Den säljs oftast för ett pris under 2000 kronor i begagnade leden. Den saknar många justeringar på tryck och naturligtvis är avsaknaden av en anatomisk kolv en stor förlust. Mig veterligen finns inga anatomiska kolvar att tillgå på marknaden.
Men vid en besök på Österlens PK i våren 2004, fanns det en HS med egentillverkad anatomisk kolv, en pistol som såg riktigt bra ut.
Kan man tänka sig att pruta lite på kraven och acceptera en tung pistol utan anatomisk kolv är detta ett riktigt bra val.
Numera finns det anatomiska kolv att köpa till denna pistol, kolla in Sportec under rink kolvar
Tack Martin för ditt tips. Morini har anatomiska kolvar till HS pistoler . Nill har också kolvar till HS pistoler

– Tung gammal konstruktion, saknar anatomisk kolv, inga tryck justeringar möjliga, stor risk att siktes inställningen i sidled ändras ofrivilligt. Krånglig att använda för torrträning, går tungt att repetera (siktet är i vägen). Krångliga magasin, svåra att justera in.

+ Mycket hög kvalitet, går att lita på, skjuter mycket bra, inga överraskningar, stark konstruktion, bra tryck, mycket lätt att rengöra.

Rev. 2012 04
Reservdelslista Reservdelar och service Ove Granberg 016 121452 efter 17,30 eller 070-5706922 Epost ove@benelli.se
High Standard 107 Generalagent I CAN AB ???????? Tingstug. 55 A, 64534 STRÄNGNÄS Tel / fax 0152 10475 mail we.can@swipnet.se HS i USA

Arne Nohlberg

2 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s