Trimning av tryck speciellt då grova vapen.

Det är ju oftast som just denna form av trimming på just grova vapen ger den största utdelningen för utövaren.
Anledningen är att just de finkalibriga vapen som omger oss redan är försedda med optimerade tryckmekanismer, där skulle då generellt inte en trimning av mekanismen kanske inte ens märkas.
Det är i stället de grova vapen som mycket ofta är designade som rena tjänstevapen och där man normalt eftersträvar en tryckmekanism på oftast ca 3 – 5 kilos av avtryckskraft.
Där man då på inget sätt skulle acceptera en så lätt tryckmekanism som vi använder oss av på våra fältrundor och på vara skjutbanor.

Med andra ord så följer tillverkaren av vapnet, regelverk för tjänstevapen, men vi ställer helt andra krav, på till exempel en revolver, gärna ett SA tryck på drygt 1,6 kilo och ett DA tryck på ungefär samma vikt. Men detta är en utopi, speciellt DA tryckets vikt är svår att komma ner till under 2,0  kilo.
Under en lång period gick jag i tankarna att kullagra hela mekanismen, men det stannade vid en tanke, men förmodligen skulle denna mekanism uppvisa helt andra värden?
Men först av allt denna artikel avser inte att ge utövaren specifika trimmings åtgärder för varje unik grovpistol eller revolver, utan ska istället rent allmänt informera om vad som kan ske och  hur vägen dit ser ut.

arnes K 38

Revolveravtrycksmekanismer.

Vad är då DA är double action tryck, detta innebär att vi kan dra avtryckaren från dess främre punkt och på detta sätt spänna upp hela mekanismen och slutligen också lösa ute den allt detta i en enda rörelse.
SA trycket  är ett singel action tryck. Detta innebär att vi måste spänna upp mekanismen inklusive hanen och att vi slutligen kan lösa ut vår manuellt uppspända hane och på detta sätt kan utlösa skottet.
Det säger sig självt att metod 1 som tar betydligt längre tid att lära in ger betydligt snabbare avfyrningar, men kräver en mekanism som är i mycket bättre skick, för att nå samma resultat.

arne1

Låt mig som exempel, relatera en normal tryckmekanism på en Smith & Wesson revolver modell 16 helt orörd. Normalt DA tryck nästan 4,5  kilo, ett SA tryck på strax under 2 .0 kilo.
Där då SA trycket är på inget sätt ett dåligt tryck, medans däremot DA trycket är långt ifrån vad som vi önskar. Ibland nästan 5 kilos tryck.

Man kan här direkt se att det är ett missförhållande mellan DA tryck och SA tryck, det är alldeles för stor skillnad mellan DA och SA tryck.

IMG_1809

Regelsamlingen tillåter trimning av avtrycksmekanism. SE skjuthandbok.

Men det klargöres att polering av metalldelar är ok men att inga vinklar inga upphak och så vidare  får ändras, men andra ord så tillåtes igen äventyrlig modifiering  /sänkning av vapnets säkerhet.
Det största problemet här är att antalet vapentekniker minskar i oroande takt i hela Sverige, antalet tekniker som kan utföra en sådan trimning som beskrives till viss del i artikel, kan räknas på en hand, tyvärr är det så illa.

Jag har beskrivit min egna modifiering av tryckmekanismen på min S&W revolver. där finns det en hel del korn att hämta. till sist vill jag påstå att det är en fantastisk skillnad på ett trimmat tryck och ett rått tryck.
Även om ett så kallat rått tryck på sikt även blir bättre så når det aldrig upp till vad som ett trimmat tryck kan prestera.

I detta nådens år 2019 01 Arne Nohlberg.

Läs om tryckmodifiering S&W modell 16

Mera om trimning av tryck.

Mera tryck.

Mer tryck